Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Ücret Bordrosunun Muhasebe Kaydı | Mali Rehberim

Ücret Bordrosunun Muhasebe Kaydı

Ücret Bordrosunun Muhasebe Kaydı

Ücret Bordosu

Ücret Bordrosu Nedir

İşverenler ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar. Ücret bordrosunda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

 • İşletmenin adı
 • Adresi
 • Vergi numarası ve dairesi
 • Bordrosunun hangi ay ve yıla ait olduğu
 • Sigortalıların adı ve soyadı,
 • TC kimlik ve sigortalı sicil numaraları
 • O ay çalıştığı gün sayısı
 • Vergi kesintileri ve diğer kesintiler
 • Net ücreti
 • Ücretin ödendiği gün

Bu belgelerin eksik düzenlenmesi hiç düzenlenmemiş olarak kabul edilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353.maddesinin ikinci bendinde bu ibare şöyle geçmektedir; “Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması”

 

Aşağıdaki ABONE OL BUTONUNA TIKLAYIP YouTube Kanalımıza Abone olabilirsiniz ve sitemizdeki içerikleri izleyebilirsiniz.

 

2022 Yılına Ait Ceza Üst Sınırı

 • Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza:             25.000 TL
 • Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza: 250.000 TL

 

2021 Yılına Ait Ceza Üst Sınırı

 • Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza:              19.000 TL
 • Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza: 190.000 TL

Diğer özel usulsüzlük ceza tutarlarına ulaşmak için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz. 

 

Sigortalılara Ücret Pusulasının İbraz Zorunluluğu

Her ne kadar ücretler banka üzerinden ödense de işverenler sigortalıya ücret pusulası vermek zorundadır. İleriki bir tarihte iş mahkemesine konu olacak durumlar söz konusu olabileceğinden bu pusulaların imzalı olması önemlidir. fakat bordroların imzalı olmamasından kaynaklı bir ceza söz konusu olmaz.

 

Sigorta Primlerinin Gider Olarak Kaydedilmesi

506 sayılı Kanunun 80.maddesinde “Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz.” hükmü yazılıdır. Maliye Bakanlığının yayınladığı 174 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde “Niteliği konusunda her hangi bir ayrıma gidilmeksizin, sigorta primlerinin gider olarak yazılabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş  olması gerekmektedir” yazmaktadır. Dolayısıyla, sigorta primlerinin gider olarak yazılması için fiilen ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Ücret Tahakkukunun Muhasebe Kaydı (2023 Asgari Ücret Örneği)

________________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri 12.259,80
            770.01 Brüt Ücret (10.008)
            770.02 SGK İşveren Payı (2.051,64)
            770.03 SGK İşveren İşs.Payı (200,16)
335 Personele Borçlar 8.506,80
          335.01 Net Ücret
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 0,00
         360.01 Diğer Ücret Gelir Vergisi (0,00)
         360.02 Damga Vergisi (0,00)
361 Ödenecek SGK Kesintileri 3.252,60
         361.01 SGK İşs.Sig.İşçi Payı (300,24)
         361.02 SGK Primi İşçi Payı (2.952,36)
602 Diğer Gelirler 500,40
         602.01 5510 s.Kanun %5 indirim
________________________________________________________

 

Ücret Tahakkukunun Muhasebe Kaydı (2022 Örneği)

Ücret Bordrosu

________________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri 31.854,90
            770.01 Brüt Ücret (26.004,00)
            770.02 SGK İşveren Payı (5.330,82)
            770.03 SGK İşveren İşs.Payı (520,08)
335 Personele Borçlar 21.054,48
          335.01 Net Ücret
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 808,92
         360.01 Diğer Ücret Gelir Vergisi (763,47)
         360.02 Damga Vergisi (45,45)
361 Ödenecek SGK Kesintileri 8.451,30
         361.01 SGK İşs.Sig.İşçi Payı (780,12)
         361.02 SGK Primi İşçi Payı (7.671,18)
602 Diğer Gelirler 1.300,20
         602.01 5510 s.Kanun %5 indirim
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 240,00
        369.01 Bes Kesintisi
________________________________________________________

Hesaplamalar Nasıl Yapılır

SGK İşveren Payı= Brüt Ücret * %20,50

26.004 * 0,2050= 5.330,82 TL

 

SGK İşveren İşsizlik Payı= Brüt Ücret * %2

26.004 * 0,02= 520,08 TL

 

SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı= Brüt Ücret * %3

26.004 * 0,03= 780,12 TL

 

SGK Primi İşçi Payı= (Brüt Ücret * %34,50) – 5510 sayılı Kanundan doğan %5’lik indirim

26.004 * 0,3450= 8.971,38 TL

5510 sayılı Kanundan doğan %5’lik indirim (26.004 * 0,05)= 1.300,20 TL

8971,38 – 1.300,20= 7.671,18 TL

 

 

 

Ücret Tahakkukunun Muhasebe Kaydı (2021)

Ücret Bordrosu Muhasebe Kaydı

 

Tüm sigorta kollarına göre çalışan ve sosyal güvenlik destek primine (emekli olup çalışmaya devam edenler) göre sigortalıların ücret bordro örnekleri aşağıdaki gibidir.

Ok

ÜCRET BORDROSU ÖRNEĞİ

SGDP ÜCRET BORDROSU ÖRNEĞİ

Ücret Hesabı

Not: İçeriği herhangi bir platformda kullandığınızda Mali Rehberim (Cengizhan Topçu ) ismini kaynak göstermenizi rica ederiz.

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör