Sigortalı Sayılmayanlar ve Sayılanlar

Sigortalı Sayılmayanlar ve Sayılanlar

Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı sayılmayanlar ve sigortalı sayılanlar kimlerdir, bu kapsama kimler girer konusuna bir göz atalım.

 

 1. İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi: Bir işverenin işyerinde ücret ücret karşılığı, çalışan eşi sigortalı sayılacaktır. Fakat yapılan denetimlerde eşin işyerinde fiilen çalışıp çalışmadığı hususu önemlidir.
 2. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan ve 3.Derece Dahil Bu Dereceye Kadar Hısımlar Arasında ve Aralarına Dışarıdan Başka Kimse Katılmaksızın, Yaşadıkları Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar: Sigortalı sayılmamışlardır.
 3. Ücretle ve Sürekli Olarak Çalışanlar Hariç Ev Hizmetlerinde Çalışanlar: Sigortalı sayılmamışladır. Bu noktada önemli olan unsu sürekli çalışmadır. Sürekli olarak çalışmadan kasıt; aylık çalışma olacağı görüşü hakimdir. Günübirlik yada haftanın veya ayın belirli günlerinde evlere giderek temizlik vb. işleri yapanlar sigortalı sayılmayacaklardır.
 4. Muvazzaf Askerlik Hizmetleri: 4b kapsamında sigortalılıklar devam eden ticari kazanç veya serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortakları hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er/erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sigortalı sayılmayacaktır. Türkiye’de askeri nitelikte hizmet akdine istinaden çalışanla ise sigortalı sayılacaktır. (Dikimevi, silah fabrikası vb.)
 5. Yabancı Bir Ülkede Güvenliğe Tabi Olanlar: Sigortalı sayılmayacaktır.
 6. Resmi Okullarda Uygulamalı Eğitim Kapsamında Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler: Sigortalı sayılmayacaktır.
 7. Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından İşe Alıştırılmakta Olan veya Rehabilite Edilen, Hasta veya Maluller: Sigortalı sayılmayacaktır.
 8. On sekiz Yaşını Doldurmamış Olanlar: Sigortalı sayılmamışlardır. Ancak bunlardan bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında sigortalı sayılmak için on sekiz yaşın bitirilmiş olması şartı aranmamaktadır.
 9. Kamu İdareleri Hariç Olmak Üzere, Tarım İşlerinde veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz İşlerde Çalışanlar: Tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları muafiyet belgesi ile bu durumu belgeleyenler sigortalı sayılmamaktadır.
 10. Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıtlı Olanlar: Meslek odalarından alacakları muafiyet belgesi ile bu durumu belgeleyenler sigortalı sayılmamaktadır.
 11. Kamuda İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde İstihdam Edilen ve Temsilciliğin Bulunduğu Ülkede Sürekli İkame İzni veya Bu Devletin Vatandaşlığına da Haiz Bulunan Türk Uyruklu Sözleşmeli Personel: Sigortalı sayılmayacaktır.
 12. Derneklerde Seçimle İş Başına Gelenler: Ücret alsalar bile sigortalı sayılmayacaklardır.
 13. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde Çalışanlar: 4a kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
 14. Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler İle Staja Tabi Tutulan ve 2547 Sayılı Kanuna Tabi Çalışan Öğrenciler: 4a kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
 15. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Meslek Edindirme, Geliştirme ve Değiştirme Eğitimine Katılan Kursiyerler: 4a kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
 16. 4046 sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar: 4a kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
 17. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri: 4a kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

 

Kaynak: İsa Karataş “Sosyal Güvenlik El Kitabı”

 

Faydalı Bağlantılar

Sosyal Sigortalar Mevzuatı

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör