Defter Tasdik Süreleri

Defter Tasdik Süreleri

Defter Tasdik Süreleri/Ara Tasdik ve Kapanışa Tabi Defterler

 

Defter tasdik süreleri şöyledir;

 • Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için aralık ayı sonuna kadar  hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
 • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde
 • Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
 • Anonim Şirketler, Limited Şirketler , Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin ilk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır.

 

Ara Tasdik Yapılabilecek Defterler

 • Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
 • Defteri kebir,
 • Envanter defteri
 • A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce. kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
 • Damga Vergisi Defteri

Kapanış Onayı Yapılacak Defterler

 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için ocak ayı Sonu)
 • Yevmiye defteri (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için haziran ayı sonu)

 

Defter Beyan Sisteminde tutulan defterler için İlk müracaat, açılış ve kapanış işlemleri:

 1. Defter Beyan Sistemine Başvuru şöyle yapılır; Defter Beyan Sistemini ilk kez kullanmaya başlayacak olan mükellefler takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık) kadar (bugün dahil) Defter Beyan Sistemi adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
 2. İlk kez yada yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Gelir idaresi tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı Vergi Usul Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.
 3. Defter Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, VUK kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilmektedir.
 4. Defter Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.
 5. Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar

Gelir idaresi tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

 

Kaynak: İSMMMO

 

Diğer Faydalı Bağlantılar

Tutulması Gereken Defterler

E-Beratların Yüklenme Süreleri

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör