Sürekli Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

Sürekli Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

Sürekli Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

Sürekli ve uzun süreli rapor alan işçinin işten çıkarılması sorunu özellikle kıdem tazminatı noktasında karşımıza çıkmaktadır.

Sürekli ve Uzun Süreli Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

İş hayatında karşımıza çıkan sorulardan birisi sürekli rapor alan işçinin işveren tarafından ne zaman sonra haklı sebeple işten çıkarabileceğidir. Bu sorunun cevabında 4857 sayılı kanunun 17.maddesine yani ihbar tazminatı ve bildirim sürelerine bakmamız gerekir. Sürekli yada uzun süreli rapor alan işçinin işten çıkarılmasında bu sürelere 6 hafta eklenmelidir.

Öncelikle İş Kanunu’nun 17.maddesindeki ihbar sürelerine göz atalım;

Çalışma süresi;

6 aydan az olanların bildirim süresi 2 haftadır, bu süreye 6 hafta eklendiğinde 8 HAFTAYI (56 GÜN)

6 ay-1,5 yıl arası olanların bildirim süresi 4 haftadır, bu süreye 6 hafta eklendiğinde 10 HAFTAYI (70 GÜN)

1,5 yıl-3 yıl arası olanların bildirim süresi 6 haftadır, bu süreye 6 hafta eklendiğinde 12 HAFTAYI (84 GÜN)

3 yıldan fazla olanların bildirim süresi 8 haftadır , bu süreye 6 hafta eklendiğinde 14 HAFTAYI (98 GÜN),

aşması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme yani işçiyi işten çıkarma hakkı doğar.

 

Bunu bir örnekle açıklayarak daha iyi anlaşılmasını sağlayalım;

Örnek:

A işçisi bir işyerinde 17 aydır çalışmaktadır ve bir kaza geçirmiştir. Bu işçi hastanede 80 gün çalışamaz raporu almıştır.  Öncelikle bu işçinin ihbar süresine bakalım. Bu işçinin çalışma süresi 17 aydır ve çalışma süresi; 6 ay-1,5 yıl arası olanların bildirim süresi 4 haftadır. 4 haftaya 6 hafta daha eklediğimizde 10 haftalık süreyi buluruz. 10 haftanın karşılığı 70 gündür ve A işçisinin çalışamaz raporu 80 gündür. Bu durumda işveren istediği tadirde 70 gün sonunda işçisinin iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir.

 

Bir Takvim Yılında En Fazla 40 Gün Ödenen İş Göremezlik Raporunun İşten Çıkarma İle Bağlantısı Var mıdır?

Hayır bu konunun yukarıda bahsettiğimiz konu ile bir bağlantısı yoktur. Bir takvim yılında (1 Ocak’ta başlayıp 31 Aralık’ta sona erer) 40 günden fazla çalışmama raporu alan bir işçinin bu kurala dayanarak işçiyi haklı neden dayandırarak işten çıkarması mümkün değildir. İşten çıkarma için yukarıda bahsedilen ve 17.maddeye dayanan bildirim süreleri dikkate alınır.

Bir sigortalıya bir takvim yılı içerisinde tek hekim (aynı veya farklı hekimler) tarafından değişik zamanlarda en fazla 40 gün rapor verilebilmektedir. Bir takvim yılında 40 günü aşan raporlarda hekimin karşısına bir uyarı çıkar ve 40 günü aşan raporlar sağlık kurulu tarafından verilir. Konuyu daha detaylı şekilde şöyle açıklayabiliriz. Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilir; kontrol muayenesi söz konusu ise, bu muayene sonrasında en çok 10 gün daha istirahat verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi durumunda raporların 10 günü aşması durumunda, bu raporun sağlık kurulu tarafından verilmesi zorunludur. Bu bağlamda bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından aynı kişiye verilecek raporların toplamı bakımından da bir azami süre düzenlemiştir. Aynı kişiye verilecek raporların toplamı bir takvim yılı içerisinde 40 günü aşamayacaktır.

 

Bir Takvim Yılı Kavramı Hangi Süreleri Kapsar

Hukuk dilinde bir takvim yılı; 1 Ocak tarihinde başlayan 31 Aralık tarihinde sona eren süreyi kapsar.

 

Raporluyken İşten Çıkarılan İşçiye Rapor Parası Ödenir mi?

Raporu devam eden işçi işten çıkarıldığında; sigorta çıkış tarihinden öncesine denk gelen kısmıyla sigorta çıkış tarihinden en fazla 10.güne kadar olan 9 günlük kısmı için rapor parası ödenir.

Eğer rapor daha uzun süreli ise 10.ve sonraki günler için rapor parası ödenmez.

 

İşveren İşçiye Kıdem Tazminatı Öder mi?

Her ne kadar İş Kanunu 25/I numaralı madde işverene işçiyi işten çıkarma hakkı vermiş olsa da, bu maddeye göre işten çıkarılan işçi eğer işyerinde bir yılını doldurmuşsa; işveren işçinin kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

 

İşçi İşten Çıkarılırsa İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Sağlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin işten çıkış kodu SGK’ya 28 olarak bildirilmişse ve işçi işsizlik maaşı alma şartlarını sağlıyorsa işsizlik maaşı alabilir.

 

40 Günü Aşan Raporlarda İş Göremezlik Ödeneği Alınabilir mi?

İş göremezlik ödeneğin ödenmesi noktasında bir sınırlama yoktur. Ama belirttiğimiz gibi dolaylı bir sınırlama olduğu için, ödenek almaya devam etmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

Eğer saydığımız durumlar geçerliyse ödenek alınamaz.

  • İşçinin tek hekimden aldığı rapor sayısının bir takvim yılında 40 günü aşması halinde eğer 40 günü aşan kısım için heyet raporu yoksa, aşan kısım için iş göremezlik ödeneği alınamaz.
  • Tek hekimden alınan 10 günlük raporun aynı hekim tarafından yenilenmesi durumunda, arada boşluk bulunması halinde iş göremezlik raporu alınamaz.

 

Konunun YouTube Anlatımı için aşağıdaki resme tıklayabilirsiniz.

 

 

Kaynak: 4857 sayılı Kanun

Kaynak: Dergi Park

Kaynak: MuhasebeTR

 

Faydalı Bağlantılar

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenlerle Feshi

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör