Yemek Bedeli İstisnası

Yemek Bedeli İstisnası

Yemek Bedeli İstisnası

Yemek Bedeli İstisnası, Ulaşım, Barınma, İlaç Giderleri, Sigorta Primleri, Giyim, Emekli Aidatı İstisnası;

Gelir Vergisi Kanunu’na göre yemek ve ulaşım bedellerindeki tutarların bir kısmı ücretten istisna edilmiştir ve bu bedeller her yıl güncellenir. 2022 yılında ücretten istisna edilen yemek bedeli ve ulaşım bedeli aşağıda incelenmiştir.

Yemek Bedeli İstisnası (GVK. Md . 23/8 )

Gelir Vergisi Kanunu 23.madde 8 numaralı bende göre; işyeri veya işyerinin müştemilatı olarak sayılan yerlerde hizmet görevini yerine hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı;

2023 yılı için 110 TL (KDV Hariç)

2022 yılı için 51 TL (KDV Hariç)

 

İşyeri ve işyeri müştemilatı olarak kabul edilen yerlerin tanımına bakarsak;

İşyeri; işveren tarafından mal veya hizmet üretmek için maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim” olarak tanımlanırken, işyeri müştemilatı; işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar olarak tanımlanır.

Yemek bedelinin sigortalıya nakdi veya ayni olarak verilmesi durumunda; bu ödemeler ücret niteliğindedir ve genel gider olarak ticari kazancın tespitinde dikkate alınır.

Barınma Giderleri (GVK. Md . 23/9 )

Personelin işyeri müştemilatı dışında barındırılması sebebiyle sağlanan menfaatler çerçevesinde Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlemiştir. Lojmanlar kapsam dışıdır. Bu kapsama aşağıdaki maddeler girer;

  • Personelin işyerinde ve müştemilatında barındırılması amacıyla yapılan giderler (Brüt alanı; 100 metrekareye kadar olan tahsisler istisnadır. 100 metrekareden fazla olan tahsislerde aşan kısma isabet eden menfaat için uygulanmaz)
  • Barınılacak yerin inşası, tefrişi, bakımı, elektrik, su, gaz giderleri
  • Konukevi niteliğindeki yerler

 

Tedavi İlaç Giderleri (GVK. Md. 40/1)

  • Personele verilecek sağlık hizmetleri
  • Dışarıda verilen sağlık hizmetleri ücret olarak değerlendirilir

 

Emekli Aidatı ve Sigorta Primleri (GVK. Md. 40/2)

  • Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli/yardım sandıklarına yapılan (tüzel kişi olmaları şartı ile) emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Sigorta primleri işveren payından oluşur. İşçi payları ücretin unsudur. Tek bir kuruma ödeme yapılmalıdır. Özel sigorta giderleri indirilemez.
  • Primler fiilen ödendiği tarihte gider yazılır.

 

Taşıma Bedeli İstisnası (GVK. Md . 23/10 )

Gelir Vergisi Kanunu 23.madde 10.bendine göre; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte olan 2023 yılı için 56 TL’ye kadar taşıma bedeli gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bu tutarın üzerindeki tutar ise ücret olarak kabul edilecektir.

 

Gelir Vergisi Kanununa ulaşmak için tıklayınız

 

Yıllar itibarıyla yemek bedeli istisnaları;

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör