Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) | Mali Rehberim

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)

Gekap
Gekap

Gekap Nedir?

Gekap beyannamesi şirketlerin vermek zorunda olduğu ve dört dönemde beyan edilmesi gereken bir beyanname türüdür.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

2872 sayılı Kanunun Ek 11.maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

(Birinci dönem beyannamesi/Nisan ayının sonuna kadar verilmelidir.)

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

(İkinci dönem beyannamesi/Temmuz ayının sonuna kadar verilmelidir.)

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

(Üçüncü dönem beyannamesi/Ekim ayının sonuna kadar verilmelidir.)

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

(Dördüncü dönem beyannamesi/Ocak ayının sonuna kadar verilmelidir.)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Resmi Gazete Açıklaması

 

Boş Beyanname Verilmesi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda herhangi bir beyan olmazsa ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek beyannamenin boş gönderilmesi gerekmektedir. GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükelleflerin beyanname vermesi zorunlu değildir. İnteraktif vergi dairesinde dilekçe oluştur kısmından GEKAP Beyannamesi Kapatma bölümünden mükellefiyet kapatılabilir.

Nasıl dilekçe verilir sunumu web sitemizde mevcuttur.

 

Katılım Payının Süresinde Ödenmediği Tespit Edildiğinde Ne Olur

Vergi daire 6183 sayılı kanunun 55.maddesine göre mükellefe bir ödeme emri tebligatı gönderir ve ödenmesi gereken tarihten ödenen tarihe kadar olan süre kadar gecikme zammı oranında faiz uygulanarak Kanuna göre tahsil edilir.

 

Süresinden Sonra Verilen Gekap Beyannamesi

2872 sayılı Kanunun 20.maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

Cezalar ektedir; (z bendine bakınız)

2872 Sayılı Çevre Kanunu İdari Para Cezaları

 

 

Gekap Beyannamesine İlişkin Düzeltme Beyannamesi

Gekap beyannamesi için düzeltme beyannamesi vermek mümkündür. ödenmesi gereken katılım paylarına ait işlemler Süresinden Sonra Verilen GEKAP Beyannamesi bölümünde yer alan hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör