Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti | Mali Rehberim

Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti

Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti

Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti
Emeklilere emlak vergisi muafiyeti konusu çokça sorulan sorulardan birisi. Bu konuyu bir kaç soru ile inceleyim.
Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka bir geliri olmayan emeklilerden;
  • Türkiye sınırları içinde 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmaz.
  • Birden fazla hissesi olanlar ve çalışıp maaş alanlar bu haktan yararlanamaz.
  • 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, emekliler hisse oranlarına göre vergiden muaf olurlar. Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılır ve brüt alan ölçüsü bulunur. Dıştan dışa ölçüm yapılamadığı takdirde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır ve net kullanım alanına % 25 eklenir. Ortak kullanıma tahsis edilen ve bağımsız olarak kullanılamayan kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentiler arsa payı oranında bağlı olduğu bina ile birlikte dikkate alınıyor. Hisse payları ilave edildikten sonra brüt alan 200 metrekareyi aşarsa muafiyet uygulanmaz.
  • Yaşanılmayacak durumda, metruk, yıkık durumda olan meskenler ikinci ev olarak kabul edilmez ve vergi muafiyeti uygulanır, emlak vergisi ödenmez.
  • Yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorundadır.
  • Kendi konutunda oturmayan, başka bir evde kirada oturan emekliler de emlak vergisi muafiyetinden yararlanır.
  • Bankada mevduat bulunduran ve bu mevduattan kazanç elde eden emekliler bu haklardan yararlanabilir.
  • Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler bu muafiyetten yararlanabilir.

Bu Muafiyetten Nasıl Yararlanılır

Hak sahibi mesken sahibi, meskenin bulunduğu belediyeye dilekçe ile başvurarak bu haktan yararlanır. Dilekçe verilmediği takdirde muafiyetten yararlanmak mümkün değildir.

Emekli Olup Yeni Dilekçe Verildiğinde Geriye Dönük Vergiler İade Alınır mı?

Bu konuda 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı vardır. Dolayısıyla başvuru yapıldığı takdirde geriye dönük 5 yıllık fazla ödenen vergi geri alınabilir. Bu bedeli geri almak için şartların sağlandığını kanıtlayan belgelerle belediyeye başvurulmalıdır.

Arsası Olan Emekliler Bu Muafiyetten Yararlanabilir mi?

Vergi istisnası sadece konutlar için geçerlidir. Arsası olanlar bu muafiyetten yararlanamaz.
ÖRNEK:
Fatih’te brüt 130 metrekare bir dairesi olan Mehmet Amca, bu dairede ikamet etmektedir. Mehmet Amca’nın sadece emekli maaşı vardır.  Mehmet Amca’nın bunun yanında Malatya Yeşilyurt Köyü’nde miras olarak kalan arsa, arazi ve tarlası vardır. Mehmet Amca bu arsa, arazi ve tarladan kira geliri elde etmemektedir.
Mehmet Amca’nın eşi Necmiye Teyze’nin de Beyoğlu’nda brüt 150 metrekare dairesi vardır. Necmiye Teyze bu daireyi kızına bedelsiz olarak vermiştir.
Mehmet Amca, sahibi olduğu arsa, arazi ve tarladan bir kira geliri elde etmediği ve emekli maaşından başka bir geliri olmadığı için EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ. 
Necmiye Teyze de kızının kullanımına bıraktığı daireden bir gelir elde etmediği için EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ.

Kar İrtifakı Tapusu Olanlar Bu Muafiyetten Yararlanır mı?

Kar irtifakı tapusu olanlar diğer şartları sağladığı takdirde muafiyetten yararlanırlar.

 

Engellilerin Emlak Vergisi Muafiyeti

Engelli vatandaşlarımız, brüt 200 metrekare altında sahip oldukları konutlar için emlak vergisi ödemezler. Engellilerin herhangi bir geliri olsa dahi bu muafiyetten yararlanmaları mümkündür. Engellilik oranı ise en az %40’dır.

 

Kendisinin ve Eşinin Evi Olan Emekliler Bu Muafiyetten Yararlanır mı?

Bu muafiyet her kişiye göre ayrı uygulandığı için; emekli olan eşler ayrı ayrı bu muafiyetten yararlanabilir ve emlak vergisi ödemezler.

Meskeni Kirada Olup Kendisi Kirada Oturmayanlara Muafiyet Uygulanır mı?

Meskenini kiraya verdiği halde kendisi bir başkasının yanında oturan veya kira sözleşmeleri eşi adına düzenlenen emekliler vergi muafiyetinden yararlanamaz ve vergi öderler.

Konut ve Arsa Sahipleri Bu Muafiyetten Yararlanır mı?

Sahip oldukları bir konut sebebiyle muafiyetten yararlanan kişilerin; gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, muafiyetten yararlanmalarına engel teşkil etmez. İşyeri arsa ve arazilerden gelir elde ediliyorsa muafiyetten yararlanamazlar. Emlak vergisi muafiyeti sadece konutlar için geçerlidir.

Emeklinin , Lojmanda oturup 200 m²’den Küçük Olan Meskenini Boş Tutması Halinde Emlak Vergisi Muafiyeti

38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin I/3-(a) bölümünde, “İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.” denilmektedir.

Bu itibarla, sosyal güvenlik kurumlarından alınan emekli aylığı dışında herhangi bir geliri bulunmamak kaydıyla boş olarak bulunan mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanılması mümkündür.

 

65 Yaş Maaşı Alınması Halinde Emlak Vergisi Muafiyeti

38 seri no.lu Tebliğde sayılan gelirler arasında yer almayan 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz aylığı, gerekli şartları taşıyan ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin meskenleri için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasına engel teşkil etmemekte olup, şartları taşımaları halinde söz konusu meskenleri için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkündür.

İki Maaş Alan Emekliler İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Geçerli Midir?

Maliye Bakanlığı, “iki ayrı emekli maaşı alan emeklinin sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanarak emlak vergisi
ödemeyeceğini”, 17 Temmuz 2012 tarih ve 8-2012/1-686 sayı özelge ile açıkladı.

 

Yeni Emekli Olanlar Bu Muafiyetten Yararlanabilir mi?

Yıl içinde emekli olanlar başvurdukları takdirde bir sonraki yılda muafiyetten yararlanabilir. Örneğin 2021’de emekli olan bir kişi, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle muafiyetten yararlanır ve vergi ödemez.

Emekli Olup Çalışanlar Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilir mi?

emekli olup ücretli olarak çalışan ve ücret geliri elde edenler, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanamıyorlar.
Faydalı Bağlantılar 
Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör