Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Eksik Gün Çalışmasının Hesaplanması | Mali Rehberim

Eksik Gün Çalışmasının Hesaplanması

Eksik Gün Çalışmasının Hesaplanması

Eksik Günlerin Hesaplanması

Ay içinde işe girişi ve çıkışı bulunmayan ve çeşitli nedenlerle o ay içinde çalışmayan sigortalıların prim gün sayısı hesaplanırken bazı hususlar vardır. Bu hususlara gerek açıklamalar gerek örneklerle değineceğiz.

  • 28/29/30 veya 31 gün çeken aylar 30 gün olarak hesap edilir.
  • Ay içinde işe giren ve çıkan sigortalıların gün hesabı parmak hesabı yapılarak hesaplanır
  • Ay içinde çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin vs) çalışmayan ve çalışmadığı günler için ücret almayan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır

 

 

Bu hususları ay bazında örneklerle açıklamaya çalışalım.

Örnek: Ocak ayı içinde 11 gün raporlu olan sigortalının prim gün sayısı; 31-11= 20 gündür

Örnek: 28 gün çeken Şubat ayı içinde 6 gün raporlu olan sigortalının prim gün sayısı; (28-6) 22 gündür

Örnek: 28 gün çeken Şubat ayının tamamını çalışarak geçiren sigortalının prim gün sayısı; 30 gündür

Örnek: 19.02.2021 tarihine kadar çalışan ve işten ayrılan sigortalının prim gün sayısı; 19 gün, eksik gün sayısı (28-19) 9 gündür

Örnek: 18.01.2021 tarihinde işe başlayan ve 29.01.2021 tarihinde işten ayrılan sigortalının prim gün sayısı; 11 gün, eksik gün sayısı ise; (31-11) 20 gündür

Örnek: 15.01.2021 tarihinde işe başlayan bir sigortalı, işe başladığı tarihten itibaren 3 gün istirahatli olmuştur. Ocak ayındaki prim gün sayısı (31-14-3) 14 gündür.

Örnek: Şubat ayında hiç çalışmayan bir sigortalının eksik gün sayısı; 28 gündür.

Örnek: Mart ayı içinde 6 gün raporlu olan sigortalının prim gün sayısı; (31-6) 25 gündür

Örnek: Nisan ayı içinde 1 gün raporlu olan sigortalının prim gün sayısı; (30-1) 29 gündür

Örnek: Mayıs ayı içinde 1 gün raporlu olan sigortalının prim gün sayısı; (31-1) 30 gündür (Eksik gün bildirilmez)

Eksik Gün Kodlarının Açıklaması

1.İstirahat: Ay içinde rapor alan sigortalılar bu kodla bildirilir. (Kadınlara gebelik sebebiyle verilen 16 haftalık izin bu kapsamda değerlendirilir)

3.Disiplin Cezası: Sigortalılardan birine disiplin cezası verildiğinde bu kodla bildirilir.

4.Gözaltına Alınma: Farklı nedenlerle göz altına alınan sigortalılar bu kodla bildirilir.

5.Tutukluluk: Farklı nedenlerle tutuklanan sigortalılar bu kodla bildirilir.

6.Kısmi istihdam: Kısmi süreli olarak çalıştırılan sigortalılar bu kodla bildirilir. İşverence bir iş sözleşmesi düzenlenir. Örneğin; işyerinde sigortalı olarak çalışan ve belli zamanlarda işyerine gelen, işyeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanı bu kodla bildirilir.

7.Puantaj kayıtları: Tam süreli istihdam edilen sigortalılardan bazı iş günlerinde çalışmayan ya da çalıştırılmayan sigortalılar bu kodla bildirilir.

8.Grev: Geçici bir süre grev yapması nedeniyle işe gelmeyen sigortalılar bu kodla bildirilir.

9.Lokavt: Lokavt halinde işçilerin eksik günleri bu kodla bildirilir.

10.Genel hayatı etkileyen olaylar: Hayatın olağan akışına aykırı olan olaylar gerçekleştiğinde bu kodla bildirilir.

11.Doğal afet: Sel, yangın, deprem vb. afet nedeniyle oluşan eksik günler bu kodla bildirilir.

12.Birden fazla: Eksik gün nedeni birden fazla ise bu kodla bildirilir. Örneğin bir sigortalının aynı içinde hem raporlu olması hem de doğum izni olduğundan dolayı çalışmaması söz konusu olduğunda bu kodla bildirilir.

13.Diğer nedenler: Sayılan nedenler içinde olmayan durumlarda diğer nedenler kodu eksik gün nedeni olarak bildirilir.

15.Devamsızlık: İşçinin mazeretsiz olarak işe gelmemesi durumunda bu kod seçilir.

16.Fesih tarihinde çalışmamış: Sigortalı, sözleşmenin feshinin olduğu tarihte çalışmamışsa bu kodla bildirilir.

17.Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma: 5510 sayılı Kanun ek-9 kapsamında çalışma varsa bu kodla bildirilir.

18.Kısa çalışma ödeneği: Normal nedenlerle kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar bu kodla bildirilir.

19.Ücretsiz doğum izni: Doğum yapan kadın sigortalının analık istirahatı bittiyse bu kodla bildirilir.

20.Ücretsiz yol izni: Yıllık iznini bulunduğu şehit dışında kullanan sigortalılara verilen izin durumunda kullanılan koddur.

21.Diğer ücretsiz izin: Kanunla verilmesi mümkün olmayan, işçi ve işverenin anlaşması sonucu ortaya çıkan eksik gün nedenidir ve bu kodla bildirilir.

22.5434 sk ek 76, gm 192: 5434 sayılı Emeklilik Sandığına bağlı çalışanların eksik günleri bu kodla bildirilir.

23.Yarım çalışma: Yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların eksik gün nedeni bu kodla bildirilir.

24.Yarım çalışma ve diğer nedenler: Ay içinde yarım çalışma ödeneği alırken bunun yanında başka nedenlerle de eksik çalışma olması durumunda bu kod kullanılır.

25.Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama: Sigortalının birden fazla belge/kanun türünden bildirilmesinin gerektiği nedenlerden dolayı kullanılan koddur. Örneğin; Ar-Ge teşviki, yer altı ve yer üstünden çalışan sigortalılar

26.Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu: Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklular bu kodla bildirilir. Örneğin; eğitim kurumlarında kısmi çalışmasına izin verilen öğretim görevlileri

27.Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler: Ay içinde kısa çalışma ödeneği alırken bunun yanında başka bir nedenden dolayı eksik günü olan sigortalılar bu kodla bildirilir.

28.Pandemi ücretsiz izin (4857 geçici 10.madde): Pandemiden kaynaklı olarak ücretsiz izne ayrılan ve maaş desteği aşan sigortalılar bu koddan bildirilir.

29.Pandemi ücretsiz izin ve diğer: Ay içinde pandemi ücretsiz izin yanında başka nedenlerle de eksik çalışan sigortalılar bu koddan bildirilir.

 

Kaynak: Türmob

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör