Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Finansman Gider Kısıtlaması Nedir | Mali Rehberim

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir

Finansman Gider Kısıtlaması

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir?

Finansman gider kısıtlaması uygulamasına göre

3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere; yabancı  kaynakları özkaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısım kadar -yatırımın maliyetine eklenenler hariç”,  kullanılan yabancı kaynaklara (kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar) dair faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı vb.  gider ve maliyet unsurları toplamının %10 ’u gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Bu uygulama Kurumlar Vergisi Kanunu’nun m.11/1-i’de geçmektedir.
Burada önemli olan konulardan birisi; “yatırımın maliyetine eklenme” konusudur. Bir yatırımın finansmanı amacıyla alınan krediler için ödenen faizler kısmen/tamamen yatırımın maliyetine ekleneceği için yabancı kaynak hesaplamasında toplama dahil edilmeyecektir.
Finansman gider kısıtlamasında kredi sözleşmesinin hangi yılda yapıldığı önemli değildir. Bu giderin hangi dönemde gerçekleştiği önemlidir.
Banka havale, transfer, EFT masrafları, sözleşme, teminat masrafları, BSMV’ler finansman gideri olarak muhasebeleştirilmektedir. Eğer bu masraflar kredilerin temini için harcanmadıysa finansman gider kısıtlaması düzenlemesi ile ilgili toplama dahil edilmeyecektir.
Uygulamanın geçici vergi dönemlerinde de uygulanacağı noktasında bir görüş vardır.
Eğer uzun vadeli bir kredi kullanıldıysa; cari yıla ait olan finansman masrafları da bu finansman giderleri kısıtlamasına dahil edilecektir.
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kapsam dışındadır.

Hangi Giderler Finansman Gider Kısıtlamasına Dahil Edilmeyecekler

  • Kredi faizlerinin üzerinden alınan banka havale/eft ücretlerine ilişkin ödenen BSMV
  • Teminat mektubu komisyonları
  • Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergileri
  • İpotek masrafları
  • Tahvil ihracı ile ilgilim olan baskı masrafları
  • Peşin ve erken ödeme iskontoları

 

Finansman Gider Kısıtlamasını bir örnekle açıklayalım;

Örnek:

Özkaynaklar:                                                                  10.000.000,00

Kısa ve uzun  vadeli yabancı kaynaklar:                   12.000.000,00

Kredilerin Finansman Gideri:                                         300.000,00

 

Bu durumda kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynakları 2.000.000,00 TL aşmaktadır. (12.000.000,00-10.000.000,00).

Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı: 2.000.000 / 12.000.000= %16,67

Aşan kısma isabet eden finansman gideri: 300.000 * 0,1667= 58.361,67 TL

Finansman giderlerinin aşan kısmının %10 : 5.836,16 TL kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.

Yeni getirilen bu düzenleme ile işletmelerin özkaynaklarına yönelmesi ve borçlanmaları azaltması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor.

 

Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması

 

İlgili sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör