Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Sosyal Medya Vergi İstisnası | Mali Rehberim

Sosyal Medya Vergi İstisnası

Sosyal Medya Vergi İstisnası

Sosyal Medya Kazançları

Sosyal medya vergi istisnası son zamanlarda karşımıza sıkça çıkan konulardan birisidir. Bu içerikte konunun vergisel boyutlarını inceledik.

 

Youtube Kanalı Üzerinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

İnternet kullanımının son derece arttığı bu yıllarda Youtuber olan ve çok izlenen kişiler oldukça fazla gelirler elde etmektedir. Böyle olunca konunun vergisel boyutu devreye girmektedir. Youtube’da kanal açıp 1.000 üye sayısı ve 4.000 saat izlenme rakamlarına ulaşıldığı takdirde artık bir kazanç oluşmaktadır. Böyle olunca da buradaki kazancın vergisel boyutu ve bu verginin ekonomiye kazandırılması konusu gün yüzüne çıkmaktadır.

Meslek grupları, eğitim durumu ve yaşa göre internet kullanımı artmaktadır. Youtube en çok kullanılan sosyal medya platformudur. Youtube’dan; reklam gelirleri, kanal üyelikleri, ürün rafı, süper chat şeklinde gelir etme yöntemleri vardır.

 

Son Değişiklik (7338 sayılı Kanun)

Sosyal medyadan elde edilen kazançların gelir vergisi açısından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu tartışılan bir konudur. Bunun üzerine yapılan bir değişiklik ile bu konu açıklığa kavuşmuştur. 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile sosyal medya kazançları gelir vergisinden müstesna haline gelmiştir ve aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

Sosyal içerik üretenlerin, uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarından elde ettikleri kazançlar istisnaya tabi tutulmuştur. Detaylar şöyledir;

 1. Türkiye’de kurulu olan bankalarda bir hesap açılmalı ve faaliyetlere ilişkin hasılat bu bankalar vasıtası ile tahsil edilmeli
 2. Bankalar, bu hesaplara aktarılan faaliyetlerden kaynaklı %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlüdür.
 3. Bu kazançlarla ilgili olarak gelir vergisi tarifesinin dördüncü tarifesinden yer alan ve

2023 için 1.900.000 TL

2022 için 880.000 TL

2021 yılı için 650.000 TL’yi aşanlar ve kazançları yukarıdaki şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan yararlanamaz.

 

İstisnadan Yararlanma Koşulları

 • İstisnadan aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde yararlanılacaktır. İstisnadan yararlanabilmek için söz konusu faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmalıdır.
 • Mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairelerinden “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin yetkili vergi dairesine başvurarak mükellefiyet tesis ettirmeli ve istisna kapsamında faaliyete ilişkin İSTİSNA BELGESİ almak zorundadır.
 • İstisna belgeleri, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır. Mükelleflerin bankalardaki mevcut hesapları da istisna belgesinin ilgili bankaya ibraz edilmesi durumunda bu faaliyetlere ilişkin hasılatın tahsili amacıyla kullanılabilecektir.
 • Türkiye de kurulu bankalar nezdinde yeni hesap açılması durumunda hesap açılış tarihinden itibaren, mevcut hesabın kullanılacak olması durumunda ise istisna belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin (banka adı, banka şubesi, iban numarası) bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

 

İstisnadan Kimler Yararlanabilir

İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden;

 • Metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile
 • Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.
 • İstisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmamaktadır.
 • İstisnadan sadece gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek olup kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamayacaktır.

 

İstisnadan Faydalanmak İsteyen Mükellefler Nereye ve Nasıl Başvuru Yapabileceklerdir

Mükellefler başvurularını;

 • İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine (halihazırda gelir vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine) elden veya posta yoluyla yapabilecekleri gibi
 • İnteraktif Vergi Dairesini kullanarak elektronik ortamda da yapabileceklerdir.

Gelir İdaresi elektronik uygulamalarından İnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) veya uygulama marketlerden mobil cihazlara indirilebilecek GİB Mobil uygulamasına;

  • Kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu/T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası) ve
  • Şifre (önceden edinilmiş olan İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi veya e-Beyanname Sistemi şifresi) veya
  • E-Devlet şifresi ile, kullanıcı kodu ve şifre yok ise “e-Devlet ile Kayıt Ol” adımından kullanıcı kodu ve şifre edinerek giriş yapılabilecektir. Ayrıca bağlı olunan vergi dairesine şifre talebi için başvuruda bulunulması da mümkündür. Bununla birlikte, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden giriş yaptıktan sonra veya internet bankacılığı üzerinden e-Devlet sayfası kanalıyla da İnteraktif Vergi Dairesine geçiş yapılabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaptıktan sonra, istisna belgesi talep dilekçesi, “İşlem Başlat/Vergi İşlemleri/Sosyal İçerik Üreticiliği Mobil
   Cihaz Uygulama Geliştiriciliği İstisna Belgesi Talebi Dilekçesi (GVK Mük. 20/B Maddesi)” adımından oluşturularak, vergi dairesine elektronik ortamda iletilmektedir. Vergi dairesine iletilen dilekçenin durumu ise ”İşlem Durumlarım ve Sonuçları/Dilekçelerim” menüsünden takip edilebilmekte olup ayrıca Vergi Dairesi Müdürlüğünce talebe yönelik
   değerlendirme sonucunda mükellef adına düzenlenecek İstisna Belgesi’ne de; “İşlem Durumlarım ve  Sonuçları/Gelen Evraklarım” menüsünden erişim sağlanabilmektedir.

 

Banka Hesap Bilgilerinin Yer Aldığı Dilekçe Vergi Dairesine Elektronik Ortamda İletilebilir mi

İstisnadan yararlanabilmek amacıyla bankada açılan veya bu amaçla kullanılmaya başlanan banka hesap bilgileri de, sisteme giriş yapıldıktan sonra, “İşlem Başlat/Vergi İşlemleri/Sosyal İçerik Üreticiliği Mobil Cihaz Uygulama Geliştiriciliği Banka Bilgileri Bildirim Dilekçesi (GVK Mük. 20/B Maddesi)” adımı kullanılarak, vergi dairesine elektronik ortamda iletilebilmektedir. Banka hesap bilgilerinin bildirebilmesi için öncellikle mükellef adına düzenlenmiş İstisna Belgesi’nin bulunması gerekmektedir.

 

Kazancın Ayni Olarak Elde Edilmesinde Ne Yapılmalıdır

Tahsile konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedelinin gelirin elde edildiği ay içerisinde, ayni olarak tahsil edilen gelirin içinde bulunulan ayın son 7 günü içerisinde elde edilmiş olması durumunda ise en geç takip eden ayın 2. iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır

 

İlgili Yılda İstisna Şartlarını Kaybeden Mükellefler Sonraki Yıllarda Bu İstisnayı Tekrardan Elde Edebilir mi

İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için istisnadan yararlanamayacaklardır. Bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden ötürü istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

Elektronik Uygulama Paylaşım ve Satış Platformları Üzerinden Elde Edilen Reklam Geliri, Sponsorluk Geliri İstisna Kapsamında mıdır

Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında sadece elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır. Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.

 

Mükelleflerin İstisna Şartlarını Sağlamadığının Tespit Edilmesi Durumunda Ne Olur

Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı veya istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflerin söz konusu kazançlarına ilişkin olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi, mükellefin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. İstisna kapsamındaki faaliyetlerde bulunan ancak bazı dönemlerde istisna şartlarını sağlamadığı tespit edilen mükellefler, şartları haiz olmadıkları dönemler için istisnadan faydalanamayacak, şartları sağladıkları dönemler için ise istisnadan faydalanabileceklerdir.

 

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası Kapsamında Vergilendirilen Kazançlara Konu Teslim ve Hizmetler KDV’den İstisna mıdır

 

Katma Değer Vergisi Kanun’un 17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranacaktır. Öte yandan bu kapsamdaki kazançların toplamının GVK’nın 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde (2022 yılı için 880.000 TL) yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların anılan Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Açısından

Sosyal Güvenlik açısında baktığımızda ise karşımıza 5510 sayılı Kanun’un 4.maddesinin 1.fıkrasının 4.bendi çıkıyor.

Bu kazancı elde eden basit veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar BAĞ-KUR sigortalısı sayılır. Yani gelirleri, istisna kapsamında bile olsa vergi mükellefiyeti Bağ-Kur’dur.

Vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde SGK’ya başvurularak bildirim yapılmalıdır. Faaliyet sonlandırmak istenirse önce vergi dairesine başvurulur, sonrasında ise SGK’ya bildirim yapılır.

 

Sosyal İçerik Üreticilerine Ödemelerde Belge Düzeni

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından faydalananlara, istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle yapılan ödemelerin tamamı için gider pusulası tanzim edilmesi gerekmekte olup, yalnızca bu ödemelere ilişkin olmak üzere gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları da gider pusulası yerine geçebilecektir. Bu şekilde belgelendirilen
ödemelerin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağı bulunması şartıyla, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 614154 sayı ve 5.6.2023 tarihli Özelgesi)

 

 

Sosyal İçerik Üreticisi İşçi veya Memursa Ne Olur

İşçi veya memur olan sosyal içerik üreticisi Bağ-Kur mükellefiyetinin dışında tutulur.

 

 

 

 

Kanunlara göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

1-Bu konu ile ilgili İSMMMO’nun Mali Çözüm dergisinde yayınlanan makale için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2-Bu konu ile ilgili İSMMMO’nun Mali Çözüm dergisinde yayınlanan makale için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

Kaynak Dünya Gazetesi

 

Faydalı Bağlantılar

Gerçek Usulde Vergilendirme

Basit Usulde Vergilendirme

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör