Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Uzaktan Çalışma Prim Gün Sayısı Hesabı | Mali Rehberim

Uzaktan Çalışma Prim Gün Sayısı Hesabı

Uzaktan Çalışma Prim Gün Sayısı Hesabı

Uzaktan Çalışma

Uzaktan çalışma prim gün sayısı hesabı nasıl yapılır içeriğini bir kaç uygulama ile daha iyi anlaşılması için sizlere aktaracağız.

Kapsam

1) Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.
2) Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak
sisteme girilecektir.
3) İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşme ile çalıştırılan sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilecektir. İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışmayı bir araya getiren karma
sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalıların 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da sayılan ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil günleri, hafta tatili günleri, işyerinde çalıştığı günler her durumda prim gün sayısına dahil
edilecek olmakla birlikte uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilmeyecektir.
4) İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilecektir.
5) Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç, belge teslimi için işyerine uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamakta olup uzaktan çalışma gün
sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınacaktır.

Uygulamalar

Uygulama 1

Tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının hafta sonu tatili olan 4 gün dahil olması halinde bildirilmesi gereken prim gün sayısı 30 gündür.

 

Uygulama 2

Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı, 10 gün işyerinde çalıştıysa; uzaktan çalışma gün sayısı 16 gün, prim ödeme gün sayısı 30 gün olacaktır.

Hesap şöyle yapılır; 30 günden 4 gün hafta tatili çıkılır ve 26 gün bulunur. İş yerinde çalışma 10 gün olduğu için 26 günden 10 gün çıkılır ve 16 gün uzaktan çalışma olarak bulunur.

 

Uygulama 3
Ayda 8 gün hafta tatili olan sigortalı eğer bir ayın yarısını işyerinde yarısını uzaktan olacak şekilde çalıştıysa; uzaktan çalışma gün sayısı 11 gün, prim ödeme gün sayısı 30 gün olacaktır.
Hesap şöyle yapılır; 30 günden 8 gün hafta tatili çıkılır ve 22 gün bulunur. Bunun yarısı uzaktan çalışma olduğu için 22/2=11 gün bulunur.
Uygulama 4
Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışma saatleri içerisinde birkaç saatliğine geçici bir durum nedeniyle işyerine gitmesi durumunda uzaktan çalışma gün sayısı ve iş sözleşmesinin değiştirilmesine gerek bulunmadığından prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.
Faydalı Bağlantılar
Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör