Stajyer Maaşı ve Avantajları

Stajyer Maaşı ve Avantajları

Stajyer Maaşı

Stajyer maaşı ne kadardır ve stajyer istihdamının sağlayacağı avantajlar nelerdir içeriğini inceleyelim.

Stajyerlik, mesleki eğitim gören kişilerin iş hayatına uyum sağlaması, uygulama alanında yer alması hem de ülke ekonomisine sağlanacak katma değer için önem arz eden bir kavramdır.  Stajyerlerin çalıştırılmasını özendirmek için işverenlere de destek sağlayacak şekilde bazı düzenlemeler getirilmiştir. Geçmiş yıllarda devlet katkısı olarak gündeme gelen destek 5 Ocak 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 yıl daha uzatılmıştır.

Karar şu şekildedir;

1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12.maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18. maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12.sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacağına dair süre ile mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kuramlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;

 • 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin,
 • 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin
 • Mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53.maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi              için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından              itibaren beş eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

Stajyer Maaşı Ne Kadardır

2024 için uygulanacak stajyer maaşları şu şekildedir;

 • 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerde en az ; 5.100,64 TL (20.002,50 * %30)
 • 20’den az personel çalıştıran işletmelerde en az; 2.550,32‘dir. (20.002,50 * %15)
 • Mühendislik fakültesi öğrencisi olup staj yapan öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az %35’i; 5.950,74 TL
 • Çırak ve aday çırak statüsünde mesleki eğitim görenlere asgari ücretin net tutarının en az %30’u; 5.100,64 TL
 • Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. Sınıf öğrencilerine asgari ücretin net tutarının en az %50’si; 8.501,06 TL

 

2024 Stajyer Devlet Teşviki Ne Kadar?

20’den az personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 3.400,42 TL

20’den fazla personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 1.700,21 TL devlet teşviki ödemesi yapılır.

 

——————————————————————————————————————–

 

2023 için uygulanacak stajyer maaşları şu şekildedir;

 • 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerde en az ; 3.420,70 TL (11.402,32 * %30)
 • 20’den az personel çalıştıran işletmelerde en az; 1.710,35‘dir. (11.402,32 * %15)
 • Mühendislik fakültesi öğrencisi olup staj yapan öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az %35’i; 3.990,81 TL
 • Çırak ve aday çırak statüsünde mesleki eğitim görenlere asgari ücretin net tutarının en az %30’u; 3.420,70 TL
 • Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. Sınıf öğrencilerine asgari ücretin net tutarının en az %50’si; 5.701,16 TL

 

2023 Stajyer Devlet Teşviki Ne Kadar?

20’den az personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 2.280,46 TL

20’den fazla personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 1.140,230 TL devlet teşviki ödemesi yapılır.

 

—————————————————————————————————————————————-

 

 

 

Kaynak: İTO Haber

 

Ücret Nedir içeriği için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör