Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Süt Yardımı (Emzirme Ödeneği) | Mali Rehberim

Süt Yardımı (Emzirme Ödeneği)

Süt Yardımı (Emzirme Ödeneği)

Süt Yardımı

Süt Yardımı Nedir?

Süt yardımı (emzirme yardımı) sigortalı olanlara verilen bir yardımdır ve bu yardımı almak için kişinin kendisinin sigortalı olması gerekmez. Eşi sigortalı olan kişi de bu yardımı alabilir.

Bu 5510 sayılı ilgili kanunun 4. maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir; “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.”

  • Anneler talepleri doğrultusunda süt izni süresini 1,5 saatlik süreyi işe geç gitme ya da işten erken çıkma olarak kullanabilir.
  • Günlük verilen 1,5 saatlik izin, bebek 1 yaşına gelene kadar kullanılabilir.
  • İzni toplu olarak kullanma konusu Kanun’da açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte; işçi ve işveren arasında bir mutabakat sağlandıysa toplu olarak kullanılmasında bir sorun yoktur. Dolayısıyla işveren kabul ettiği takdirde bu iznin aylık ve haftalık olarak kullanıldığını görmekteyiz.

 

Süt yardımı almanın şartları;

  1. 4a’lı çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki1 içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması
  2. 4b’li olanlar için; doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin tüm borçlarının ödenmiş olması
  3. Doğan çocuğun veya çocukların yaşıyor olması

Süt yardımında zamanaşımı 5 yıldır.

İşverene verilmesi gereken emzirme formu aşağıdadır.

Emzirme Talep Yazısı

 

 

Süt Yardımı Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir

 

Süt Yardımının PTT Bank Aracılığı ile Ödenmesi

09.01.2008 tarihinde imzalanan protokol ile 4a ve 4b kapsamındaki sigortalıların emzirme ödenekleri PTT şubelerinden yapılmaktadır. Bunun yanında e-devlette (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-banka-hesabi-tanimlama) bulunan “PTT hesabımı banka hesabıma bağla” uygulamasına onay vermeniz durumunda ödeneklerin banka hesabına havale edilmesini sağlayabilirsiniz.

 

Şirkete Verilecek Evrak

Süt yardımı izni için çalışılan firmaya verilmesi gereken evraka bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz;

2023 yılı için 520 TL olarak belirlenmiştir.

2022 yılı için 316 TL olarak belirlenmiştir.

2021 yılı için 232 TL’ydi.

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör