Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Erken Emeklilik Şartları | Mali Rehberim

Erken Emeklilik Şartları

Erken Emeklilik Şartları

Erken Emeklilik Şartları

Erken emeklilik şartları nelerdir? Bu şartları sağlamak için ne yapılmalıdır konusu sigortalıların merak ettiği konuların başında gelmektedir.

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir

Yıpranma Payı Daha Erken Emekli Olmanızı Sağlayabilir

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında; ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara erken emekli olabilirler. Bu konu ile ilgili olarak web sitemizde bir içerik mevcuttur. Bu içerikte hangi mesleklerin bu kapsama girdiği bilgiler de vardır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu içeriğe ulaşabilirsiniz.

Fiili Hizmet Süresi Zammı

 

Doğum ve Askerlik Borçlanması Yaparak Erken Emekli Olabilirsiniz

Doğumdan önce sigortalı olan ve sonrasında çocuk sahibi olan kadınlar ve askerlik sürelerini borçlanmak isteyen erkekler; SGK’nın her sene belirlediği tutarları borçlanarak emekli olabilirler. Bu şartlarda emekli olmak için diğer şartların sağlanması ve eksik prim günü olması gerekmektedir. Borçlanma konusu web sitemizde işlenmiştir. Yeni asgari ücrete göre 2022 yılında yapılacak borçlanma tutarlarının detaylarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Doğum ve Askerlik Borçlanması

 

Bakıma Muhtaç Çocuğuna Bakan Anneler Erken Emekli Olabilir

Başka birinin bakımına muhtaç olan malul çocukları olan anneler erken emekli olabilir. Bu konu ile ilgili 5510 sayılı Kanunun 28.maddesine bakabiliriz. SGK bu soruya şu cevabı vermektedir;

5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 8 inci  Fıkrası:

Kadın Sigortalılardan “Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Ağır Engelli Çocuğu” bulunanların emeklilik yaş haddinin indirilmesi:

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaatınız sonucu, özürlü çocuğunuz hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurullarınca incelenmesi neticesinde, çocuğunuzun “ Başka birinin sürekli bakımına muhtaç Olduğuna” dair karar çıkması halinde, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayınızın dörtte biri, toplam priminize eklenir ve eklenen bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir.

Örneğin 2.000 günlük bir prim ödemesi varsa (2000/4=500) gün bu prim gün sayısına eklenir ve 2.000 yerine 2.500 gün olarak emeklilik yaş haddinden indirilir.

Bu şartlar 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 sonrası prim ödeme gün sayıları için geçerlidir.

 

Malulen Emeklilik Hakkı

5510 sayılı Kanunun 25.maddesinde şöyle yazmaktadır;

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca
usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60’ını veya
vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu
hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

Malulen emeklilik şartları;

En az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın  1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

 – Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

– Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması

–   Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Belli Bir Oranda Engelli Olanlar Yaşı Beklemeden Erken Emekli Olabilir

Doğuştan gelen veya sonradan meydana gelen, %40 ve üzerinde engelli olduğuna dair raporu olan sigortalılar vergi indirim belgesi alarak işe başlama ve engellilik oranlarına göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabilirler.

1 Ekim 2008 Öncesinde Engelli Raporu Olan SSK’lıların Durumu
Sigortalılık Başlangıcı 1.Derece (%80+) 2.Derece (%60-79) 3.Derece (%40-59)
05.08.1991 ve öncesi 15 yıl / 3.600 gün 15 yıl / 3.600 gün 15 yıl / 3.600 gün
06.08.1991-05.08.1994 15 yıl / 3.600 gün 15 yıl 8 ay / 3.680 gün 16 yıl / 3.760 gün
06.08.1994-05.08.1997 15 yıl / 3.600 gün 16 yıl 4 ay / 3.760 gün 17 yıl / 3.920 gün
06.08.1997-05.08.2000 15 yıl / 3.600 gün 17 yıl / 3.840 gün 18 yıl / 4.080gün
06.08.2000-05.08.2003 15 yıl / 3.600 gün 17 yıl 8 ay / 3.920 gün 19 yıl / 4.240 gün
05.08.2003-30.09.2008 15 yıl / 3.600 gün 18 yıl / 4.000 gün 20 yıl / 4.400 gün

 

1 Ekim 2008 Sonrasında Engelli Raporu Olan SSK’lıların Durumu
Sigortalılık Başlangıcı %60+ %50-59 %40-49
01.10..2008-31.12.2008 15 yıl / 3.700 gün 16 yıl / 3.700 gün 18 yıl / 4.100 gün
01.01.2009-31.12.2009 15 yıl / 3.800 gün 16 yıl / 3.800 gün 18 yıl / 4.200 gün
01.01.2010-31.12.2010 15 yıl / 3.900 gün 16 yıl / 3.900 gün 18 yıl / 4.300 gün
01.01.2011-31.12.2011 15 yıl / 3.960 gün 16 yıl / 4.000 gün 18 yıl / 4.400 gün
01.01.2012-31.12.2012 15 yıl / 3.960 gün 16 yıl / 4.100 gün 18 yıl / 4.500 gün
01.01.2013-31.12.2013 15 yıl / 3.960 gün 16 yıl / 4.200 gün 18 yıl / 4.600 gün
01.01.2014-31.12.2014 15 yıl / 3.960 gün 16 yıl / 4.300 gün 18 yıl / 4.680 gün
01.01.2015 ve sonrası 15 yıl / 3.960 gün 16 yıl / 4.320 gün 18 yıl / 4.680 gün

 

 

Kaynak: Hürriyet

 

Faydalı Bağlantılar

Emekli Aylığını Artırmanın Yolları

Youtube Videosu

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör