Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Sponsorluk Harcamaları | Mali Rehberim

Sponsorluk Harcamaları

Sponsorluk Harcamaları

 

Sponsorluk harcamaları konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinin 1.bendinin b bendinde incelenmiştir. Bu içerikte sponsorluk harcamalarının detaylarını inceledik.

 

Sponsorluk Harcamalarının Kapsamı

Ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklıdır.

 

Sponsor Olan Kurumun Adının Anılması Koşuluyla,

 • Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
 • Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
 • Spor malzemesi bedeli,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi
  harcamalar,
 • Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak, bonservis bedelleri,
 • Spor müsabakaları sonucuna göre; sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

Kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek;

 • Vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve
 • Yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

 

3289 (Spor Gen. Müd.) ve 3813 (TFF ) Kurumlar tarafından yapılan ve gider olarak kayıtlara alınan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımların mali karın tespitinde öncelikle kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır.

 • Amatör spor dalları için %100,
 • Profesyonel spor dalları için % 50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirim
  unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

 

 

Kaynak: İSMMMO

 

Faydalı Bağlantılar

İştirak Kazanç İstisnası

Paylaşmak Güzeldir