Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Sigortasız İşçi Çalıştırma | Mali Rehberim

Sigortasız İşçi Çalıştırma

Sigortasız İşçi Çalıştırma

Sigortasız İşçi Çalıştırma

Sigortasız işçi çalıştırma işverene bazı cezaların yüklenmesine neden olur. İşçi açısından sigortasız olarak çalışma gerçekleşirse bazı hak kayıpları vardır.

Kayıt Dışı İstihdam Nedir

Kayıt dışı istihdam; çalışan kişilerin Kuruma hiç bildirilmemesi, çalışma günlerinin eksik olarak bildirilmesi ve ya kazançlarının eksik bildirilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

 

Sigortasız Çalışan Kişiler Hangi Hakları Kazanamaz

 • Çalışılan günler emeklilik hesabına dahil edilmez.
 • Çalışan kişi herhangi bir sakatlanma durumunda çalışamaz hale gelirse; malullük aylığından yararlanamaz.
 • Geride kalan aile bireyleri ölüm aylığı alamazlar.
 • Genel sağlık sigortası primleri çalışan kişi tarafından ödenmek zorundadır.
 • Sigortalı kadın veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe gerekli şartları sağlaması halinde verilecek olan emzirme ödeneği alınamaz.
 • Çalışan kişi iş kazası veya meslek hastalığı geçirirse geçici iş göremezlik ödeneği alamaz.
 • Çalışan kişi işsiz kalırsa işsizlik sigortasından faydalanamazlar.
 • Çalışan kişi işten kıdem ve ihbar tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılırsa ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalır.
 • Çalışan kişi, yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamaz.

 

Sigortasız Çalışma Nasıl Öğrenilir

 • ALO 170 aranabilir
 • turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır arama kısmına “4/A Hizmet Dökümü” yazılarak öğrenilebilir
 • En yakın  il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvurarak öğrenilebilir.

 

Kayıt Dışı İşçi Çalıştıran İşverenler Hangi Hakları Kazanamaz ve Ne Gibi Sorunlarla Karşılaşabilir

 • İşyerinde gerçekleşebilecek iş kazası ve ya bir meslek hastalığı durumunda devlete ve işçilere karşı mesuliyet doğabilir ve çok ağır idari/adli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.
 • Devletin sağladığı mali teşvikler ile hibelerden ve bankaların, teşvik kurumlarının zaman zaman sağladığı krediler ve vergi avantajlarından faydalanamaz.
 • Kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi ağır idari para cezaları ile karşılaşır.

 

Sigortasız İşçi İş Kazası Geçirirse Ne Olur

İş kazası geçiren işçinin sigorta kaydı bulunmadığının tespiti halinde idari para cezası uygulanır. Sigortasız işçi çalıştıran işverenlere brüt asgari ücretin 38 katı kadar ceza uygulanmakla kalmaz ,iş yerleri tarafından sigortası yaptırılmayan ve iş kazası geçiren sigortalının tazminatı ve kazadan doğacak her türlü ödeme işveren tarafından karşılanır.

 

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Zamanaşımı

​Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca idari para cezasıdır. Bu idari para cezasına hükmedilmesi için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır. Zamanaşımı; fiilin işlendiği günden itibaren işlemeye başlar.

 

Sigortasız İşçi Çalıştırma Durumunda Hukuki Haklar Nelerdir

Bu durumda hizmet tespit davası açılır. İş kazası tazminat davası ayrı bir dava şeklinde açılmaktadır.

 

Kayıt Dışı İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir

Bir işverenin bir işçiyi bir yıl kayıt dışı çalıştırması ve bunun tespit edilmesi halinde;

2023 yılında 38 asgari ücret para cezası ödemek zorunda kalır (380.304,00) ve bu işyeri bir ay boyunca herhangi bir teşvikten  yararlanamaz.

 

 

 

 

Kaynak: SGK

Kaynak: Tahancı.Av.Tr

Kaynak: Çözüm Avukatlık

 

Faydalı Bağlantılar

SGK Mevzuatı

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör