Kurumlar Vergisinde İndirilmeyecek Giderler

Kurumlar Vergisinde İndirilmeyecek Giderler

Kurumlar Vergisinden İndirilmeyecek Giderler

Kurumlar Vergisinden indirilmeyecek giderler; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilmiştir.

Bu giderler şöyledir;

 • Kıdem tazminatı karşılığı
 • VUK hükümlerine uygun olmayan reeskontlar,
 • VUK hükümlerine uygun olmayan diğer karşılıklar
 • Ödenmemiş SSK primleri
 • Tahakkuk esasına aykırı olarak bu yıla dahil edilmiş giderler,
 • Dönemsellik ilkesine aykırı olarak bu yıla dahil edilmiş giderler,
 • Belgesiz giderler ( İhracat giderleri dahil 24)
 • Binek oto motorlu taşıt vergileri,
 • Özel iletişim vergisi,
 • Cezalar, gecikme zamları, gecikme faizleri, pişmanlık zamları, tecil faizleri,
 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar,
 • Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler,
 • İndirimi kabul edilen ve edilmeyen tüm bağışlar (gider olarak dikkate alınan gıda bankacılığı kapsamındaki bağışlar hariç)
 • Kontrol edilen yabancı kurum (CFC) kazançları,
 • Kanunen kabul edilmeyen tazminatlar,
 • İstisna kazançlara ilişkin giderler ve istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlar,
 • Sair kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer ilaveler.

 

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör