Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı | Mali Rehberim

Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı

Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı

Emeklilikte son 7 yıl kuralı (2.520 prim günü) çok önem arz eden bir konudur. Bu içerikte uygulamalı örneklerle bunu açıklamaya çalıştık.

 

Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralı

1 Ekim 2008 Öncesinde İşe Girenlerde Uygulama

Kişiler, 4A, 4B ve 4C gibi farklı statülerde iş hayatında olabiliyorlar. Her statüde emeklilik yaşı ve prim gün sayısı farklıdır. Emeklilik hesaplamasında sigortalının son 7 yılında hangi statüde olduğuna bakılır. (360 gün * 7= 2.520 gün)

Son ödenen 2.520 gün içinde en çok hangi statü geçerliyse o statüden emekli olunur. Eşitlik halinde ise son ödeme hangi statüden olduysa o statüden emeklilik gerçekleşir. Son 2520 günde sigortalının SSK ve Bağ-Kur’u varsa 1261 günden daha fazla hangi statüden prim ödenmiş ise ona göre emekli olur.

Avantajlı sigortalılık kapsamları sırasıyla 4/C, 4/A, 4/B’dir.

Daha detaylı bilgi için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ NOT:

Son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün hesaplamasında hizmet süresi yani iki tarih arası hesaplama şekli uygulanmaz, 7 yıl hizmet hesabında SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır. Geriye doğru 7 yıl SGK primleri yatırılmış hizmet toplamı esas alınmaktadır. Başka bir ifade ile; “Son yedi yıl” takvim yılı olarak anlaşılmamalı.

 

Son 7 Yıl Kuralı Uygulanmayacak Durumlar

2829 sayılı Kanunda son defa tabi olunan kurum mevzuatına göre işlem yapılacak olanlar ayrılmış, bu gruba girenlerde son yedi yıllık hizmet hesabı yapılmaz. Bu durumlar;

  • Malullük,
  • Ölüm,
  • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’ sen emekli olma,
  • Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme,
  • Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi, durumlarıdır.

 

1 Ekim 2008 Sonrasında İşe Girenlerde Uygulama

1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için son yedi yıl sigorta primleri değil, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılır ve en fazla hangi kapsamda prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirlenir.

 

Uygulama

İŞE GİRİŞ TARİHİ GÜNCEL TARİH HANGİ YILLARDA KAÇ GÜN BAĞKUR’LU HANGİ YILLARDA KAÇ GÜN SSK’LI HANGİ KAPSAMDA

EMEKLİ OLUNUR

1.1.2000 1.1.2023 01.01.2013-01.01.2016 ARASI 1.100 GÜN 01.01.2008-01.01.2013 ARASI 1.420 GÜN 4A (SSK)
1.8.1999 1.1.2023 01.08.2010-30.09.2015 ARASI 1.500 GÜN 01.10.2016-31.12.2022 ARASI 1.020 GÜN 4B (BAĞKUR)
1.11.2008 1.1.2023 01.11.2015-31.12.2022 ARASI 2.580 GÜN 01.11.2008-31.10.2015 ARASI 2.820 GÜN 4A (SSK)
1.11.2008 1.1.2023 01.11.2008-31.10.2015 ARASI 2.820 GÜN 01.11.2015-31.12.2022 ARASI 2.580 GÜN 4B (BAĞKUR)
1.1.2000 1.1.2023 01.01.2013-01.01.2016 ARASI 1.259 GÜN 01.01.2008-01.01.2013 ARASI 1.261 GÜN 4A (SSK)
1.1.2000 1.1.2023 01.01.2008-01.01.2013 ARASI 1.261 GÜN 01.01.2013-01.01.2016 ARASI 1.259 GÜN 4B (BAĞKUR)

 

Son 7 Yıl Kuralı ve Hizmet Birleştirme

Son 7 yıl kuralı (Son 2.520 Prim Günü) 01.10.2008 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış kişilerin hizmet birleştirmesi yaparak, sayılan primlerin hangi çatı altında toplanacağını belirleyen bir kuraldır. 01.10.2018 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan kişilerin son 7 yılda yer aldıkları sigorta kurumu esas alınır.

01.10.2018’den önce sigorta kaydı yapılmış kişilerin farklı kurumlara bağlı prim günleri arasından sayısı 1261 prim gün sayısını bulan kapsam kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılır.

01.10.2008 tarihinden sonra sigortaya kayıt olmuş kişiler için sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme yapılan kurum seçilir.

Hizmet birleştirme işlemi sigortalıların ödedikleri prim günlerini birleştirme amacıyla yapıldığı için emeklilik öncesinde yapılmalıdır. (Emeklilikten en az 6 öncesinde yapılması önerilir.)  Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapamaz ve hizmetleri birleştirilecek kişilerin sigorta prim borçları olmamalıdır.

Hizmet birleştirme; zorunlu olmayıp başvuru usulü ile yapılır.

 

Askerlik Borçlanması Yapılan Süre Emeklilikte Son 7 Yıl Kuralına Göre Hesaba Katılır mı?

Askerlik borçlanması hangi tarihte yapılırsa yapılsın ödenen primler askerlik yapılan döneme sayılır. Bu yüzden askerlik borçlanmasında emeklilikte son 7 yıl kuralı işlemez.

Örnek:

13.12.2006-19.05.2007 tarihleri arasında askerlik yapan bir kişi 01.05.2010 tarihinde askerlik borçlanması talebinde bulunursa bu borçlanma; 13.12.2006-19.05.2007 tarihleri arasındaki hizmetler için geçerli olur.

 

 

 

 

Kaynak: Memurlar.Net

 

Faydalı Bağlantılar

Emekli Aylığını Artıracak Yollar

Paylaşmak Güzeldir