Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Finansal Tablolar Analizi / Rasyolar | Mali Rehberim

Finansal Tablolar Analizi / Rasyolar

Finansal Tablolar Analizi / Rasyolar

Finansal tablolar analizi / rasyolar özellikle bankaların kredilendirme kriterlerinden birisidir ve aynı zamanda şirketlerin finansal durumlarını görmeleri için önemlidir.

Rasyo Nedir

İşletmelerin faaliyetlerini ölçmek için ve bilançolarını değerlendirmek için kullandıkları finansal göstergelere rasyo denir. En önemli rasyolar; cari oran, likidite oranı, nakit oran ve stok bağımlılık oranıdır. Rasyoların genel kabul görmüş oranları vardır. Bu oranlara yakın değerlere sahip işletmelerin finansal tabloları iyi olarak nitelendirilir. Ayrıca bu rasyolar bankaların işletmeleri iyi bir sınıfa sokmasına yardımcı olur.

Rasyo

CARİ ORAN

Cari oran; işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçer ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar.

 Cari Oran= Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 Cari Oran’ın kabul görmüş oranı genel olarak 2’dir fakat bu gelişmekte olan ülkelerde 1,5’tur.

 

X Firmasının Bilançosu

Cari Aktifler 1.000,00 Kısa Süreli Borçlar 300,00
Sabit Aktifler 950,00 Uzun Süreli Borçlar 700,00
Özkaynak 950,00
____________________________________________________________
1.950,00 1.950,00

 

Örnek:

Cari oranı 2’den daha düşük bir düzeye düşürmeden daha kaç TL’lik sabit aktif, kısa süreli banka kredisi ile finanse edilebilir?

Cari Oran= Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

2=  1.000 / (300 + x)

x= 200

 

Örmek:

Cari oranı 2’den daha düşük bir düzeye düşürmeden daha kaç TL’lik stok, kısa süreli banka kredisi ile finanse edilebilir?

2= (1.000 + x) / (300 + x)

x= 133,33

 

LİKİDİTE ORANI

Likidite Oranı= Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
LO= (Kasa+Bankalar+Menkul Kıymetler+Alacaklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı’nın kabul görmüş oranı genel olarak 1’dir.

 

NAKİT ORAN

Nakit Oran= Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Nakit Oran= (Kasa+Banka+Serbest Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Nakit Oran’ın kabul görmüş oranı genel olarak 0,20’dir.

STOK BAĞIMLILIK ORANI

Stok Bağımlılık Oranı = (Kıs.Vad.Yab.Kay. – (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler)) / Stoklar

 

 

Örnek:

Aktif Pasifler
10.Hazır Değerler 20.000 30.Mali Borçlar 45.000
11.Menkul Kıymetler 20.000 32.Ticari Borçlar 30.000
12.Ticari Alacaklar 10.000 40.Mali Borçlar 8.000
15.Stoklar 60.000 50.Ödenmiş Sermaye 135.000
24.Mali Duran Varlıklar 30.000 54.Kar Yedekleri 25.000
25.Maddi Duran Varlıklar 120.000 59.Dönem Net Karı 17.000
TOPLAM 260.000 TOPLAM 260.000
Cari Oran= Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

CO= (20.000+20.000+10.000+60.000) / 45.000

CO= 2,44

 

Likidite Oranı= (Kasa+Bankalar+Menkul Kıymetler+Alacaklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

LO= (20.000+20.000+10.000) / 45.000

LO= 1,11

 

Nakit Oran= (Kasa+Banka+Serbest Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Nakit Oran= Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

NO= 20.000 / 45.000

NO= 0,44

 

Stok Bağımlılık Oranı = (Kıs.Vad.Yab.Kay. – (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler)) / Stoklar

SBO= (45.000 – (20.000+20.000)) / 60.000

SBO= 0,08 (Stokların en az %8’i satılınca likidite 1’in üzerine çıkar)

 

 

 

Kaynak: Dergipark

 

Faydalı Bağlantılar;

Kurumsal Kredi Türleri

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör