Nevi Değişikliği Süreci

Nevi Değişikliği Süreci

Nevi Değişikliği Süreci

Nevi değişikliği,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir limited şirket, anonim şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan anonim şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmelerini imzalamalarına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

 1. Genel kurur kararı alınır ve tutanak notere tasdik ettirilir. (Kararlar ektedir) Nevi Değişikliği Genel Kurul Kararı 2
 2. Hazirun Cetveli düzenlenir. (Dilekçe ektedir.) Hazır Bulunanlar Listesi (1)
 3. Noter onaylı ana sözleşme oluşturulur.
 4. Ana sözleşme düzenlendiği gün noterden defter tasdikleri yaptırılır.
 5. Tescil için noter onaylı belge olacak şekilde imza beyannamesi ticaret sicil müdürlüğüne verilir.
 6. Olağan genel kurulda alınan kararın tescil ve ilanı için ekinde toplantı tutanağı, hazirun cetveli, iç hizmet yönergesi bulunan dilekçe ticaret sicil müdürlüğüne verilir.
 7. İşe başlama formu gelir dairesine verilir. (Form ektedir) İşe Başlama İşi Bırakma Bildirimi
 8. Varsa kira kontratı düzenlenir. Gelir dairesine verilir.
 9. Nüfus cüzdanı asılları gelir dairesine verilir.
 10. Taahhütname, gelir dairesine verilir. (Belge ektedir.) Taahhütname
 11. Birleşme beyannamesi düzenlenir.
 12. ÖKC için vergi dairesinden izin alınır. (Dilekçe ektedir) Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Dilekçesi

 

Kaynak: İTO

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör