Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
SMMM Staja Başlama Sınavı Süreci | Mali Rehberim

SMMM Staja Başlama Sınavı Süreci

SMMM Staja Başlama Sınavı Süreci

SMMM Staja Başlama Süreci

SMMM staja başlama süreci için adaylar neler yapmalıdır ve hangi evrakları toplamalıdır konusunu incelediğimiz içeriğimizde detaylar aşağıdadır.

 • Staja başlangıç başvuru ayları; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır.
 • Başvuru adayın bizzat kendisi tarafından yapılır.
 • Staja başlama Sınavı, test usulü olup, aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul illerinde yapılır.
 • SGS başvurularında ikametgah adresine bağlı Odalara başvuru yapılması zorunludur.

 

Adayların Sağlayacağı Genel Şartlar

 • T.C. vatandaşı
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

 

Adayların Sağlayacağı Özel Şartlar

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmak.

 

Başvuru İçin Gereken Evraklar ve Yapılması Gerekenler

 • E-Devlet üzerinden alınmış Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış Mezun Belgesi alamayanlar Noter Tasdikli Diploma Fotokopisi)
 • Adli Sicil Belgesi (Resmi Kuruma verilmek üzere, Cumhuriyet savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınabilir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,
 • 1 Adet biyometrik Fotoğraf gerekmektedir.
 • TEOS sistemi üzerinden sınav için ödeme yapılmalıdır

 

2022 Sınavları İçin Bedeller

Staj Hesapları

 

 • Sınav bedellerini ilgili hesaplara yatıran adaylar; 1 iş günü bekledikten sonra, Staja Giriş Sınavı İlk Başvuru Formu’nu https://login.tesmer.org.tr/ adresine girip,  bilgisayar ekranında  gerekli alanları doldurarak çıktısını alacaklardır.

 

Adaylar Staja Başlama Sınavında Hangi Derslerden Sorumludur

 • Finansal Muhasebe
 • Muhasebe Standartları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Finansal Tablolar ve Analizi
 • Denetim
 • Ekonomi
 • Maliye
 • Meslek Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Türkçe
 • Matematik
 • İnkılap Tarihi
 • İngilizce

 

Başvurunun Geçerlilik Süresi ve İlik Sınavda Başarı/Başarısızlık Durumu

 • Bu yapılan başvuru sonrasında adınıza sınav dosyası açılacaktır ve 3 yıl boyunca Nisan, Ağustos ve Aralık sınav aylarında yapılacak olan, toplamda 10 sınava girme hakkı elde edeceksiniz. Bu sınavların birisinde başarılı olmanız gerekmektedir.
 • Eğer ilk sınava başarısız olursanız bir sonraki başvuru döneminde sadece staja başlama sınav bedelini yatıracaksınız ve odaya teslim edeceksiniz.
 • Sınav başvurusu için bir işyerinde çalışma zorunluluğu yoktur. Çalışma zorunluluğu sınavı kazandıktan sonra başlar.
 • Sınav, test usulü yapılmakta ve en az 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Staj Sınavı Kazanıldığında Neler Yapılmalıdır

 • Staja başlama sınavını kazanan adaylar, en geç 2 yıl içerisinde staj başlatmak zorundadırlar. Staja başlamak için ilgili ayın en geç 10’una kadar SSK girişinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Staj, Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir bürolarında ve yalnızca şirketlerin merkezlerinde yapılabilmektedir. (şubelerde, derneklerde, vakıflarda, belediyelerde, bankalarda, kooperatiflerde staj yapılamaz.)
 • Şirketlerde staj yapanlar için; her bir Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir yanında bir kişi staj yapabilir. Şirketin bünyesinde veya dışarıdan birden fazla Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir varsa her bir Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir bünyesinde farklı kişiler staj yapabilir.
 • Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir bürolarında da staj için sayı sınırlaması yoktur. Serbest muhasebeci yanında staj yapılamaz.

 

Konunun YouTube anlatımı için aşağıdaki resme tıklayabilirsiniz.

 

Kaynak: İSMMMO

 

Faydalı Bağlantılar

Finansal Analizde Bazı Rasyo Değerleri

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör