İşten Ayrılışın Bildirilmesi ve Sağlıktan Yararlanma

İşten Ayrılışın Bildirilmesi ve Sağlıktan Yararlanma

İşten Ayrılış Bildirgesi Nedir ve Ne Zamana Kadar Verilmelidir?

İşçilerin sigortalılığı, hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi, hizmet akdinin sona ermesini  takip eden 10 gün içinde SGK’ye bildirilmesi gerekmektedir. Eğer bir düzeltme yapılacaksa bildirim süresi olan 10 gün içinde yapılmalıdır. 10 gün geçtikten sonra yapılacak olan düzeltme İşkur’un ilgili müdürlüğüne bildirilmelidir. Çünkü yapılan yanlış bildirim sonucunda; işsizlik maaşı almaya hak kazanan bir işsiz, bu maaşı alamayabilir.

Örneğin X sigortalısı 26.08.2019 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu sigortalının işten ayrılma bildirgesi 26.08.2019’u takip eden 27.08.2019 tarihinden itibaren 05.09.2019 tarihine kadar Kuruma bildirilmelidir.

İşten ayrılış bildirgelerinin verilmesi gereken 10 günlük sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda bildirgeler, ilk iş günü içinde Kuruma verilirse yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Yine son gün, mali tatilin olduğu zamana denk gelirse (01.07/20.07), işveren tarafından işten çıkış bildirgesinin 28 Temmuz tarihine kadar verilmesi koşuluyla bildirge süresinde verilmiş sayılacak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil nedeniyle uzayan diğer süreler

Sigortalılıkları sona erenler, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu 10 gün dolduktan sonra sigortalılık niteliğini yitirildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları olanların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle daha sağlık yardımlarından faydalanabilirler.

İşten ayrılış bildirgesinin zamanında verilmemesi durumunda, her bir sigortalı için asgari ücretin 10’da 1’i tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Verilir?

İşten ayrılış bildirgesi için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap  web adresine girilir. Sonrasında sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır.

Kurumun web sitesine girildikten sonra “sigortalı işten ayrılış bildirgesi” sekmesine tıklanır.

İşten Ayrılış Bildirgesi1

 

T.C. kimlik bölümü ve işten çıkış tarihi doldurulur.

İşten Ayrılış Bildirgesi2

 

Meslek adı bölümü doldurulur, belge türü, gün sayısı, prime esas kazanç, varsa eksik gün sayısı ve nedeni, işten ayrılış nedeni doldurulur ve bildirge onaylanır.

İşten Ayrılış Bildirgesi3

 

Pandemi Dolayısıyla 4857 Sayılı İş Kanun Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.) Kapsamında İşten Çıkışlarda Yasak Olan Kodlar

SGK Fesih Kodu                               İşten Çıkış Nedenleri
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
4 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
15 Toplu işçi çıkarma
22 Diğer nedenler
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

 

4857 G.M. 10 Fesih Yasağı Kapsamında Olmayan SGK İşten Çıkış Nedenleri

SGK Fesih Kodu İşten Çıkış Nedenleri
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliğ
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
35 6495 s.K. nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum nedeniyle ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçirilmesi sebebiyle çıkış
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör