İşkur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları

İşkur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları

İş Kur Cezaları

İş Kur Cezaları;

SIRA NO KANUN KANUN MADDES İ CEZA MADDESİ  

 

FİİL

 

 

2023 YILI İPC

 

 

2024 YILI İPC

 

 

AÇIKLAMA

1 4857 30 101 Özel sektörde engelli işçi çalıştırmamak 13.190,00 20.901,00 Çalıştırılmayan her engelli ve her ay için özel sektör işverenlerine uygulanır.
 

2

 

4857

 

30

 

101

Kamuda engelli ve/veya eski hükümlü

işçi çalıştırmamak

 

13.190,00

 

20.901,00

Çalıştırılmayan her engelli ve/veya eski hükümlü işçi ve her ay için kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanır.
 

3

 

4904

   

20/a

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak  

119.428,00

 

189.246,00

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.
 

 

4

 

 

4904

   

 

20/a

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek  

 

238.871,00

 

 

378.515,00

 

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

 

5

 

4904

   

20/a

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak  

59.714,00

 

94.623,00

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
 

6

 

4904

   

20/b

Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek  

298.592,00

 

473.149,00

 

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.

 

 

7

 

 

4904

   

 

20/b

Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleme fiilini tekrar etmek  

 

597.191,00

 

 

946.309,00

 

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

 

8

 

4904

   

20/b

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet almak  

119.428,00

 

189.246,00

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
 

9

 

4904

   

20/c

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek  

119.428,00

 

189.246,00

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
 

 

10

 

 

4904

   

 

20/d

Özel istihdam bürolarınca, Kanunun

19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek

 

 

29.852,00

 

 

47.303,00

 

 

Özel istihdam bürolarına düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.

 

 

11

 

 

4904

   

 

20/d

Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlerce                      Kanunun

19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek

 

 

 

29.852,00

 

 

47.303,00

 

 

Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlere düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.

 

 

12

 

 

4904

   

 

20/e

Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek  

 

5.958,00

 

 

9.441,00

Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde özel sitihdam bürolarına uygulanır.
 

 

 

13

 

 

 

4904

   

 

 

20/f

Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan

izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

 

 

 

17.901,00

 

 

 

28.365,00

 

 

İzin almadan ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında uygulanır.

 

14

 

4904

   

20/g

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak.  

5.958,00

 

9.441,00

 

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için özel istihdam bürolarına uygulanır.

 

15

 

4904

   

20/g

Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyeerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürmek  

298.592,00

 

473.149,00

Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için uygulanır.
 

16

 

4904

   

20/g

İşverenlerce yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak  

5.958,00

 

9.441,00

Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın Kuruma onaylatılmayan her bir hizmet akdi için işverenlere uygulanır.
 

 

17

 

 

4904

   

 

20/h

Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek  

 

29.852,00

 

 

47.303,00

 

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.

 

 

18

 

 

4904

   

 

20/i

 

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek

 

 

17.901,00

 

 

28.365,00

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre

içerisinde ibraz etmeyenlere her bir fiil için uygulanır.

 

 

19

 

 

4904

   

 

20/j

Özel istihdam bürolarının, müfettişlerce istenen bilgi, belge,

kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemesi

 

 

119.428,00

 

 

189.246,00

 

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde özel istihdam bürolarına uygulanır.

 

 

 

20

 

 

 

4904

   

 

 

20/k

Özel istihdam bürolarınca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak  

 

 

298.592,00

 

 

 

473.149,00

 

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

 

 

21

 

 

4904

   

 

20/l

Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda

iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak

 

 

59.714,00

 

 

94.623,00

 

İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinde bulunanlara uygulanır.

 

 

22

 

 

4904

   

 

20/m

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamamak veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek  

 

2.973,00

 

 

4.711,00

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için uygulanır.
 

23

 

4904

   

20/n

Kurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak  

119.428,00

 

189.246,00

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir daimi işçi için uygulanır.
 

24

 

4904

   

20/n

Kurum aracılığı olmaksızın geçici işçi almak  

59.714,00

 

94.623,00

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir geçici işçi için uygulanır.
 

25

 

4904

   

20/o

Kurum aracılığı

olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermemek

 

5.958,00

 

9.441,00

Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için uygulanır.
 

26

 

4904

   

20/p

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlamak  

29.852,00

 

47.303,00

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için uygulanır.
 

 

27

 

 

4904

   

 

20/r

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanmak veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet göstermek  

 

298.592,00

 

 

473.149,00

 

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.

 

 

28

 

 

4904

   

 

20/s

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi

yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket

etmek

 

 

 

119.428,00

 

 

189.246,00

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için uygulanır.

 

 

Kaynak: İSMMMO

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör