Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Özel/Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Muhasebe Kaydı | Mali Rehberim

Özel/Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Muhasebe Kaydı

Özel/Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Muhasebe Kaydı

Özel/Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Özel/tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre brüt ücretin %15’ni aşamaz. 

2023 yılında 10.008 TL olduğu için aylık taksitler 970,65 TL‘yi, yıllık 77.652 TL‘yi aşamayacaktır. 2022 yılında asgari ücrete isabet eden gelir vergisi istisnası geçerli olduğu için, asgari ücret alan bir sigortalının bu avantajdan yararlanmayacağını düşünmekteyiz.

———————————————————————————————————————————————–

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre brüt ücretin %15’ni aşamaz. 2022 yılında 6.471 TL olduğu için aylık taksitler 1.501,20TL‘yi (10.008 * %15) , yıllık 120.096 TL‘yi (10.008 * 12)  aşamayacaktır. 2023 yılında asgari ücrete isabet eden gelir vergisi istisnası geçerli olduğu için, asgari ücret alan bir sigortalının bu avantajdan yararlanmayacağını düşünmekteyiz.

 

Aşağıdaki ABONE OL BUTONUNA TIKLAYIP YouTube Kanalımıza Abone olabilirsiniz ve sitemizdeki içerikleri izleyebilirsiniz.

 

2023 yılına göre örnek:

X firmasında çalışan L kişisi Ocak 2023’de 15.000 TL brüt ücret almaktadır. 15.01.2023 tarihinde M Sigorta Şirketi’nden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmıştır. Poliçenin bir aylık taksit tutarı (Yıllık: 1.500 * 12= 18.000) 1.500 TL’dir ve poliçe muhasebeye teslim edilmiştir. Gerekli işlemler ve muhasebe kaydı nasıl olacaktır.

A Brüt Ücret 15.000,00
B SGK İşçi Payı (15.000 * 0,14) 2.100,00
C SGK İşçi İşsizlik Payı (15.000 * 0,01) 150,00
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aylık Primi (Yıllık Prm Tutarı/12) 1.500,00
D Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajı (Aylık Tutar * %15) 225,00
Avantajdan Önce Gelir Vergisi Matrahı (A-B-C) 12.750,00
E Avantajdan Önce Gelir Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi ((A-B-C)*0,15)) 1.912,50
F Asgari Ücrete İstisnasına Denk Gelen Gelir Vergisi İstisnası 1.276,02
G Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Öncesi Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (E-F) 636,48
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sonrası Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (G-D) 411,48
Avantajdan Dolayı Maaşa Eklenecek Tutar 225,00

 

Tabloda görüldüğü gibi gelir vergisi tutarı 636,48 TL iken tamamlayıcı sağlık sigortasından sağlanan vergi avantajından kaynaklı olarak 411,48 TL olmaktadır ve sigortalıya 225 TL fazla bir ücret ödenmektedir. İşveren personel adına, aradaki fark kadar tutarı devlete vergi olarak ödeyeceğinden işveren açısından bir dezavantaj yoktur.

 

 


2022 yılına göre örnek:

Y firmasında çalışan K kişisi Temmuz 2022’de 10.000 TL brüt ücret almaktadır. 15.01.2022 tarihinde L Sigorta Şirketi’nden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmıştır. Poliçenin taksit tutarı 602,10 TL’dir ve poliçe muhasebeye teslim edilmiştir. Gerekli işlemler ve muhasebe kaydı nasıl olacaktır.

BRÜT ÜCRET 10.000,00
İŞSİZLİK SİGORTASI 100,00
KESİLEN SİGORTA PRİMİ 1.400,00
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI AYLIK PRİMİ

(YILLIK PRİM TUTARI/12)

602,10
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI AVANTAJI (AYLIK TUTAR*%15) 90,32
ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI ÖNCESİ GELİR VERGİSİ MATRAHI (BRÜT ÜC-İŞS. SİG-KESİLEN SİG.PR) 8.500,00
ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI ÖNCESİ ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ (8.500*%15) 1.275,00
ASGARİ ÜCRET İSTİSNASINA DENK GELEN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 825,05
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖNCESİ ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ (1.275-825,05) 449,95
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI SONRASI ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ (449,95-90,32) 359,63
AVANTAJDAN DOLAYI MAAŞA EKLENECEK TUTAR 90,32

Tabloda görüldüğü gibi gelir vergisi tutarı 449,95 TL iken tamamlayıcı sağlık sigortasından sağlanan vergi avantajından kaynaklı olarak 359,63 TL olmaktadır ve sigortalıya 90,32 TL fazla bir ücret ödenmektedir. İşveren personel adına, aradaki fark kadar tutarı devlete vergi olarak ödeyeceğinden işveren açısından bir dezavantaj yoktur.

 

 


 

 

 

2021 yılına göre örnek:

X firmasında çalışan Y kişisi 5.000 TL brüt ücret almaktadır. 15.01.2021 tarihinde Z Sigorta Şirketi’nden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmıştır. Poliçenin taksit tutarı 450 TL’dir ve poliçe muhasebeye teslim edilmiştir. Gerekli işlemler ve muhasebe kaydı nasıl olacaktır.

 

Brüt Ücret 5.000,00
SGK İşçi Payı (5.000 * 0,14) 700,00
SGK İşçi İşsizlik Payı (5.000 * 0,01) 50,00
Avantajdan Önce Gelir Vergisi Matrahı (5.000-700-50) 4.250,00
Avantajdan Önce Gelir Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (5.000-700-50)*0,15 637,50
Avantajlı Gelir Vergisi Matrahı (5.000-700-50-450) 3.800,00
Avantajlı Olarak Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi ((5.000-(700-50-450))*0,15 570,00
Damga Vergisi 37,95
Net Ücret 3.642,05
Aile Geçim İndirimi 268,31
Personele Ödenecek Net Ücret 3.910,36
SGK İşveren Payı (5.000*0,205) 1.025,00
SGK İşveren İşsizlik Payı (5.000*0,02) 100,00
Vergi İndiriminden Kaynaklanan ve Fazladan Ödenen Ücret 67,50

 

Tabloda görüldüğü gibi gelir vergisi tutarı olan 637,50 TL’den 570 TL’yi çıkarttığımızda personele 67,50 TL fazla bir ücret ödenmektedir. İşveren personel adına, aradaki fark kadar tutarı devlete vergi olarak ödeyeceğinden işveren açısından bir dezavantaj yoktur.

 

Muhasebe Kaydı ise şu şekilde olacaktır;

Özel Sağlık Sigortası Muhasebe Kaydı

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplama Formülü için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ok

2023 Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajı Hesaplama Formülü

2022 Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajı Hesaplama Formülü

2021 Özel-Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajı Hesaplama Formülü

 

Bu bağlantıya tıklayarak ilgili makaleyi de okuyabilirsiniz.

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör