Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Birden Fazla İşyerinde Sigortalı Olmak | Mali Rehberim

Birden Fazla İşyerinde Sigortalı Olmak

Birden Fazla İşyerinde Sigortalı Olmak

İki Sigorta

Bazı sebeplerden dolayı bir sigortalı aynı anda birden fazla işyerinde sigortalı olarak görünmektedir. Böyle bir durumun hukuki geçerliliği nedir. Bu yazıda bunu araştırmaya çalıştık.

Bu konuyla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 92.maddesine bakmamız gerekiyor. Bu kanunun özünde bir kişi bir iş yerinde çalışıyorsa mutlaka sigortalı olmalıdır esası yatar.

 

Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası

MADDE 92- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/55 md.)

Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.

Bu Kanuna göre alınacak sigorta primleri ve idarî para cezalarının ödenmesi için, Kurumca işverene yapılacak bildirim üzerine prim borçları ve idarî para cezaları ödenmezse, Kurumca düzenlenen prim borcunu ve idarî para cezasını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre düzenledikleri belgeler hükmündedir.

Sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde sona erer.  Sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin; genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik sicil numarası olarak Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarası kullanılır.

 

Birden fazla İşyerinde Çalışmak Yasal Mıdır

Aynı anda birden fazla işyerinde çalışmanın hukuki olarak bir sakıncası yoktur fakat bazı iş sözleşmelerinde böyle bir duruma engel olacak maddeler yer alabilir. İşverenin böyle bir durumdan haberi olması gerekir.

Bir işçi bir iş yerinde çalışıyor ve primleri ödeniyorsa, bu durum diğer işverenin sorumluluklarını ortadan asla kaldırmaz.

 

İki Ayrı İşyerinde Çalışmanın Emekliliğe Etkisi Nedir

Bir sigortalı bir yıl içinde en fazla 360 gün sigortalı olabilir. Örneğin, bir işyerinde 25 gün, diğer işyerinde 10 gün çalışıyor olması o sigortalının bir ayda 35 gün sigortalı gösterileceği anlamına gelmez. Bir sigortalı bir ay içinde en fazla 30 gün sigortalı gösterilir.

Aynı ay içerisinde birden fazla işyerinden prim gün sayısı ve prime esas kazanç bildirilmesi, emeklilik maaşının yükselmesini sağlayan bir etkendir.

 

 

Yardımcı Kaynak: Dünya Gazetesi

 

Faydalı Bağlantılar

4/A ve 4/B Kapsamındaki Sigortalılıkların Çakışması

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör