Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Çeyiz Yardımı (Evlenme Ödeneği) | Mali Rehberim

Çeyiz Yardımı (Evlenme Ödeneği)

Çeyiz Yardımı (Evlenme Ödeneği)

Çeyiz Yardımı

Çeyiz Yardımı Nedir

Çeyiz yardımı,

  • Anne veya  babasının ölümü nedeniyle SGK’dan yetim aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri halinde aldıkları toplu ödemeye evlenme ödeneği yada halk arasında çeyiz yardımı denir.
  • Çalışma veya başka bir sebeple yetim aylığı almayanlar evlendiklerinde bu yardımdan yararlanamazlar. Bu toplu ödemeye hak kazanmak için evlenen kadın, evlendikten sonra işe başlamalıdır.
  • Çeyiz Parasının miktarı SGK’dan alınmakta olan aylığın 24 katıdır. Bu miktar peşin ve bir defada ödenir. Başvuru, bağlı bulunan SGK merkezlerine gidilip yapılmaktadır.
  • Evlenme ödeneği, 01.10.2008 tarihinden önce 4/C (Emekli Sandığı) sigortalısı olanların yakınları  için farklılık göstermektedir. 4/C kapsamında alınacak evlilik ödeneği 24 ay değil 12 ay karşılığıdır.
  • Evlenme ödeneği hakkı sadece bir kez kullanılabilmektedir. 

 

 

Evlenme Ödeneği İçin Bir Zaman Aşımı Var Mıdır?

Bu sorunun cevabı için 5510 sayılı Kanunun 97.maddesine bakmamız gerekiyor. Kanunda şöyle yazıyor;

 

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans

MADDE 97- ………………….

Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer.

Dolayısıyla eğer evlenen bir kadın, evlilik ödeneğini almak için beş yıl geçtikten sonra başvuruda bulunursa zaman aşımı devreye girer ve bu ödeneği alamaz.

 

Evlenme Ödeneği Nasıl Alınır?

Bu ödeneğin alınması için hak sahibi kız çocuğu kuruma dilekçe ile başvurmalıdır. Eğer evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, başvuruyu yapan kişi evlenme cüzdanının bir nüshası ile Kuruma başvuru yapmalıdır.

Bu ödeneği talep eden kız çocuklarının aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. 

 

Evlenme Ödeneği Alan Kız Çocukları Boşanırsa Kendilerine Tekrardan Aylık Bağlanır mı?

Ödeneği alan kız çocukları boşanırlarsa, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylık tekrar bağlanır. Bu kişiler, evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde boşanırlarsa bu 2 yıllık sürede gelir yada aylık bağlanmaz. Aylık bağlanması için 2 yıllık sürenin geçmesi gerekir.

 

Evlenme Ödeneği Alıp Çalışmaya Başlayan Kişi Aldığı Ödeneği Geri Ödemek Zorunda Kalır mı?

Evlenme ödeneği almış olan kişinin çalışmaya başlaması halinde SGK’dan almış olduğu evlenme ödeneğini iade etmesi gerekmemektedir.

 

Evlenme Ödeneği Alan Kişi Sağlık Yardımlarından Yararlanabilir mi? 

Evlenme ödeneği almış olan kız çocuğu, evlendikten sonra çalışmıyorsa, eşinin üzerinden sağlık yardımı alır. Eşinin sosyal güvencesi yoksa, Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren iki yıllık  sürenin sonuna kadar Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilir.

 

Hem Anne Hem Babadan Alınan Emekli Maaşı Sebebiyle Evlenme Ödeneği Alınabilir mi?

Yine hem anneden hem babadan yetim aylığına hak kazanan (örneğin biri Emekli Sandığı diğeri SSK) bir kız çocuğu iki dosyadan da aynı anda çeyiz parası alabilir. Emekli sandığından 12 aylık tutar, SSK dan 24 aylık tutar olarak çeyiz parası alınabilecektir.

 

Evlenme Ödeneğinde Zamanaşımı Var mıdır?

Hak sahibi  kişilerin evlendikleri tarihten itibaren beş yıl içinde evlenme ödeneklerini talep etmeleri gerekmektedir. Aksi halde bu hakları düşmektedir.

 

Eski Eşiyle Evlenenler Çeyiz Yardımı Alabilir mi?

Eğer ilk evlenmede çeyiz yardımı alınmadıysa eski eşiyle yeniden evlenen kadınlar çeyiz yardımı alabilirler. 

 

 

Kaynak: Dünya Gazetesi

Kaynak: Özdoğrular

 

Diğer Faydalı Bağlantılar

Süt Yardımı

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör