Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Kur Farkı Faturalarında KDV'nin Durumu | Mali Rehberim

Kur Farkı Faturalarında KDV’nin Durumu

Kur Farkı Faturalarında KDV’nin Durumu

Kur Farklarında KDV

Kur Farklarının KDV Açısından Değerlendirilmesi

Kur farkı faturalarında KDV konusu için KDV Kanununun 24.maddesine bakmamız gerekir.

Katma Değer Kanununun 24/1-c bendinde vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altından sağlanan her türlü menfaat hizmet ve değer KDV matrahına eklenmelidir ibaresi geçmektedir. Bedelin kısmen veya tamamen fatura kesilme tarihinden sonra ödenmesi halinde satıcının lehine oluşan kur farkları KDV matrahına dahil edilmelidir. Alıcı lehine oluşan kur farklarında ise alıcı tarafından KDV hesaplanarak fatura düzenlenir ve bu faturanın KDV’si iç yüzde oranına göre belirlenir. Örneğin ortaya çıkan kur farkı 1.180 TL ise; kesilmesi gereken faturanın matrahı 1.000 TL, KDV’si ise 180 TL’dir. Bu noktadan hareketle; önemli olan “vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesidir” Bedeli teslimden önce, avans şeklinde alınan bedeller için bir kur farkı faturası kesilmesine gerek yoktur.

Fakat yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, VUK açısından yapılan değerlemeler sonucunda oluşan kur farkları için KDV hesaplanmayacaktır.

Katma Değer Kanunu’na bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

 

Fatura Düzenlememenin Vergi Usul Kanunu Açısından Sonuçları

Lehine kur farkı oluşan taraf oluşan kur farkı için fatura kesmediyse 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353/1 maddesi gereği oluşan matrahın %10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Yine aynı şekilde aleyhine kur farkı oluşan taraf fatura almadıysa 353/1 madde gereği, özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirme ve Muhasebe Kayıtları

Örneğin X İşletmesi 1.000 EURO tutarındaki bir malı Y İşletmesi’ne 01.10.2020 tarihinde satmıştır. Bu tarihte EURO 9,0999 değerindedir. Bu bedel Y İşletmesi’nden 15.12.2020 tarihinde tahsil edilmiştir ve bu tarihte EURO Kuru: 9,5797’dir. KDV hesaplanmaması durumunda muhasebe kayıtları nasıldır?

Kur Farkı Gelirleri

Buradaki kur farkı geliri, gelir olarak dikkate alınmış ve dönem kazancına dahil edilmiştir. Fatura düzenlenmemesi durumunda yukarıdaki yapılan işlem çerçevesinde kurum kazancına ilave edilir. Aynı şekilde aleyhine kur farkı oluşan taraf ise KDVK 58.maddesine göre gider olarak dikkate alabilecektir.

60 numaralı KDV Sirkülerine göre iç yüzde hesaplanarak fatura kesilmesi durumunda ise, muhasebe kaydı şöyle olacaktır.

60 nolu KDV Sirküleri

 

Kur Farkı Gelirleri. 2jpg

 

Yardımcı Kaynak: Kur Farklarına KDV Hesaplanmaması ve Fatura Düzenlememesinin Sonuçları, Tugay Manav, Mali Çözüm Dergisi

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör