Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Gebelerin Çalışma Saatleri ve Şartları | Mali Rehberim

Gebelerin Çalışma Saatleri ve Şartları

Gebelerin Çalışma Saatleri ve Şartları

Gebelikte Çalışma

Gebelerin Çalışma Saati ve Şartları

Gebelikte Çalışma Şartları;

16.08.2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte açıklanmıştır.

Buna göre;

Gece Çalışması

  • Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
  • Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Çalışma Saatleri

  • Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
  • İş Yasası’nın 68. maddesi gereği ara (dinlenme) süreleri çalışma süresinden sayılmaz.

 

Gebe Çalışanın Muayene İzni

  • Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Emziren Çalışanın Çalıştırılması

  • Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

 

Analık Halinde Çalışma, Doğum İzni ve Ücretsiz İzin Hakkı

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırmamaları esastır. Çoğul gebelikte 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir ve yine normal şartlarda gebe kadın 30.haftadan itibaren doğum iznine ayrılmalıdır.

Doğum süreci 40 hafta olarak hesaplanır. Normal şartlar altında doğum izni 32.haftadan itibaren başlar. Doktor onay verdiğinde yani rapor verildiğinde doğumdan önce kullanılan 8 haftalık izin süresi 3 haftaya kadar düşebilir (37.haftaya kadar çalışma devam edebilir. Doğum öncesi 3, doğum sonrası 13 olmak üzere 16 hafta doğum izni kullanılmış olur) ve 16 haftayı tamamlayacak şekilde doğumdan sonra kullanılabilir. Özetle, doktor raporu varsa 32 ve 37.haftalar arasında 5 hafta çalışmasında sakınca yoktur. Doğuma 3 hafta kala kadın işçi, doğum iznine ayrılmalıdır.

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanmadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenebilir. Gebelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık süre sonunda 6 ay ücretsiz izin verilebilir. 6 aylık süre kanundan gelen zaruri bir süredir ve işverenin inisiyatifinde değildir.  Doğum iznine hak kazanabilmek için o işyerinde belli bir süre çalışma koşulu aranmamaktadır ve 1 yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Süt İzni Nedir ve Süreleri Nelerdir

1 yaşından küçük çocuğu olan kadınların günlük 1,5 saat emzirme hakkı vardır. Bu zaman dilimi annenin inisiyatifindedir. Süt izni işçi ve işverenin anlaşması ile toplu olarak kullanılabilir ama bu konu bazen yargıya taşınabilir ve kanunda toplu olarak kullanılması ile ilgili bir ibare yoktur. Dolayısıyla olumsuz sonuçlar doğurabilir.

6 aya kadar ücretsiz izin süresi yıllık izin hesabında dikkate alınmaz, ücretsiz izin süresinde günde 1,5 saat olan süt izni kullandırılmaz. Ücretsiz iznin bitiminden itibaren kadınların, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için süt izni kullandırılır.

İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerinde aksi yönde bir hüküm yoksa doğum sonrası ücretsiz izin süresi hem yıllık izin hesabında, hem de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. (Kaynak: Gebelikte Çalışma – Dünya Gazetesi)

 

 

Diğer Faydaları Bağlantılar

İzin Süreleri

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör