Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
İhracat Bedellerinin Bozdurulması | Mali Rehberim

İhracat Bedellerinin Bozdurulması

İhracat Bedellerinin Bozdurulması

İhracat Bedellerinin Bozdurulması

İhracat bedellerinin bozdurulması konusu; İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle İlgili Mevzuat kapsamında incelenmektedir.

03.01.2022 tarihinde yayınlanan tebliğe göre; ihracata ilişkin bedellerin; belirlenen istisnalar dışında fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi gerekmektedir. Eğer bu transfer gerçekleşmezse firmalara ceza kesilmektedir.

Ek 1 maddeye göre;

“EK MADDE 1-Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

Ayrıca;

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.
  • 03.01.2022 tarihinden itibaren, İhracat Bedeli Kabul Belgesi/Döviz Alım Belgesi (DAB)’a bağlanan ihracat bedellerinin %40‘ı bu belgeleri düzenleyen bankaya satılacaktır. Bu bedeller bu belgeyi  düzenleyen banka tarafından T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen ve o günün döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacaktır ve T.C. Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Bu tutarın tamamı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.
  • İşlemi gerçekleştiren banka, T.C. Merkez Bankası adına ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini hesapları açacak, bankanın satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek bu hesaplara aktarılacaktır.
  • Banka tarafından T.C. Merkez Bankasının hesabına aktarılan bu dövizler, T.C. Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacaktır.

 

İstisna Kapsamında Olan Ülkeler

1 Afganistan 11 Gine 21 Nijerya
2 Angola 12 İran 22 Senegal
3 Belarus 13 Kamerun 23 Somali
4 Benin 14 Kenya 24 Sudan
5 Cibuti 15 Kırgızistan 25 Suriye
6 Etiyopya 16 Kuzey Kore 26 Suudi Arabistan
7 Fildişi Sahili 17 Küba 27 Tacikistan
8 Filistin 18 Liberya 28 Tanzanya
9 Gabon 19 Lübnan 29 Venezuela
10 Gana 20 Moldova

 

 

Kaynak: TÜRMOB

Kaynak: Vergiport

Kaynak: TİM

 

Faydalı Bağlantılar

İhracat Faturası Kapsamı, Kapanma Tarihi ve Fiili İhracat

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör