Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Mali Rehberim | Mali Rehberim

Mali Rehberim

Askerlik Borçlanması Nedir
Askerlik Borçlanması Nedir

Askerlik borçlanması nedir içeriğinde askerlik borçlanması şartlarını uygulamalı örneklerle sizlere aktaracağız.   Yeni Asgari Ücrete Göre 2022 Yılında Yapılacak Olan Askerlik Borçlanması Tutarları 1 günlük askerlik borçlanması (6.471,00 TL * 0,32)/30)) 69,02 6 aylık askerlik borçlanması  12.424,32 1 yıllık askerlik borçlanması 24.848,64 18 ay askerlik borçlanması 37.272,96   Askerlik Borçlanmasında Önemli Noktalar Askerliğini Sigortalı Çalışmaya […]

Doğum Borçlanması Nedir
Doğum Borçlanması Nedir

Doğum borçlanması nedir içeriğinde askerlik borçlanması şartlarını uygulamalı örneklerle sizlere aktaracağız.   Doğum Borçlanmasında Önemli Noktalar İkiz doğum yapan annelerin doğumu tek doğum sayılıyor Anneler, ikiz bebek için  dört yıl değil, iki yıl borçlanma yapabiliyorlar. Borçlanma yapılması durumunda prim gün sayısı kazancı olur fakat emeklilik tarihi değişmez. Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğan çocuğun sağ olması […]

Kur Korumalı Mevduat Hesaplama
Kur Korumalı Mevduat Hesaplama

Kur Korumalı Mevduat hesaplama yönteminin uygulamalı olarak aktarmadan önce, kur korumalı mevduatın özelliklerine değinelim.   Kur Korumalı Mevduat Hesabının Özellikleri Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabından gerçek kişiler yararlanabilecektir. KKM için stopaj oranı sıfır uygulanacaktır. 3, 6, 9 ay ve 1 yıl vadelerde TL olarak açılabilmektedir. Asgari olarak TCMB Politika Faiz Oranı uygulanacaktır. TCMB tarafından […]

Mali Mühür Yenileme Nasıl Yapılır
Mali Mühür Yenileme Nasıl Yapılır

Mali mühür yenileme nasıl yapılır konusunu sizlere anlatmadan önce mali mühürün ne olduğunu sizlere aktaralım.   Mali Mühür Nedir Tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin […]

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir
Finansman Gider Kısıtlaması Nedir

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Finansman gider kısıtlaması uygulamasına göre 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere; yabancı  kaynakları özkaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısım kadar -yatırımın maliyetine eklenenler hariç”,  kullanılan yabancı kaynaklara (kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar) dair faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı vb.  gider ve maliyet […]

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir

Geçici İş Göremezlik Nedir Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işyeri hekimi veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince olarak çalışamama halidir. Bu durumda SGK tarafından bir parasal yardım yapılır.   Ödemeler Ne Kadardır? Hastalık halinde verilecek ödenek Yatarak tedavilerde günlük brüt ücret kazancının yarısı olan 107,85 TL‘dir. (215,70/2) […]

İşsizlik Maaşı, Yararlanma Süresi ve İşten Çıkış Kodları
İşsizlik Maaşı, Yararlanma Süresi ve İşten Çıkış Kodları

İşsizlik Maaşı Nedir? İşsizlik maaşı; işsizlere işsiz kalmaları halinde Kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda işsiz kaldıkları dönemler içerisinde 6, 8 ve 10 ay olacak şekilde ve belli tutarlarda yapılan ödemelerdir. İşsizlik ödeneği 2022 yıl tavan ve taban ücretleri vardır. Tavan ücret; 5.123 TL Taban ücret; 2.561 TL’dir.   Hangi Şartlarda İşsizlik Maaşı Alınır? İşveren bir işçinin […]

BA BS Formu ve Hadleri ve Vermeme Cezaları
BA BS Formu ve Hadleri ve Vermeme Cezaları

BA BS Formu tebliği nedir ve BA BS Formlarının içeriği nedir ve yeni konusu bu bağlantıdadır. Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler işletme hesabına geçtikleri dönemden itibaren bildirimde bulunmayacaktır. İşletme hesabı tutan mükellefler ise bilanço hesabına geçtikleri dönem itibariyle bildirimde bulunmayacaktır. Kurumlar Vergisi’nde muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları dönem itibariyle BA-BS formu […]

E-Berat Yükleme Tarihleri ve E-defter Tanımı
E-Berat Yükleme Tarihleri ve E-defter Tanımı

E Berat yükleme tarihleri konusuna değinmeden önce e-berat nedir konusuna değinelim;  E-Berat Nedir? E-fatura uygulamasına geçen ve TTK’nın 397.maddesin 4.fıkrası uyarınca denetime tabi şirketler e-defter kullanmaktadır ve bu şirketler; yevmiye ile defteri kebiri elektronik ortamda tutarak bunlara ait beratları en az 10 yıl saklayıp belirlenen süreler içinde yine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.  01.07.2022 Tarihin de e-fatura […]

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu
Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu Türk Ticaret Kanunu madde 332 (Mülga madde 272)’de düzenlenmiştir.   Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Kapsamı Türk Ticaret Kanunu 272. maddesine göre; Ön görülen esas sermaye miktarının 5 (beş) katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile Üye sayısı 100 (yüz) veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin, sözleşmeli bir avukat […]

SMMM Staja Başlama Sınavı Süreci
SMMM Staja Başlama Sınavı Süreci

SMMM staja başlama süreci için adaylar neler yapmalıdır ve hangi evrakları toplamalıdır konusunu incelediğimiz içeriğimizde detaylar aşağıdadır. Staja başlangıç başvuru ayları; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır. Başvuru adayın bizzat kendisi tarafından yapılır. Staja başlama Sınavı, test usulü olup, aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul illerinde yapılır. SGS başvurularında ikametgah adresine bağlı Odalara […]

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır
Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır

Kira artış oranı nasıl hesaplanır konusu son zamanlarda karşımıza çıkan en önemli içeriklerden birisidir. Bu içerikte; kira artış oranının nasıl hesaplandığını ve kira artışlarında önem arz eden konuları inceledik. Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır ***Borçlar Kanunu’na eklenen geçici bir madde ile 11 Haziran 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; 1 Temmuz 2023’e kadar yapılacak maksimum zam […]

Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti
Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti

Emeklilere emlak vergisi muafiyeti konusu çokça sorulan sorulardan birisi. Bu konuyu bir kaç soru ile inceleyim. Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka bir geliri olmayan emeklilerden; Türkiye sınırları içinde 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmaz. Birden fazla hissesi olanlar ve çalışıp maaş alanlar bu haktan yararlanamaz. 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak […]

Kıdem Tazminatı Nedir ve Nasıl Hak Edilir
Kıdem Tazminatı Nedir ve Nasıl Hak Edilir

Kıdem tazminatına ilişkin tanımların yer aldığı ve bazı önemli soruların yanıtlandığı bağlantımız aşağıdadır. Kıdem Tazminatına Konu Olan Kanunlar ve Kanunların Maddeleri İş Kanunu 120.madde İş Kanunu Geçici Madde 6 İş Kanunu Ek Madde 3 İş Kanunu 14.madde Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Değerlendirilecek Ücret Nedir Kıdem tazminatı, giydirilmiş son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Eğer brüt ücret o […]

Zorunlu Karşılık Oranı Nedir?
Zorunlu Karşılık Oranı Nedir?

Zorunlu karşılık oranı nedir içeriğini sizlere yalın bir dilde anlatarak anlaşılır olmasına özen göstereceğiz.   Zorunlu Karşılık Oranı Nedir Para politikası aracı olarak bu kavram; banka ve banka dışındaki finans kuruluşlarının bilançolarında yer alan mevduat, kredi ve buna benzer yükümlülüklerine karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren yasal bir orandır. Zorunlu karşılık oranı […]

Genel Kurul Toplantısı (Anonim Şirketler)
Genel Kurul Toplantısı (Anonim Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Nedir ve Ne Zaman Yapılır? Genel kurul toplantısı nasıl yapılır konusundan önce bazı kavramları açıklamak gerekir. Genel Kurul, Anonim Şirketlerde yasal olarak bulunması gereken bir organdır. Hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay […]

Hazır Beyan Kılavuzu (Kira Gelirleri İçin)
Hazır Beyan Kılavuzu (Kira Gelirleri İçin)

Hazır Beyan Kılavuzu Mükellefler 1-31 Aralık tarihleri arasın elde ettikleri kira gelirlerini 31 Mart tarihine kadar http://www.gib.gov.tr adresindeki bağlantıda yer alan gerekli bilgileri doldurarak beyan etmek zorundadır.       Bu konu ile ilgili olarak detaylı bilgiyi web sitemizde yayınladığımız bu yazıda bulabilirsiniz.   Ayrıca Gelir İdaresi’nin ve Türmob’un yayınladığı kılavuz sizlere yardımcı olacaktır. Bu kılavuzlar […]

Erken Emeklilik Şartları
Erken Emeklilik Şartları

Erken emeklilik şartları nelerdir? Bu şartları sağlamak için ne yapılmalıdır konusu sigortalıların merak ettiği konuların başında gelmektedir. Erken Emeklilik Şartları Nelerdir Yıpranma Payı Daha Erken Emekli Olmanızı Sağlayabilir Fiili hizmet süresi zammı kapsamında; ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara erken emekli olabilirler. Bu konu ile ilgili olarak web sitemizde bir içerik mevcuttur. Bu içerikte hangi mesleklerin […]

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Finansman Gider Kısıtlaması Nedir
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir
İşsizlik Maaşı, Yararlanma Süresi ve İşten Çıkış Kodları
BA BS Formu ve Hadleri  ve Vermeme Cezaları
E-Berat Yükleme Tarihleri ve E-defter Tanımı
Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu
SMMM Staja Başlama Sınavı Süreci
Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır
Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti
Kıdem Tazminatı Nedir ve Nasıl Hak Edilir
Zorunlu Karşılık Oranı Nedir?
Genel Kurul Toplantısı (Anonim Şirketler)
Hazır Beyan Kılavuzu (Kira Gelirleri İçin)
Erken Emeklilik Şartları
previous arrow
next arrow
Shadow