Engellilere KDV Muafiyeti

Engellilere KDV Muafiyeti

Engellilere KDV’de Sağlanan Avantajlar Nelerdir

Engellilere KDV muafiyeti konusu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun istisnalar bölümünde incelenmiştir.

 

Engellilere Katma Değer Vergisi’nde Sağlanan Avantajlar Nelerdir?

KDV Kanununda,

  • Engellilik derecesi %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar için
  • Engellilik derecesi %90’dan az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve engellilik haline uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için istisnai bir düzenleme yoktur.

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları, KDV’den istisnadır. Aynı zamanda bu eşyaların ithali de KDV’den istisnadır.

Bu kapsama gören araçlara verilebilecek bazı örnekler;

Görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar vb.

KDV Kanunu 17/4-s maddesi şöyledir;

(Ek: 1/7/2005-5378/32 md.) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.(6)

 

Özel Tertibatlı Araç İthalinde Muafiyet

Bu muafiyet gümrük vergisi, ÖTV ve KDV’yi kapsar. Maliye Bakanlığı tarafından 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 72. maddesi ile ÖTV Kanununun 7.maddesinin 1.fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile, yurt dışından engelli muafiyeti kapsamında ithal edilen araçlar için, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 2022 yılı için 450.500 TL’yi aşanlar için, ÖTV istisnası uygulanmayacaktır.

 

 

Kaynak: – Engellilere KDV’de Sağlanan Avantajlar NelerdirGİB

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

 

Diğer Faydalı Bağlantılar

Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Aylığı Nedir

Engelli İndirimi ve Engelli Çalıştırma Zorunluluğu ve Cezası

 

.

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör