Muhasebede Tutulması Gereken Defterler

Muhasebede Tutulması Gereken Defterler

Muhasebede tutulması gereken defterler şöyledir;

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin

 Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler)

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri

 Kollektif ve Komandit Şirketler

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemi” de elektronik ortamda tutulacaktır.

 

Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda tutulacaktır.

 

Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:

Çiftçi İşletme Defteri: 

Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir.

 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin

Anonim Şirketler

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri
 • Damga Vergisi Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Limited Şirketler

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

Kooperatifler

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Pay Defteri

Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri

ÖNEMLİ NOT: Defter tutanlar Mersis sistemi üzerinden sicil tasdiknamesi almak zorundadır. E-devlet üzerinden mersis sistemine girerek diğer belgeler kısmından bu belge talep edilir. Ücreti ödendikten bir müddet sonra evrak e-imzalı şekilde oluşturulur.

 

Spor Kulüplerinin Tutması Gereken Defterler

Spor kulüpleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Vergi Usul Kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutarlar. Ancak, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.
Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran spor kulüplerinin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanır.
Bilanço esasına göre defter tutan spor kulüplerinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (Kurul Kararı)’nın 3 üncü maddesine göre:
 • Kurul Kararında yer alan ekli listede yer almaları halinde finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),
 • Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almaması halinde ise finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’nin esas alınabilmesi saklı kalmakla birlikte Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS), esas alınır.
Kurul Kararı uyarınca TMS uygulama kapsamına dahil olmayan spor kulüplerinin finansal tablolarının hazırlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınacaktır.

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; spor kulüpleri tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak on yıl süreyle saklanır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesin den önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam olunacaktır. Yönetmelik, 7 Eylül 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

E-Berat Yükleme Tarihleri ve E-defter Tanımı

Kaynak: Muhasebede Tutulması Gereken Defterler – TÜRMOB

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör