Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Kamu Faturalarında İkinci Vergi No Zorunluluğu | Mali Rehberim

Kamu Faturalarında İkinci Vergi No Zorunluluğu

Kamu Faturalarında İkinci Vergi No Zorunluluğu

Kamu Kesimi Faturaları

Kamu faturaları düzenlenirken farklı birimler söz konusu ise ikinci vergi numarası bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Kapsam

Aşağıda bilgileri verilen Kamu kurumlarının farklı birimlerine kesilen faturalarda (Ör: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) vergi mükellefiyeti olan Kurumun vergi kimlik numarası adına düzenlenmekle birlikte,  ikinci vergi kimlik numarası alanına ilgili harcama biriminin potansiyel vergi kimlik numarası yazılmalıdır.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (Kamu Denetçiliği Kurumu)
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
 • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne
 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne
 • Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına
 • Karayolları Genel Müdürlüğüne
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına
 • Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına
 • Orman Genel Müdürlüğüne
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığına
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına
 • Türkiye Adalet Akademi Başkanlığına
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına
 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına
 • Vakıflar Genel Müdürlüğüne
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına
 • Rekabet Kurumu Başkanlığına
 • Sermaye Piyasası Kuruluna
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığına
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi Müdürlüğüne

 

Kaynak: Kamu Faturaları – GİB

Kep Sistemi E Fatura İşlemleri (İtiraz ve İptal)

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör