İş Kazasının Kapsamı ve Bildirim Süreleri

İş Kazasının Kapsamı ve Bildirim Süreleri

İş Kazası

İş Kazası Nedir

İş kazası sigortalının işyerinde bulunduğu sırada;

 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
 • İşverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

Genel Olarak İş Kazasının Bildirimi

İş kazası; 4a kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde; işveren “kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna kazadan sonraki üç  iş günü içinde bildirilmelidir.”

İş Kazası Kapsamındaki Olaylar

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • Yürütülmekte olan iş nedeniyle,
 • Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • 4/a’lı (SSK) emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılmaktadır.

 

İş Kazası Kapsamında Olanlar

 • Hizmet akdi/iş sözleşmesi ile çalışanlar (4/a)
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar
 • Aday çırak, çırak ve stajyerler,
 • Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
 • İntörn öğrenciler
 • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar
 • Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

 

Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçiler İçin İş Kazası Bildirme

İşveren, yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmelidir.

 

İşverenin Kontrolü Dışındaki Yerlerdeki İş Kazasını Bildirme

Böyle bir durumda işveren, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç gündür.

 

Kara, Deniz, Hava Araçlarında Çalışanlar İçin İş Kazasını Bildirme

Sigortalılar böyle bir kaza meydana geldiğinde, Türkiye’ye döndüğü günü takip eden ilk iş gününden itibaren bildirim yapılmalıdır. Deniz araçlarında; Türk limanına girdiği, hava ulaştırma araçlarında; ilk Türk havaalanına indiği, kara ulaştırma araçlarında; sınır kapılarından Türkiye’ye girdiği tarih, eğer Türkiye’ye gelemediyse sigortalının gümrükten geçiş tarihi esas alınır.

 

4b Sigortalının İş Kazası Bildirimi

4b kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmesi durumunda; kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süreyi geçmemek kaydıyla gerçekleşen kazanın doktor raporu ile belgelenmesi şartıyla, üç iş günü içinde bildirilmelidir.

 

İş Kazasının Bildirim Süresinin Hesaplanması

Bildirim sürelerinde hesaplamasında işgünü ibaresi geçerlidir. Dolayısıyla, cumartesi ve pazar günleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmaz.

 

İş Kazasının Bildirim Şekli

4a kapsamındaki sigortalılarının işverenleri tarafından, 4b kapsamındaki sigortalıların ise kendileri tarafından E-Sigorta ile yada posta yoluyla Kuruma bildirim yapılır. Evrakın posta yoluyla gönderilmesi söz konusu ise; bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü yada acele posta servisine verilen tarih kabul edilir. Bildirim; Kurumun işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ait merkezlere yapılır.  Bildirim yapılan yazılarda şu bilgiler yer almalıdır;

 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Sicil numarası
 • Doğum tarihi
 • İşyerinde yaptığı iş
 • İş yerinde çalışmaya başladığı tarih
 • İş kazasının gerçekleştiği yer, tarih, saat ve oluş şekli
 • Tanıkların ad ve soyadı
 • İşyerinin adresi
 • İşverenin adı ve soyadı
 • İşverenin ikamet adres bilgileri
 • Şirket merkezi bilgileri
 • Sigortalı, tanık ve işverenin imzaları

 

İş Kazasının Yasal Sürede Bildirilmemesi Halinde İşverenin Sorumluluğu

İşveren, yasal sürede iş kazasını bildirmezse, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

 

İş Kazalarının Süresinde Bildirilmemesi Sonucunda Ödenecek Cezalar

 

Az Tehlikeli Sınıf

10’dan Az Çalışanı Olanlar: 5.115,00 TL

10-49 Arası Çalışanı Olanlar: 5.115,00 TL

50 ve Fazla Çalışanı Olanlar: 7.672,00 TL

 

Tehlikeli Sınıf

10’dan Az Çalışanı Olanlar: 6.393,00 TL

10-49 Arası Çalışanı Olanlar: 7.672,00 TL

50 ve Fazla Çalışanı Olanlar: 10.230,00 TL

 

Çok Tehlikeli Sınıf

10’dan Az Çalışanı Olanlar: 7.672,00 TL

10-49 Arası Çalışanı Olanlar: 10.230,00 TL

50 ve Fazla Çalışanı Olanlar: 15.345,00 TL

 

 

 

İş Kazası Bildirim Formu ektedir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

 

 

İş göremezlik ödeneği için gerekli bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://malirehberim.com/casilismadiginadairbildirim/

İlgili Kanun ektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm

 

Kaynak: Pwc

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör