Kolay İşverenlik Nedir

Kolay İşverenlik Nedir

Kolay İşverenlik Nedir

Kolay işverenlik nedir, kolay işverenlik kapsamında işyeri tescilinin elektronik ortamda nasıl yapıldığı konularını inceledik.

 

Kolay İşverenlik Nedir

Kolay işverenlik konusu 5510 sayılı Kanunun Ek 9.maddesinde incelenmiştir.

“Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı

EK MADDE 9 – (Ek: 10/9/2014-6552/55 md.)(2)

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar hakkında Kanunun 4 .maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılır. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene 102.maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanır.”

 

Kolay İşverenlik Başvurusu Nasıl Yapılır

1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek yoktur.

İlk defa başvuru yapacak olanlar ise E-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

5510 sayılı Kanunun Ek 9.maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerden daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış (yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış) işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenler, internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçebilecektir.

İşyeri tescil işlemleri gerçek kişi işyeri menüsünden işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10– Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçile rek yapılacak, kolay işverenliğe geçen işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır.

Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 – Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir.

Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır

Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, katılım, birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet kodu değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır.

Ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanları çalıştıranlar ise Kanun uygulamasında işveren sayılmaz.

 

Kolay İşverenlikte Vergiler Nasıl Ödenir

5510 sayılı Kanunun Ek 9.maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kuruma verilmeyecektir.

Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler gün ve kazanç beyanında değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyeceklerdir. İşverenlerce beyan edilen gün ve kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan gün ve kazanç üzerinden oluşturulmaya devam edecektir.  Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenecektir.

Kolay işverenliğe geçen konut kapıcılığı işyeri işverenlerine, damga vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

Adım Adım Başvuru Yöntemi (Görselli Anlatım)

E-Türkiye (https://www.turkiye.gov.tr/) internet adresinden SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-İşyeri Bildirgesi (4/A”lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menusu vasıtasıyla işyeri tescil ekranlarına giriş yapılır.

Apartman Yönetimleri için “Konut Kapıcılığı İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden, 5510 sayılı Kanunun Ek 9.maddesi kapsamında ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işyerleri için “Gerçek Kişi İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden kolay işverenlik kapsamına alınması yönünde giriş yapılarak işyerine ilişkin bilgiler sisteme kaydedilir.

Kolay işverenlik kapsamında işyeri tescil edilmek isteniyorsa kolay işverenliğin “EVET” olarak seçilmesi gerekmekte olup, “HAYIR” seçen işverenlerce de sigortalı işe giriş bildirgelerinin sisteme kaydedilmesinden sonra http://e.sgk.gov.tr/ adresinden İŞVEREN-İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik adresinden kolay işverenliğe geçiş sağlanabilecektir.

NACE bilgilerinin site yönetimleri(ikamet amaçlı olmayan mülkler dahil) için 683202, apartman yönetimleri için 683204, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işyerleri için 970010 girilmesi gerekir.

e-Bildirge kullanıcısının tanımlanabilmesi için sisteme girilen işveren/yönetici ve e-Bildirge kullanıcısının e-devlet ekranına e-sigorta sözleşme onayı (SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-EBildirge Başvuru Yetkili Onay) gönderilecektir.

Bunun onaylanmasının ardından yine e-Bildirge kullanıcısı e-Devlet ekranından (SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-e-SGK Şifre) şifresini görüntüleyebilecektir.

Sigortalıların çalışmaya başladığı tarih işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi ile aynı olmak zorundadır. Bu tarihten sonra işe başlatılacak olan sigortalıların işe giriş ve işten çıkış bildirimleri mevcut e-Sgk (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren) sisteminden yapılacaktır.

İşlemlerin kaydedilmesinin ardından tescil onay için en başta seçilmiş olan sosyal güvenlik merkezinin ekranlarında görünmeye başlayacak ve onayın ardından işyeri numarası ve beyan edilen sigortalılar için işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacaktır.

Kayıt sırasında tanımlanan sigortalılar adına ayrıca işe giriş bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanımladığınız sigortalılar http://e.sgk.gov.tr/
adresinden İŞVEREN- İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik-Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri bölümünden beyan giriş ve teşvik tanımlama yapmayı unutmayınız. Aksi takdirde sigortalılarınızın beyanı otomatik olarak 30 gün ve prime esas kazancın alt sınırından teşviksiz olarak oluşturulacaktır.

Bu kapsamlarda yasal süresi dışında geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence eBildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. Beyana göre otomatik tahakkuk işlemi tescilin onaylandığı ve işyeri sicil numarasının üretildiği ay ve sonrası için oluşturulacaktır.

İlgili kısımdaki Açıklamalar ve duyuruların dikkatle incelenmesi önem arz etmektedir.

Kolay işverenliğe geçen işverenler tarafından kullanıcı adı ve şifresi girilerek SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ menüsü tıklanarak ve zorunlu alanlar doldurularak çalıştırılacak sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesi e-sigorta yoluyla internetten işverenler tarafından verilir. Sigortalılık kodu olarak 8- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi ve 29-EK 9 (Ev Hizmetlerinde Çalışanlar) 10 Günden Fazla sigortalılık kodları seçilecektir.

Kolay işverenliğe geçen işverenler tarafından kullanıcı adı ve şifresi girilerek SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ menüsü tıklanarak ve zorunlu alanlar doldurularak çalıştırılacak sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesi e-sigorta yoluyla internetten işverenler tarafından verilir.

 

 

 

Kaynak: Türmob

Kaynak: SGK

 

Faydalı Bağlantılar

İsteğe Bağlı Sigorta

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör