Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Arızi Kazanç Nedir | Mali Rehberim

Arızi Kazanç Nedir

Arızi Kazanç Nedir

 

Arızi Kazanç Nedir

Arızi Kazanç Nedir?

Arızi kazanç en yalın tanımıyla süreklilik arz etmeyen, devamlı olmayan kazançlardır.

Bu konuyu basit bir örnekle anlatalım. Bir kişi bir takvim yılı içerisinde bir dairenin satışına aracılık ettiyse bu arızi kazançtır. Ama aynı kişi bir takvim yılı içinde birden fazla dairenin satışına aracılık ediyorsa bu arızi kazanç olmaktan çıkar.

Mesleğini icra eden bir serbest meslek mensubunu işini icra ettiği mekanın yıkılması veya buna benzer bir durum sonrası kendisine ödenen tazminat arızi kazançtır. İhale konusuna vereceğimiz örnek ise; X firmasının Y firmasına ihaleye girmemesi karşılığında verdiği para da arızi kazanç niteli taşır.

Bir işletmenin sadece fiziki olarak satılması veya devredilmesi değil aynı zamanda konumu, müşteri portföyü gibi unsurlarının da devredilmesi arızi kazanç olarak nitelendirilir.

Serbest meslek mensubu uzman bir kişinin bir kereye mahsus olarak bir programda hizmet sözleşmesi olmadan sunum yapması ve bu sunumdan para kazanması arızi kazanç olarak nitelendirilir.

Vergiye tabi bir mükellefin terk edilen bir işten arta kalan alacaklarının tahsil edilmesi (herhangi bir istisna yoktur) tahsil edilmesi arızi kazanca girer.

Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinde elde ettikleri kazançlar, Kurumlar Vergisine tabi yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının tayinine ait esaslara göre tespit olunur.

Gelir Kanunu’nun 82.maddesine göz atalım.

  • Arızi olarak ticari muamelelerinin icrasından ya da bu nitelikteki muamelelere aracılığından elde edilen kazançlar
  • Ticari ya da zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması ve ya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elden edilen hasılat
  • Gayrimenkullerin tahliyesi ya da kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar, peştemallıklar
  • Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri nedeniyle elde edilen tahsilat
  • Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar
  • Dar mükellefiyete tabi olanların GVK 4.maddede yazılı olan işlerinden elde ettikleri kazançlar
  • Arızi kazançlarda;

2024 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 200.000 TL

2023 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 129.000 TL

2022 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 58.000 TL‘dir.

 

 

 

Kaynak: – Arızi Kazanç Nedir – Verginet

 

Faydalı Bağlantılar

Basit Usulde Vergilendirme

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör