Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

Sermaye maliyetinin hesaplanmasında 4 yöntem vardır. Bunlardan ilki Net Gelir Yaklaşımı’dır.

  1. NET GELİR YAKLAŞIMI:

    Bir işletme sermaye yapısını; piyasa değerini yükselterek ve sermaye maliyetini düşürerek değiştirir.

Ör: X işletmesinin faiz ve vergiden önceki karı 3 milyon TL’dir. %20 maliyetli borçları 4,2 milyon TL’dir. Özkaynağın kapitalizasyon oranı %20’dir. (Hissedarların beklediği asgari getiri oranı). İşletmenin sermaye piyasasında 5.000 adet hissesi vardır.

  • İşletmenin piyasa değeri?
  • Ortalama sermaye maliyeti?
  • Hise senedinin piyasa değeri?

 

Net Faaliyet Geliri (Faiz ve Vergi Öncesi Kar):                      3.000.000 TL

Faiz:                                                                                                     %20

Borçlar:                                                                                               4.200.000 TL

Gelirini Kapitalizasyon Oranı:                                                     %20

 

Ortaklarca Kullanılabilir Gelir= Net Faaliyet Geliri – (Borçlar * Faiz)

OKG= 3.000.000 – (4.200.000 * 0,20)

3.000.000 – 840.000= 2.160.000 TL

 

Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri= Ortaklarca Kullanılabilir Gelir / Gelirin Kapitalizasyon Oranı

HSPD= 2.160.000/0,20

HSPD= 10.800.000 TL

 

İşletmenin Piyasa Değeri= Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri + Borcun Tutarı

İPD= 10.800.000 + 4.200.000

İPD= 15.000.000 TL

 

ya da

İşletmenin Piyasa Değeri= (Faiz+Yabancı Kaynağın Maliyeti)+(Ort.Kul.Gelir/Özkaynağın Maliyeti)

İPD= (840.000/0,20)+(2.160.000/0,20=

= 4.200.000 + 10.800.000

      = 15.000.000 TL

  • Hisse Senedinin Piyasa Değeri= 10.800.000 / 5.000

= 2.160 TL

  

 

 Ortalama Sermaye Maliyeti= Net Faaliyet Geliri / İşletmenin Piyasa Değeri

                                                         = 3.000.000 / 15.000.000

                                                         =0,20

 

2.NET FAALİYET GELİRİ YAKLAŞIMI: Bu yaklaşıma göre; işletmenin sermaye yapısındaki değişme işletmenin piyasa değerini ve ortalama sermaye maliyetini etkilemez.

 

Ör:

Net Faaliyet Geliri (Faiz ve Vergi Öncesi Kar):                      3.000.000 TL

Borçlar:                                                                                               4.200.000 TL

Ortalama Sermaye Maliyeti:                                                      %20

İşletmenin Sermaye Piyasasındaki Hisse Sayısı:                  5.000 Adet

Borcun Sabit Yükü:                                                                        840.000 TL

 

İşletmenin Piyasa Değeri= Net Faaliyet Geliri / Ortalama Sermaye Maliyeti

İPD= 3.000.000 / 0,20

=15.000.000 TL

 

Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri= İşletmenin Piyasa Değer – Borçlar

HSP= 15.000.00 – 4.200.000

= 10.800.000 TL

 

  • Hisse Senedinin Piyasa Değeri= 800.000 / 5.000

                                                      =2.160 TL

 

Özkaynak Maliyeti= (Net Faaliyet Geliri – Borcun Sabit Yükü) / Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri

ÖM= (3.000.000- 840.000) / 10.800.000

= 0,20

 

3.NET FAALİYET GELİRİ YAKLAŞIMI: Özkaynağın maliyet artışı yabancı kaynaktan büyük olduğu sürece işletme; sermaye maliyetini düşürebilir ve piyasa değerini yükseltebilir.

 

Net Faaliyet Geliri (Faiz ve Vergi Öncesi Kar):                      3.000.000 TL

Faiz:                                                                                                     %20

Borçlar:                                                                                               4.200.000 TL

Gelirini Kapitalizasyon Oranı:                                                     %20

 

Ortaklarca Kullanılabilir Gelir= Net Faaliyet Geliri – (Borçlar * Faiz)

OKG= 3.000.000 – (4.200.000 * 0,20)

3.000.000 – 840.000= 2.160.000 TL

 

Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri= Ortaklarca Kullanılabilir Gelir / Gelirin Kapitalizasyon Oranı

HSPD= 2.160.000/0,20

HSPD= 10.800.000 TL

 

İşletmenin Piyasa Değeri= Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri + Borcun Tutarı

İPD= 10.800.000 + 4.200.000

İPD= 15.000.000 TL

 

1 Hisse Senedinin Piyasa Değeri= 10.800.000 / 5.000

= 2.160 TL

 

 

 

Ortalama Sermaye Maliyeti= Net Faaliyet Geliri / İşletmenin Piyasa Değeri

                                                        = 3.000.000 / 15.000.000

                                                       =0,20

 

4.MODİGLIANİ MİLLER YAKLAŞIMI (MM):

Bu yaklaşıma göre; aynı risk kategorine giren, net faaliyet karları eşit olan işletmelerin piyasa değerleri birbirine eşittir. Bir işletme, sermaye yapısını; kaynak bileşimini değiştirerek aynı risk kategorisine giren, aynı net faaliyet karına sahip diğer işletmeye göre, piyasa değerini yükseltemez. Arbitraj ile, birikim sahiplerinin portföylerinde bulunan hisse senetlerini satarak yerlerine daha avantajlı hisse senetlerini alma ihtimali, faaliyet gelirleri eşit ve aynı risk kategorisindeki işletmelerin piyasa değerlerinin birbirlerinden farklı olmasını sağlar.

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör