Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Ücretin Gününde Ödenmemesi | Mali Rehberim

Ücretin Gününde Ödenmemesi

Ücretin Gününde Ödenmemesi

Ücretin Gününde Ödenmemes

Ücretin gününde ödenmemesi konusu 4857 sayılı İş Kanunun 34.maddesinde incelenmiştir. Ücret zamanında ödenmezse işçi bu Kanundan gelen haklarını kullanabilir.

 

Ücretin Gününde Ödenmemesi

Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Eğer ücretin tamamı veya bir kısmı ödenmemişse ve ortada ücretin ödenmesine engel olan bir mücbir sebep yoksa işçiler Kanundan gelen haklarını kullanıp çalışmaktan kaçınabilirler.

Ücretinin tamamı veya bir kısmı ödenmeyen işçi çalışmaktan kaçınıyorsa bu eylem grev olarak değerlendirilmez.  İşyeri bir sendikaya bağlı değilse ücreti ödenenlerin bu eyleme katılması hukuken uygun değildir ve ücreti ödenip çalışmaktan kaçınanlar için Kanundan gelen yaptırım uygulanır.

Bu sebeplerden dolayı çalışmaktan kaçınan işçilerin iş akitleri feshedilemez, bunların yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

 

Çalışmaktan Kaçınılan Süre İçin İşverenden Maaş İstenir mi?

Yargıtay; işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçındığı sürenin ücretini işverenden isteyemeyeceği kararına varmıştır. Bu mahkemeye göre “ Davacı ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemesi sebebiyle iş görme borcunu yerine getirmekten 60 gün süreyle kaçındığını çalışmadığı bu sürenin ücretinin davalıdan tahsiline karar
verilmesini talep etmiştir”. Bu süre içinde ücret ödemesi yapılacağı yasa tasarısında düzenlendiği halde TBMM’deki görüşmeler sırasında bu düzenleme yasa metninden çıkarılmış ve bu suretle Yasama organı boşta geçen bu sürede ücret istenemeyeceğine dair iradesini açık olarak ortaya koymuştur.

İşçinin çalışmaması kendi iradesi ile oluşmuştur” Her şeyden önce belirtelim ki, bir yasa hükmü öngörüldüğü andan
itibaren yasa koyucunun iradesinden bağımsız, kendine özgü bir varlık kazanır. (Kaynak: Dergipark)

 

 

Kaynak: Mevzuat

 

Faydalı Bağlantılar

Telafi Çalışması Nedir

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör