Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Şube Kapanış İşlemleri | Mali Rehberim

Şube Kapanış İşlemleri

Şube Kapanış İşlemleri

Şube Kapanış İşlemleri

 

Şube Kapanış İşlemi Aşamaları

Şube kapanış işlemi aşamaları şu şekildedir;

  1. Şube kapanış işlemi aşamalarının ilk adımı yönetim kurulu kararıdır. yönetim kurulunca alınır Şube Kapama Yönetim Kurulu Karar Örneği
  2. Karar, noterden onaylatılır (Ticaret sicil ve vergi dairesi için)
  3. Mersis sistemine girilir ve TERKİN bölümünden şube kapama işlemleri gerekli bilgiler girilerek gerçekleştirir. Sistem tarafından bir onay kodu atanır.
  4. Ticaret sicil müdürlüğüne onay kodunu da ekleyerek bir dilekçe yazılır. Şube Kapama Ticaret Sicil Dilekçesi
  5. Ticaret sicil müdürlüğü, kapanışı onayladıktan sonra barkodlu bir belge onayı gelir. Kayıtlı olan cep telefonuna bildirim gelir. Bu belgeyi linke girerek yazdırabilirsiniz.
  6. Onay geldikten sonra yazarkasa pos cihazından son fişe ait tutanak alınmalıdır. Pos cihazı merkezini arayarak randevu alınır. Bunun için bir bedel yatırılmasını isterler. Bedel yatırıldıktan maksimum 2 gün sonra gelip son fişe ait GEÇİCİ KAPAMA TUTANAĞI ve cihazların ruhsatları gelen kişiye verilir. Gelen kişi bilgi girişi yapar.
  7. Tüm bu işlemler bittikten sonra İNTERNET VERGİ DAİRESİ vasıtası ile şube kapanış işlemleri vergi dairesine bildirilir.
  8. Eğer SGK dosyaları şubelerin olduğu yede açılmışsa o müdürlükten SGK kapanışlarını yapılmalıdır. Eğer girişler, merkezden yapıldıysa bu işleme gerek yoktur.

 

Faydalı Bağlantılar

Şube Açılış İşlemleri

Mersis

 

Yönetim Kurulu Karar Örneği

… ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :
Karar No :
Kararın Konusu : Şube Kapatma
Toplantıya Katılanlar :
Kararın Metni

Şirket yönetim kurulumuz ../../….. tarihinde şirket merkezinde toplanarak; ….. ili ….. İlçesi ……………………… adresinde bulunan şubemizin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı (Ad-Soyad-İmza)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Ad-Soyad-İmza)

 

 

Ticaret Sicil Dilekçesi

…… TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Müdürlüğünüzün …… sicil numarasında kayıtlı ………….. Şirketi ünvanlı şirketimize ait şube kapatma ile ilgili kararımız yazımız ekinde sunulmuş olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekli evrakın incelenerek, tescil ve ilan edilmesini arz ederiz.

İşletme Yetkilisi (Ad-Soyad-İmza-Kaşe)

Mersis Başvuru No : .
Telefon No : .
Vergi Dairesi/No : .
Ekler : 1 adet imza sirküleri
1 adet noter onaylı şube kapatma yönetim kurul kararı
(…………….. Şubesi)

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör