Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir

Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir

 

Düzeltme Beyannamesi

Düzeltme beyannamesi verilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Özellikle matrah artırıcı, azaltıcı olması ve kanuni süresi içinde veya sonra veriliyor olması önemlidir.

Kanuni Süresi İçinde Matrah Artıcı Etkisi Olan Düzeltme Beyannameleri

Bu durumda düzeltme beyannamesi, daha önce verilen bilgileri kapsayacak şekilde olmalıdır. Düzeltme beyannamesi verilirken özel onay seçilmeli ve DZT seçeneği işaretlenmelidir. Bu şekilde verilen düzeltme beyannamesi sebebiyle herhangi bir vergi ziyaı veya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Sadece yeni bir beyanname düzenlendiği için damga vergisi tahakkuk edecektir.

MUHSGK bildirgesinde vergi kesintileri kısmında yapılan değişikliğe için bir not;  Düzeltme işleminin sadece vergi kesintilerine ilişkin olması, prim ve hizmet bilgilerinde düzeltme yapılmasını gerektiren bir durum olmaması halinde, SGK Bildirimleri kulakçığında “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Sigortalı bilgilerinin tekrar beyan edilmesine gerek yoktur. Daha önce verilen SGK’lı bilgileri silinir.

Düzeltme Beyannamesi

 

MUHSGK bildirgesinde sigortalı kısmında yapılan değişiklik için bir not; SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda, düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilmelidir. Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de yine aynı şekilde kalması istenilen bilgilerin “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna tekrar yazılmasına gerek yoktur. Bu bilgiler için tablo üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde / beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

 

Kanuni Süresi İçinde Matrah Azaltıcı Etkisi Olan Düzeltme Beyannameleri

Bu durumda düzeltme beyannamesi, daha önce verilen bilgileri kapsayacak şekilde olmalıdır. Düzeltme beyannamesi verilirken özel onay seçilmeli ve DZT seçeneği işaretlenmelidir. 283 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; “Kanuni süre içinde veya kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen ve matrah azaltıcı nitelikte olan ek beyannameler için hiçbir işlem yapılmaksızın incelemeye sevk edilecek ve inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.” Bu durumda önemli olan mevzu; bu düzeltmenin haklı bir sebebe dayanarak verilmesi, belgelendirilmesi ve vergi dairesinin de bu izahatı kabul etmesidir. Vergi dairesi izahatı yeterli bulursa incelemeye gerek görmeyebilir. İki tahakkuk oluşacağı için; vergi dairesine bir dilekçe yazılarak fazla ödenen verginin iade edilmesi talep edilmelidir.

 

Kanuni Süresinden Sonra Matrah Artıcı Etkisi Olmayan Düzeltme Beyannameleri

Bu durumda düzeltme beyannamesi, daha önce verilen bilgileri kapsayacak şekilde olmalıdır. Eğer ödeme çıkmazsa pişmanlık talep edilmez. Düzeltme beyannamesi verilirken özel onay seçilmeli, KSS ve DZT seçeneği birlikte işaretlenmelidir. Bu durumda herhangi bir ceza kesilmeyecek, sadece damga vergisi tahakkuk edilecektir. Düzeltme beyannamesinin önceki beyannameyi kapsayacak bilgileri içermemesi durumunda ikinci dereceden özel usulsüzlük cezası kesilir. (352/7)

 

Kanuni Süresinden Sonra Matrah Artıcı Etkisi Olan Düzeltme Beyannameleri

Bu durumda düzeltme beyannamesi, daha önce verilen bilgileri kapsayacak şekilde olmalıdır. Beyannamede ödeme çıkar ve pişmanlık şartları sağlanırsa; özel onay seçilmeli, PIS ve DZT seçeneği birlikte işaretlenmelidir. Beyanname pişmanlık talebi ile verildiği için herhangi bir ceza kesilmez, gecikme zammı hesaplanır. Eğer beyannamenin pişmanlık şartlarını taşımadığı tespit edilirse; birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının %50’si kıyaslanır ve daha ağır olan ceza kesilir.

 

Kanuni Süresinden Sonra Matrah Azaltıcı Etkisi Olan Düzeltme Beyannameleri

Bu durumda düzeltme beyannamesi, daha önce verilen bilgileri kapsayacak şekilde olmalıdır. Eğer ödeme çıkmazsa pişmanlık talep edilmez. Düzeltme beyannamesi verilirken özel onay seçilmeli, KSS ve DZT seçeneği birlikte işaretlenmelidir. 283 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; “Kanuni süre içinde veya kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen ve matrah azaltıcı nitelikte olan ek beyannameler için hiçbir işlem yapılmaksızın incelemeye sevk edilecek ve inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.” Bu durumda önemli olan mevzu; bu düzeltmenin haklı bir sebebe dayanarak verilmesi, belgelendirilmesi ve vergi dairesinin de bu izahatı kabul etmesidir. Vergi dairesi izahatı yeterli bulursa incelemeye gerek görmeyebilir. İki tahakkuk oluşacağı için; vergi dairesine bir dilekçe yazılarak fazla ödenen verginin iade edilmesi talep edilmelidir.

 

Kanuni Süresinden Sonra Beyan Edilen ve Ödeme Çıkmayan Beyanname

Beyanname özel onay seçilere ve KSS işaretlenerek beyan edilmelidir. Mükellefin karşısına iki seçenek çıkacaktır. Eğer mükellef indirim talep etmezse beyan süresini takip eden 30 gün içinde uzlaşma talebinde bulunabilir.  Bu seçenekler;

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 352. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376.maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum.
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376.maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum.

352.madde seçilirse; iki kat birinci derece özel usulsüzlük cezası kesilir. Beyan süresini takip eden 15 gün içinde beyan edilirse ikinci derece özel usulsüzlük cezası kesilir.

355.madde seçilirse; beyan süresini takip eden 30 gün içinde beyan edilirse özel usulsüzlük cezasının 1/10’u ceza olarak kesilir. bu 30 günlük süreyi süreyi takip eden 30 gün içinde verilmesi durumunda ise 1/5’i ceza olarak kesilir.

 

Kanuni Süresinden Sonra Beyan Edilen ve Ödeme Çıkan Beyanname

Beyanname özel onay seçilere ve PIS işaretlenerek beyan edilmelidir. Mükellefin karşısına iki seçenek çıkacaktır. Eğer mükellef indirim talep etmezse beyan süresini takip eden 30 gün içinde uzlaşma talebinde bulunabilir.  Bu seçenekler;

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 352. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376.maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum.
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376.maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum.

352.madde seçilirse; iki kat birinci derece özel usulsüzlük cezası kesilir. Beyan süresini takip eden 15 gün içinde beyan edilirse ikinci derece özel usulsüzlük cezası kesilir.

355.madde seçilirse; beyan süresini takip eden 30 gün içinde beyan edilirse özel usulsüzlük cezasının 1/10’u ceza olarak kesilir. bu 30 günlük süreyi süreyi takip eden 30 gün içinde verilmesi durumunda ise 1/5’i ceza olarak kesilir.

Bu şekilde verilen beyannamelerde ek olarak IHT seçeneği de vardır.

İhtirazi Kayıtla Beyanname (IHT)

Bu seçenekle verilen beyannamelere dava açılabilir. Normalde Vergi Usul Kanununa göre mükellefin kendi beyanına dava açması mümkün değildi fakat Danıştay’ın kararına göre bu kayıtla verilen beyannamelere dava açılabilir.

 

Boşuna Düzeltme Beyannamesi Vermeyin

60 numaraları KDV Sirkülerinde “Düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterlidir.” ibaresi geçmektedir. Kısacası; ödenecek bir vergi yoksa düzeltme beyannamesinin en son vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi yeterlidir.

İSMMMO Soru-Cevap Bölümündeki Açıklama;

KDV Düzeltme Beyannamesi

 

 

MUHSGK Rehberi

Cezalara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör