Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Aylığı Nedir

Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Aylığı Nedir

Engelli Aylığı

Engelli Aylığı Nedir?

Engelli aylığı;

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından en az %40 ve üzeri engellilik oranı bulunan,
  • 4/A, 4/B, 4/C (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan
  • 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını olanlara verilen maddi bir haktır.

Bu koşulları taşıyan hak sahipleri ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak aylık bağlanmasını talep edebilirler. Hanenin toplam gelirinin, hanede yaşayan kişi sayısına bölündüğünde asgari ücretin net tutarının 3’de 1’i oranının altında bir gelir tespiti yapılması halinde engelli maaşları aylık olarak verilir.

  • %40 ila %69 arasında engel oranına sahip engelli maaşı
  • %70 ve üzeri engel oranına sahip engelli maaşı olmak üzere iki farklı maaş vardır.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, isteğe bağlı prim ödeyenler, tarım sigortalısı olarak prim ödeyenler bu haktan yararlanamaz.

5510 sayılı Kanunun 60/ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında primini kendisi ödeyerek sağlık güvencesinden faydalanan (GSS primi ödeyen) kişilerin bu durumu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanmasına doğrudan engel teşkil etmez, diğer şartların da sağlanması halinde bu aylıklardan faydalanabilir.

Herhangi bir tutarda nafaka alan kişi 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan faydalanamaz.

Kira geliri olmayan konutun rayiç bedelinin 120’de biri dikkate alınarak muhtaçlık gelir tespitine dâhil edilir.

 

2022 yılında engelli aylığı; 1.552 TL

2021 yılında engelli aylığı: 1.035,63 TL’dir

 

Yaşlılık Aylığı Nedir

65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 TL, 2022 yılı için 1.417,80 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanır. (Kaynak: Edremit Belediyesi)

Yaşlılık aylığından faydalanan bir kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına sahip rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir.

 

Evde Bakım Maaşı Nedir

Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılmaktadır.

Ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılır.

 

2022 yılında evde bakım aylığı; 2.706 TL

2021 yılında engelli aylığı: 2.397 TL’dir

 

Diğer faydalı bağlantılar

Engelli Çalıştırma

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör