Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Doğum Borçlanması Nedir | Mali Rehberim

Doğum Borçlanması Nedir

Doğum Borçlanması Nedir

Doğum borçlanması nedir içeriğinde askerlik borçlanması şartlarını uygulamalı örneklerle sizlere aktaracağız.

2024 Yılında Yapılacak Olan Doğum Borçlanması Tutarları

1 günlük doğum borçlanması (20.002,50 TL * 0,32)/30)) 213,36
1 aylık doğum borçlanması (20.002,50 TL * 0,32) 6.400,80
1 çocuk için doğum borçlanması (2 yıl yani 720 gün) 153.619,20
2 çocuk için doğum borçlanması (4 yıl yani 1.440 gün) 307.238,40
3 çocuk için doğum borçlanması (6 yıl yani 2.160 gün) 460.857,60

Aylık En Yüksek Tutarda Yapılacak Doğum Borçlanması (2024): 48.006,00 TL

——————————————————————————————————————————————-

2023 Yılında Yapılacak Olan Doğum Borçlanması Tutarları

1 günlük doğum borçlanması (13.414,12 TL * 0,32)/30)) 143,09
1 aylık doğum borçlanması (13.414,12 TL * 0,32) 4.292,64
1 çocuk için doğum borçlanması (2 yıl yani 720 gün) 103.023,36
2 çocuk için doğum borçlanması (4 yıl yani 1.440 gün) 206.046,72
3 çocuk için doğum borçlanması (6 yıl yani 2.160 gün) 309.070,08

Aylık En Yüksek Tutarda Yapılacak Doğum Borçlanması (2023): 32.195 TL

 

 

 

Doğum Borçlanmasında Önemli Noktalar

  • İkiz doğum yapan annelerin doğumu tek doğum sayılıyor Anneler, ikiz bebek için  dört yıl değil, iki yıl borçlanma yapabiliyorlar.
  • Borçlanma yapılması durumunda prim gün sayısı kazancı olur fakat emeklilik tarihi değişmez.
  • Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğan çocuğun sağ olması gerekir

 

Sigortalı Olunan Tarihten Sonra Yapılan Doğumlarda Doğum Borçlanması

  • Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir ve yalnızca prim ödeme gün sayısı kazandırır.
  • İlk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan en fazla 3 çocuk için, doğum tarihinden itibaren 2 yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için doğum borçlanması yapılabilir.

 

Sigortalı Olunan Tarihten Önce Yapılan Doğumlarda Doğum Borçlanması

  • Sigorta başlangıcından önceki doğumlar için borçlanma yapılamaz. Bu duruma göre emeklilik yaşı geriye çekilemez. Bunun istisnası staj başlangıcıdır. 4a (SSK) kapsamında kısa vadeli sigorta kolları için prim bildirilen staj süresine ilişkin staj başlangıcı; doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul edilir. Burada önemli olan konu; stajın kısa vadeli sigorta kollarına tabi bildirilmiş olmasıdır. .Staj döneminde kısa vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirimi yapılmamış olanlar doğum borçlanması hakkından yararlanamaz. Böylece staj sigortalılığı başlangıç olarak kabul edilir ve bu kadınlar staj süresinden sonra yapılan doğumlar için borçlanabilir. İlk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları tarih, borçlandıkları süre kadar geri çekilir. Emeklilik yaşı geri çekilir.

 

Uygulama

Soru

Bir kadın 01.06.1972 doğumludur. 1990 yılında staj girişi yapılmıştır. Sigorta başlangıcı isteğe bağlı sigorta olmak üzere 01.05.1994 ile 30.04.2002 tarihleri arasında yapılmıştır. 01.05.2012 tarihinden itibaren BAĞ-KUR’a geçiş yapılmış olup halen aktif olarak devam etmektedir.

Bu kişi, 01.08.1993 ve 01.06.1998 tarihlerinde 2 kez doğum yapmıştır. Bu doğumlar kapsamında, staj kapsamında doğum borçlanması yapılabilir mi? İsteğe bağlı sigortalıyken fiili bir çalışma durumu olmadığından 2. doğum için borçlanma yapılabilir mi?

Cevap

Staj döneminde kısa vadeli prim bildirilmiş olanlar; staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan ve hayatta kalan çocukların her biri için 2 yıla kadar doğum borçlanması yapabilirler. Böylece sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma süresi kadar geri çekilir. Kademeli yaş uygulamasına bağlı olarak emeklilik yaşı da öne çekilebilir.

Staj sigorta primi bildirmesine rağmen Kurumun kayıtlarında bu işlem görünmüyorsa;  bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yazılı olarak başvurup yapılıp kayıtların kontrol edilmesini istenmelidir.

Staj sigorta bildiriminin yapıldığı tespit edilirse, sadece birinci çocuğun doğduğu 01.08.1993 tarihinden isteğe bağlı sigortanın başladığı 01.05.1994 tarihine kadar olan 273 günlük dönem için doğum borçlanması yapılabilir. İkinci çocuk sigorta başlangıcından sonra yapıldığı için süre geri çekilmez.

 

 

Doğum Borçlanmasında Son 7 Yıl Kuralı ve Doğum Borçlanmasının Hangi Kapsamda Değerlendirildiği

Kişiler, 4A ve 4/B gibi farklı statülerde iş hayatında olabiliyorlar. Her statüde emeklilik yaşı ve prim gün sayısı farklıdır. Emeklilik hesaplamasında sigortalının son 7 yılında hangi statüde olduğuna bakılır. (360 gün * 7= 2.520 gün)

Son ödenen 2.520 gün içinde en çok hangi statü geçerliyse o statüden emekli olunur. Eşitlik halinde ise son ödeme hangi statüden olduysa o statüden emeklilik gerçekleşir. Son 2520 günde sigortalının SSK ve Bağ-Kur’u varsa 1261 günden daha fazla hangi statüden prim ödenmiş ise ona göre emekli olur.

Avantajlı sigortalılık kapsamları sırasıyla 4/C, 4/A, 4/B’dir.

Doğum borçlanması yapacaklar borçlanma yapmadan önce 1 gün dahi fiilen sigortalı olarak çalışırlarsa borçlanmalar SSK olarak kabul edilir.

Örnek:

1.İhtimal:

1985-1990 yılları arasında Belçika’da çalışan kadın bir vatadaş, borçlanma yaparsa 1800 gün satın alabilir. Ayrıca, 1985 yılını Türkiye’den işe başlama olarak tescil ettirebilir. Bu durumda olan kadının 1990 yılından sonra Türkiye’de ara ara sigortalı olarak çalışması olduğu ve son 4 yılda da İsteğe Bağlı Bağ-Kur primi ödediğini düşünürsek bu kadın Bağ-Kur statüsüne geçmiştir. Belçika günlerini SSK statüsünde borçlansa dahi bu günler son 1261 günü etkilemez.

2.İhtimal:

1985-1990 yılları arasında Türkiye’de işe başlamış olan bir kadın daha sonra Türkiye’de isteğe bağlı Bağ-Kur ödemiş olsun ve son 5 yılda da Belçika’da çalışmış ya da yaşamış olsun bu durumda olan kadın isterse SSK’dan günlerini borçlanabilir ve bu günleri de 2520 güne dahil olur ve istediği statüden SSK’dan emekli olabilir.

 

Uygulama

Soru

31 Mayıs 1994 tarihinde staj girişi olan ve kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenen kadın sigortalı, 31 Mayıs 1997 tarihinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak işe girmiştir. 31 Mayıs 1995 tarihinse ise doğum yapmıştır. Bu sigortalının durumunu inceleyelim.

Cevap

Bu sigortalı borçlanma yapmadığı takdirde; 5.975 prim gün sayısı, 20 yıl sigortalılık şartı ile 54 yaşında emekli olabilecektir.

Bu kadın sigortalının sigortalının 31 Mayıs 1995 tarihinde gerçekleştirdiği doğumu borçlanma hakkı vardır. Doğum borçlanması yapıldığı takdirde; ilk kez uzun vadeli sigortalı olduğu tarih iki yıl geriye çekilecektir.

Böylece sigorta başlangıcı 31 Mayıs 1997’den geriye gelecek ve  31 Mayıs 1995 olarak güncellenecektir.

Bu kişinin emeklilik şartları 5.825 prim gün sayısı, 20 yıl sigortalılık ve 52 yaş olarak değişecektir. Böylece 2 yıllık doğum borçlanması 2 yıl erken emeklilik hakkı doğuracaktır.

Bu durum yalnızca;

  • Staj girişi ile ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunan süre içerisindeki doğumların borçlanılması halinde geçerlidir.
  • Diğer doğum borçlanmalarında sadece prim ödeme gün sayısı eklenir, emeklilik yaşı değişmez.

 

KADIN SİGORTALILAR
İŞE BAŞLAMA TARİHİ ÇALIŞMA YILI YAŞ PRİM GÜN SAYISI
01.04.1981 ve öncesi 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.000
01.04.1981-08.09.1981 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.000
09.09.1981-23.05.1984 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.000
24.05.1984-23.11.1985 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.000
24.05.1985-23.11.1986 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.075
24.05.1986-23.05.1987 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.150
24.05.1987-23.05.1988 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.225
24.05.1988-23.05.1989 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.300
24.05.1989-23.05.1990 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.375
24.05.1990-23.05.1991 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.450
24.05.1991-23.05.1992 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.525
24.05.1992-23.05.1993 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.600
24.05.1993-23.05.1994 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.675
24.05.1994-23.05.1995 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.750
24.05.1995-23.05.1996 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.825
24.05.1996-23.05.1997 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5.900
24.05.1997-23.05.1998 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5975
24.05.1999-07.09.1999 20 EYT KAPSAMINDA-YAŞ ŞARTI YOK 5975
08.09.1999-30.04.2008 Yok 58 7000

 

Borçlanma Tutarı Ne Kadardır?

5510 sayılı Kanunun 41.maddesine göre hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar asgari ücret brüt tutarının %32’sidir.

 

Kaynak: Türmob

Kaynak: Mali Çözüm Dergisi Makale

Kaynak: Habertürk

Kaynak:  Habertürk

Kaynak: Sözcü

Kaynak: Uzman Para

Kaynak: Meslekte Birlik

 

Faydalı Bağlantılar

Askerlik Borçlanması Nedir

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör