Yaşlılık Aylığı, Dul ve Yetim Aylığı

Yaşlılık Aylığı, Dul ve Yetim Aylığı

Emeklilikte Önem Arz Eden Konular

Yaşlılık aylığı almaya hak kazananların bu hakları nasıl kazandıkları ve hangi şartlarda bu hakları kaybettiklerini inceledik.

 

Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Ağır Engelli Çocuğu Bulunanların Emekliliği

Kadın sigortalı ağır engelli çocuğuna sürekli olarak baktığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirirse 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayılarına eklenir ve emeklilik yaşından indirilir. Bu durum; çocuğun ölüm tarihi ve ya ağır engellilik durumu kalkana kadar devam eder.

 

Hizmet Birleştirmeye Göre Emeklilik Şartları

Hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında hizmetleri olan sigortalılara hangi statüden emekli maaşı bağlanır konusu da önemlidir.

01 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli olacaktır.

Kişiler, 4A, 4/B ve 4/C gibi farklı statülerde iş hayatında olabiliyorlar. Her statüde emeklilik yaşı ve prim gün sayısı farklıdır. Emeklilik hesaplamasında sigortalının son 7 yılında hangi statüde olduğuna bakılır. (360 gün * 7= 2.520 gün)

Son ödenen 2.520 gün içinde en çok hangi statü geçerliyse o statüden emekli olunur. Eşitlik halinde ise son ödeme hangi statüden olduysa o statüden emeklilik gerçekleşir.

 

Birden Fazla Sigorta Sicil Numarası Olanların Dikkat Etmesi Gereken Husus

Farklı sicil numaralarının olması emeklilikte sorun teşkil edebiliyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması için sicil numarasının eşleştirilmesi gerekmektedir.

 

Staj Başlangıcı Prim Gün Sayısını ve Emekliliği Etkiler mi?

Sigorta kolları; kısa vadeli sigorta kolları ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılır.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları;

 • İş kazası, meslek hastalığı,
 • Hastalık,
 • Analık, sigortalarından oluşmaktadır.

Uzun Vadeli Sigorta Kolları;

 • Malulluk
 • Yaşlılık
 • Ölüm

4/A sigortalıları için ilk işe giriş tarihinin çıraklık ya da 5510 sayılı Kanunun 5.maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bentleri olması, ek 9.madde kapsamındaki sigortalılığın 10 günden az olması, işe giriş bildirgesi verilip hizmet bildirilmemesi durumunda sigortalılık başlangıç tarihi ilk defa uzun vade sigorta primi ödenen tarih olarak alınır.

Bu bilgiler ışığında staj başlangıç tarihi prim gün sayısına etki etmez. Çünkü staj süresince yapılan sigortalılık; iş kazası ve meslek hastalığı primi  açısından önem arz eder.  Yaşlılık ,maluliyet ve ölüm sigortasına ait primler bu kapsamda yatırılmaz ve staj süresince yapılan sigorta prim gün sayısına etki etmediği gibi emeklilikte başlangıç olarak da sayılmaz.

 

5510 Sayılı Kanuna Göre Hem Malullük Hem de Yaşlılık Aylığına Hak Kazananlara Bu Aylıklardan Hangisi Bağlanır?

Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır.

 

 

01.10.2008 Tarihinden Sonra BAĞ-KUR Sigortalılarının Prim Borçlarının Olması Yaşlılık Aylığı Bağlanmasını Etkiler mi?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

 

4/B Kapsamında Yaşlılık Aylığı Alanlar Belediyeye Ait Bir Şirkette Çalışmaya Başlarsa Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı Kesilir mi?

5335 sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince yaşlılık aylığı almakta iken kamuda çalışmaya başlayanların aylığı kesilmektedir.

 

Açılan Reddi Miras Davasının Yetim Aylığı Almaya Etkisi Var mıdır?

Reddi miras davası açılması, yetim aylığı alınmasına engel teşkil etmez. Yetim aylığının alınmasına etki eden durum; mirastan men halidir.

 

 

Anne ve Babanın Yetim Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller Nelerdir

 • Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 • Çalışma Halinde Aylıkların Kesilmesi: 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan anne ve babanın 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
 • Evlenme: Aylık almakta iken evlenen babanın aylığı kesilmemektedir. Ancak aylık almakta iken evlenen annenin aylığı evlenme tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilmektedir.
 • Vazife ve harp malullerinin annelerine bağlanmış olan aylıklar evlenmeleri halinde ise kesilmemektedir. Ayrıca, vazife ve harp malullerinin baba ve annelerine bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde de kesilmemektedir.

 

 

Erkek ve Kadın Yetimlerin Aylığı ve Bu Aylıkların Kesilme Sebepleri

 

***  Erkek yetimlerin ölüm tarihinde 18, ortaöğrenim yapmakta ise 20, yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurması halinde aylıkları kesilmektedir. Ayrıca, 25 yaşını doldurmayan erkek yetimin bir yüksek öğrenimi bitirmesinden sonra ikinci bir yüksek öğrenimde geçen süreleri ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen süreleri için aylık bağlanmamakta, ödenen aylıklar kesilmektedir.

*** Kadınların yetim aylığı alabilmesi için;

 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması
 • Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır.
 • Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

 

 

 

Kaynak: SGK

Emeklilik Tablosu

 

Diğer Faydalı Bağlantılar

Sosyal Sigortalar Mevzuatı

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör