Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Cenaze Ödeneği | Mali Rehberim

Cenaze Ödeneği

Cenaze Ödeneği

Cenaze Ödeneği

Cenaze Ödeneği Nedir?

5510 sayılı Kanunun 37. maddesinin 3. fıkrasına göre;
  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü, yaşlılık aylığı almaktayken,
  • Kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, cenaze ödeneği verilir.
  • Cenaze ödeneği yardımı için; en geç 5 yıl içinde SGK’ya, e-devlet üzerinden veya dilekçe ile başvurmaları gerekir.
  • Cenaze ödeneği; sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa anne babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek ve tüzel kişilere ödenir.

2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan TÜFE değişim oranında artırılmasına ve kuruşların liraya iblağ edilmesine karar verilmiştir.

2023 yılı için cenaze ödeneği; 2.054 TL olarak belirlenmiştir.

2022 yılı için cenaze ödeneği; 1.250 TL olarak belirlenmiştir.
Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör