Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
4857 sayılı İş Kanunu'na Göre Kesilecek Para Cezaları | Mali Rehberim

4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Kesilecek Para Cezaları

4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Kesilecek Para Cezaları

İş Kanunu Cezaları

İş Kanunu cezaları

 

 

 

Sıra No.

 

 

Kanun Maddesi

 

 

Ceza Maddesi

 

 

Fiil

2024 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

(Yeniden Değerleme Oranı % 58,46)

 

1

 

3

 

98

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

 

167.473,00

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
 

2

 

5

 

99/1-a

 

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

 

1.402,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

3

 

 

7

 

 

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak  

 

2.345,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

4

 

7/2 (f) bendi

 

99/2

 

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

 

9.381,00

 

99/1-b ceza maddesinin dört katı

 

5

 

8

 

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek  

1.402,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

6

 

14

 

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak  

1.402,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

7

 

28

 

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak  

1.402,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

8

 

29

 

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)  

5.506,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

9

 

 

30

 

 

101

 

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

 

 

20.901,00

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve

çalıştırılmayan her ay için

 

 

10

 

 

32

 

 

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek  

 

1.515,00

 

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

 

 

11

 

 

32

 

 

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu

tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

 

 

1.515,00

 

 

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 5.506,00
 

 

13

 

 

38

 

 

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek  

 

5.506,00

 

14

 

39

 

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek  

1.515,00

Bu durumdaki her işçi ve her ay için
 

 

 

15

 

 

 

41

 

 

 

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek,

işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

 

 

 

2.667,00

 

 

 

Bu durumdaki her işçi için

 

16

 

52

 

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek  

5.506,00

 

17

 

56

 

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,  

2.667,00

Bu durumdaki her işçi için
 

18

 

57

 

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek  

2.667,00

Bu durumdaki her işçi için
 

19

 

59

 

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek  

2.667,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

20

 

 

60

 

 

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine

aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

 

 

2.667,00

 

Bu durumdaki her işçi için

 

21

 

63

 

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak  

14.740,00

 

22

 

64

 

104

Telafi çalışması usullerine uymamak  

2.667,00

Bu durumdaki her işçi İçin
 

23

 

68

 

104

Ara dinlenmesini uygulamamak  

14.740,00

 

24

 

69

 

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece

ve gündüz postalarını değiştirmemek

 

14.740,00

 

25

 

71

 

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak  

14.740,00

 

26

 

72

 

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak  

14.740,00

 

27

 

73

 

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek  

14.740,00

 

28

 

74

 

104

Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek  

14.740,00

29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 14.740,00
 

30

 

76

 

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek  

14.740,00

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

92/2

 

 

 

 

 

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.

fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

 

 

 

 

 

133.981,00

 

 

 

 

32

 

 

 

 

96/1

 

 

 

 

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak  

 

 

 

133.981,00

 

 

33

 

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim

görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

 

 

133.981,00

 

 

Kaynak: İSMMMO

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör