Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Zorunlu BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) | Mali Rehberim

Zorunlu BES (Bireysel Emeklilik Sistemi)

Zorunlu BES (Bireysel Emeklilik Sistemi)

Zorunlu BES

Zorunlu BES Nedir?

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile birlikte 45 yaşını doldurmamış kişiler yeni işe girişlerde işverenleri vasıtası ile otomatik bireysel emeklilik sistemine dahil olur.

Zorunlu BES Tutarı Ne Olmalıdır?

Bir sigortalının ücret bordrosunda yazan brüt ücretinin en az %3‘ü katkı payı olarak alınır. Zorunlu BES tutarı, sigortalı adına şirket tarafından, şirketin anlaştığı emeklilik firmasının sistemi vasıtası ile yatırılır.

2023 asgari ücretine göre en düşük Zorunlu BES tutarı; 10.008,00 * %3= 300,24 TL’dir.

 

 

Katılım Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak,
  • 45 yaşını doldurmamış olmak***,
  • Kamu sektörü çalışanı (4C) ya da özel sektör çalışanı (4A) olmak.

 

Zorunlu BES Sayesinde Nasıl Emekli Olunur?

Bir sigortalı en az 10 sene kalır ve 56 yaşınızı doldurursanız emekli olabilir.

 

Daha Önce Çalıştığı İş Yerinde Tekrar İşe Giren Bir Sigortalının Durumu

Bir sigortalının, daha önce çalıştığı iş yerinde Zorunlu BES’e dahil olduğunu, daha sonra sistemden ayrıldığını sayalım. Aynı sigortalı, aynı iş yerinde yeniden işe girerse işveren tarafından yeniden Zorunlu BES’e dahil edilmelidir.

 

Cayma Hakkı Nedir?

İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, başlangıç dönemi içinde cayma hakkını kullanabilir.

Başlangıç döneminden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta
yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir.

Cayma hakkını kullanmış olan çalışan, talep etmesi halinde, Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sisteme dâhil edilir.

 

Cayma Hakkını Kullanan Çalışan Tekrardan Sisteme Dahil Olabilir mi?

Cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olan çalışan, talep etmesi halinde, tekrardan sisteme dahil edilir. Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sisteme dâhil edilir. Bu çalışanlar Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak zorunlu bireysel emeklilik sistemine tekrar dahil edilir.

 

Devlet Katkısı Oranı Nedir?

Bireysel emeklilik sistemine dahil olan birisi yatırdığı katkı payına göre %30 oranında devlet katkısı alacaktır. Örneğin 500 TL katkı payı yatırıldığında 150 TL devlet katkısı BES hesaplarına yatacaktır.

 

 

Yönetmelik için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

Faydalı Bağlantılar

İsteğe Bağlı Sigorta

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör