Tapu Devir İşlemleri

Tapu Devir İşlemleri

 

Tapu devir işlemleri nedir, bedelsiz devir gerçekleşebilir mi, harç oranları ne kadardır gibi soruların cevaplarını arayacağız.

 

Tapu Devir İşlemi Nedir

Konut, arsa, arazi veya iş yeri gibi herhangi bir taşınmaza ait kullanım hakkının eski sahibinden yeni sahibine kayıt altına alınmasıdır.

 

Tapu Devir İşlemi Nasıl Yapılır

Tapu devir işlemini gerçekleştirmek için gerekli evraklar hazırlanır ve tapu harcı yatırılır. Bu işlemler gerçekleştikten sonra ALO 181 aranarak veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri kullanılarak tapu randevusu alınır.

Web Tapu Randevu sistemine giriş yapmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Web Tapu üzerinden başvuru şöyle gerçekleşir;

Vatandaşlar tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri belirli tapu işlemi için (satış, bağış, intikal vb) elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri, belge doğrulama yapabilecekleri ve bu konularda üçüncü kişilere veya emlakçılara yetki verebilecekleri elektronik bir sistemdir. Bu sisteme https://webtapu.tkgm.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişilebilir ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Randevu günün ve saatinde alıcı ve satıcı, taşınmazın bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek tapu devrini gerçekleştirebilir.

 

Tapu Devir İşlemleri Masrafları

Tapu devir işlemlerinde alıcı ve satıcı için ayrı ayrı %2 olmak üzere toplamda %4 tapu harcı tahakkuk eder. Bunu bir örnekle açıklayalım

Örnek: Bir konutun satış fiyatı 2.000.000 TL olsun. Bu gayrimenkul için alıcıya 40.000 TL (2.000.000 * %2), satıcıya 40.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL tapu harcı ve buna ek olarak il bazında değişmekle birlikte döner sermaye ve ilave hizmet bedeli tahakkuk eder.

 

Aile İçinde Yapılan Tapu Devir İşlemleri – Tapu Bağış Harcı Ödenerek Tapu Devir İşlemleri

Bağışhibe , bir bedel alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.

Aile arasında yapılan tapu devir işlemleri farklı ücrete tabidir. Aile içinde eşler arasında veya anne babadan çocuğuna miras, hibe veya satış yoluyla tapu devri yapılabilir. Bu devirlerde emlak beyan değerinin binde 68,31’i tapu hibe harcı olarak bağışı kabul eden taraftan tahsil edilir.

Bunu bir örnekle açıklayalım.

Örnek:

Emlak beyan bedeli (rayiç bedel) metrekare başına 5.000 TL olan, 100 metre karelik bir gayrimenkul A kişisinden 2 kişisine hibe edilecektir. Ödenecek harç kaç TL’dir. (Gayrimenkul: İstanbul’dadır)

5.000 * 100= 500.000 TL (Emlak Beyan Bedeli)

500.000 * binde 68,31= 34.155 TL tapu harcı çıkar. Buna döner sermaye bedeli eklenir. İstanbul’un herhangi bir ilçesindeki 2022 döner sermaye harcı 582,50 TL’dir.

Masrafsız tapu devri için gerekli evraklar şunlardır;

 • Gayrimenkulün tapusu
 • Konutu bağışlayan ve konut bağışlanan kişilere ait nüfus cüzdanları
 • Bağışlayan için 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır) – ZORUNLU DEĞİL
 • Bağışı kabul eden kişi için 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 • Taraflardan birinin ya da her ikisinin de vekil olması

 

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı

Miras kalan gayrimenkulün satış işleminden önce bu gayrimenkul için intikal işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. İntikal işlemi için; öncelikle Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterden veraset belgesi alınmalıdır.

Veraset belgesi, kişinin varis olduğunu ortaya koyan resmi bir belgedir.

Veraset belgesi alındıktan sonra varislerden biri adına tüm yasal temsilciler adına tapu müdürlüğüne başvuru yapılmalı ve belirtilen evrakların Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler;

 • Varise ve temsilciye ait nüfus cüzdanı
 • Taşınmazın icra yoluyla satılarak bedelinin hak sahipleri arasında bölüştürüldüğü ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) için yapılan tapu işlemlerinde mahkeme müzekkeresi.
 • İntikalden sonra verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesi sonrasında gerçekleşen ödeme dekontu (Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır) – ZORUNLU DEĞİL
 • Veraset belgesi
 • Gayrimenkulün zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Gayrimenkulün tapusu
 • Eğer varisler başka bir kişi tarafından temsil ediliyorsa vekaletname
 • İlgili belediyeden alınmış Emlak Beyan Değeri
 • Taşınmazın ipotekli olması nedeniyle cebri icra yoluyla satış gerçekleştiriliyorsa İcra Müdürlüğü Satış Müzekkeresi
 • Ödenen harçların dekontları

Web Tapu İle İlgili Diğer Bilinmesi Gerekenler – Sıkça Sorulan Sorular

Adıma Kayıtlı Taşınmazı E-Devlet Üzerinden Göremiyorum. Ne Yapmalıyım?

E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ”BEYANDA BULUNUN” kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da Web tapudan başvuru yapılarak düzeltilebilir.

 

E-Devlet Üzerinden Kendime Ait Olmayan Bir Taşınmaz Görüyorum. Ne Yapmalıyım?

E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde Web tapudan veya Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak  taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde gerekli incelemeler yapılarak düzeltilecektir.

 

Bankaya İpotek Borcumu Ödedim. Taşınmazımın Üzerindeki İpoteği Terkin Ettirmem İçin Ne Yapmalıyım?

İlgili bankaya başvuru yapılması ve ipotek terkin evrakının banka tarafından elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, Tapu Müdürlüğünce terkin işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

Kaybolan Tapum İçin Ne Kadar Ücret Öderim?

Web tapudan başvuru yapılarak tapu müdürlüğüne gitmeden talebin karşılanması mümkündür.

2022 yılı için; Harçlar Kanunu 4 sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin her sayfasından (Fotokopiler dahil 20,70 TL tapu harcı ile Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 78 TL) döner sermaye hizmet bedeli alınır.

Aile Şerhi Nasıl Konulur? Boşandıktan Sonra Aile Konutu Şerhi Koydurabilir miyim?

 • Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.
 • Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

 

Üzerinde İpotek Bulunan Bir Taşınmazın Satışı Mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, ipotek borcu ile birlikte bir başkasına temlikine engel yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, Tapu Müdürü TMK’nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

 

Elbirliği Halinde Bulunan Mülkiyetimi Müşterek Mülkiyete Nasıl Çevirebilirim?

Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

 

İşlem Yaparken Ehliyet Geçerli midir?

Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat;  Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizdir. Ehliyet mevzuatımızda hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden değildir. Kimlik Belgesi veya pasaport geçerli belge olarak kullanılmaktadır.

 

İşlem Yapılırken Ehliyet Geçerli midir?

Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat;  Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizdir. Ehliyet mevzuatımızda hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden değildir. Kimlik Belgesi veya pasaport geçerli belge olarak kullanılmaktadır.

 

 

Kardeşimle Bir Arsa Aldık. Kendi Payımı Nasıl Ayırabilirim?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
 • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış olması gerekir.
 • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Evim Dergisi

Kaynak: Axa Sigorta

Kaynak: İş Bankası

Kaynak: Web Tapu

 

Faydalı Bağlantılar

Gayrimenkulde Amortisman Süresi

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir

Paylaşmak Güzeldir