Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Gece Çalışması Nedir | Mali Rehberim

Gece Çalışması Nedir

Gece Çalışması Nedir

Gece Çalışması Nedir

Gece çalışması nedir, gece çalışmasında fazla mesai, sürekli halde gece çalışması ve gece çalıştırılması yasak olan işçiler konularını sizler için derledik.

Gece Süresi ve Gece Çalışmaları

Madde 69

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez.

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

 

Gece Çalışmasında Fazla Mesai

  • Gece çalışması olarak konuya baktığımızda; işçi 7,5 saatten fazla çalışmışsa o işçiye fazla mesai ücreti ödenir. (Normal şartlarda 45 saati geçmesi halinde fazla mesai ücreti ödenir.)
  • Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde çalışan işçilerin yazılı onay vermesi halinde 7,5 saatten fazla çalışma mümkündür. Bu sektörlerde çalışan işçiler 7,5 saatten fazla gece çalışılmasına onay vermedikleri takdirde gece çalışmasının 7,5 saati aşması durumunda fazla mesai ücreti ödenir.

 

Sürekli Halde Gece Çalışması Mümkün müdür

Postalara halinde çalışma yapan bir işyerinde bir işçinin sürekli olarak gece çalıştırılması mümkün değildir. Böyle bir çalışma söz konusu ise; haklı nedenle fesih yapılabilir.

Bu şekilde hizmet veren işyerlerinde bir işçi bir hafta gece çalıştıysa bir sonraki hafta gündüz çalıştırılmalıdır.

Gece Çalıştırılması Yasak Olan İşçiler

  • Sanayi işlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler.
  • Kadın işçilerin işyeri hekiminden gece vardiyasında çalışmasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu alarak çalıştırılır.
  • Gebe olan kadın işçiler, 24.haftasından doğuma kadar geçen sürede gece çalıştırılamazlar.
  • Yeni doğum yapmış emziren kadın işçiler doğumu izleyen bir yıl süreyle gece çalıştırılamaz.

 

 

Kaynak: Mihci

 

Faydalı Bağlantılar

İş Kanunundaki Yasaklar

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör