İşsizlik Maaşı, Yararlanma Süresi ve İşten Çıkış Kodları

İşsizlik Maaşı, Yararlanma Süresi ve İşten Çıkış Kodları

İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı; işsizlere işsiz kalmaları halinde Kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda işsiz kaldıkları dönemler içerisinde 6, 8 ve 10 ay olacak şekilde ve belli tutarlarda yapılan ödemelerdir.

 

İşsizlik Ödeneği 2024 yılı Taban ve Taban Ücretleri

Tavan ücret; 15.880,54 TL

Taban ücret; 7.940,27 TL’dir.

———————————————————————————————————————————

 

İşsizlik Ödeneği 2023 yılı Taban ve Taban Ücretleri

Tavan ücret; 10.650,15 TL

Taban ücret; 5.325,07 TL’dir.

 

Asgari Ücret Artışı İşsizlik Maaşını Etkiler mi?

2023 asgari ücret artışı;

Bir sigortalının işten ayrılmadan önceki son 4 ay ortalama brüt ücretine göre; 2022 işsizlik maaşı tavan ücreti olan 5.137,50 TL üzerinden işsizlik maaşı alan ve brüt ücreti 12.942 TL’den fazla olan ve halen işsizlik maaşı alanları etkileyecek.

Uygulama

Brüt ücreti 14.000 TL olan ve işsizlik maaşı alan bir sigortalı 2022’de (14.000 * %40 üzerinden damga vergisi kesintisi yapılarak) 5.557,50 TL işsizlik maaşı alması gerekirken, 2022’deki işsizlik maaşı üst limit sebebiyle en fazla 5.137,50 TL işsizlik maaşı almaktadır.

2023 yılında yapılan asgari ücret artışı sebebiyle bu kişinin işsizlik maaşı 2023 üst limitinin (7.945,63 TL) altında kaldığı için 5.557,50 TL’ye yükselecektir.

İşsizlik maaşı halen 2.568,75 TL olanlar (2022’de asgari ücret alanlar) 2023’deki yeni asgari ücret artışından faydalanamayacaklar. Sigortalının işsizlikten önceki son 4 aylık prim esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan  ortalama brüt kazancı 12.942 TL’nin altında kalanların işsizlik maaşı yeni yılda değişmeyecek.

 

 

Brüt Ücretlere Göre Örnek Çalışma

Son 4 Ay (Brüt) Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Ortalaması Brüt Kazancın %40’ı Damga Vergisi Hak Edilen İşsizlik Ödeneği
Asgari Ücretle Çalışan 6.471,00 2.588,40 Binde 7,59 2.568,75
10.000 TL ile Çalışan 10.000,00 4.000,00 Binde 7,59 3.969,64
15.000 TL ile Çalışan 15.000,00 5176,80 (Üst Sınır) Binde 7,59 5.137,50

 

Hangi Şartlarda İşsizlik Maaşı Alınır?

 1. İşveren bir işçinin işine son verdiyse
 2. İşyeri kapandıysa
 3. Süreli bir iş akit yapıldıysa ve süre bittiğinde iş bırakılırsa.

 

İşsizlik Ödeneğinin Kesilme Sebepleri

 • İş-kur vasıtası ile önceki işten aldığı ücrete yakın bir ücret alacak şekilde ve mesleğine uygun bir iş bulunanlar, bu işi reddederse
 • İşsizin, müfettişlerce işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı işyerinde çalışmadığı tespit edilirse
 • Yaşlılık aylığı almaya hak kazananların, bu maaşı almaya hak kazandığı tarihten itibaren
 • İş-kur eğitimlerine devam etmeyen, tamamen reddeden, Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan ve istenilen bilgileri zamanında tedarik etmeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilir.

 

İşsizlik Sigortası Açısından Değerlendirme

İşverene, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle iş sözleşmesini (haklı nedenle ve derhal) sona erdirme hakkı 25/2. madde kapsamında tanınmaktadır. Bu durumda işçi herhangi bir tazminata hak kazanamaz ve iş güvencesi hükümlerinden ve işsizlik ödeneğinden de yararlanamaz.

İşçi işe iade davasını kazandığı takdirde; 25/2.madde hükümleri ortadan kalkar ve eğer işsizlik maaşını hak edecek şartlar sağlanmışsa geriye dönük olarak işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Çünkü işçi davayı kazanmıştır ve işverenin haksız olduğu tespit edilmiştir. İşe iade davasını kazanan işçi, işe iade davasını kazandığını ispatlayan karar ile İşkur’a başvurduğunda kendisine işsizlik maaşı bağlanacaktır. Ancak burada farklı sorunlar söz konusudur. Çünkü işe iade davasını kazanan işçi, bu 4 aylık ücreti almaktadır, bu yüzden işsizlik maaşı almaya hak kazanamaz. Yargıtay ise şu kararı almıştır; “işçinin boşta geçen ve çalışılmış gibi kabul edilen en çok dört aylık süre içinde gelir elde ettiği, işsiz kalmanın sonuçlarının bu şekilde telafi edildiği gözetildiğinde, dört aylık süre için ödenmiş olan işsizlik ödeneğinin İş Kurumu’na iadesi gerekir. Aksinin kabulü çifte ödemeye neden olacağı gibi, 4447 Sayılı Kanun’un “işsizlerin gelir kayıplarını bir ölçüde de olsa giderme” amacına da aykırılık teşkil eder”

Dergi Park’ta yayımlanan makalede yorum şöyledir; 

Eğer boşta geçen süre 4 ay ise kurum 4 aylık işsizlik maaşını isteyebilir. Fakat boşta geçen süre örneğin 10 ay ise kurum 4 aylık işsizlik maaşını iade isteyebilirken 6 aylık kısmını isteyemez. Boşta geçen süre; 20 ay ise ve işçi de 10 aylık işsizlik ödeneği almış ise işverenin 4 aylık işsizlik ödeneğini isteyemez.

 

Fesih İçin Geçerli Neden Oluşturmayan Durumlar

 • Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
 • İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
 • Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
 • Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler. 14. maddede öngörülen(analık hali) ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmeme
 • Hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

 

Prim gün sayıları;

Son 120 gün ödenmiş prim olmak kaydıyla SON 3 YILDA 600’DEN FAZLAYSA 6 AY
Son 120 gün ödenmiş prim olmak kaydıyla SON 3 YILDA 900’DEN FAZLAYSA 8 AY
Son 120 gün ödenmiş prim olmak kaydıyla SON 3 YILDA 1080’DEN FAZLAYSA 10 AY

işsizlik ödeneği alınacaktır.

 

 

İşsizlik Maaşı Almak İçin Nereye Başvuracağım

Hizmet akdinin sonlandırılmasından sonraki 30 gün içinde gerek İş-Kur merkezinden, gerek bu bağlantıdan başvuru yapılabilir

30 günlük süre geçirilirse, işsiz kişinin işsizlik parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülür.  Bunu bir örnekle açıklayalım.

Örnek:

İşten çıkartılan bir kişi, 180 gün olarak hak ettiği işsizlik maaşı için 30 günlük süreyi kaçırmış ve işten çıkartıldıktan 60 gün sonra başvuru yapmıştır. Yapılması gereken en geç başvuru gününden 30 gün sonra yapılan başvuru için bu kişiye 180 gün yerine 150 gün işsizlik maaşı ödenir.

 

 

İşsizlik Maaşı Ayın Kaçında Ödenir

İşsizlik maaşı her ayın 5’inde kişilerin İşkur’a bildirdikleri hesaba yatırılmaktadır.

 

 

İşsizlik Maaşı İçin Ne Kadar Çalışmak Gerekir 

İşin kaybedildiği tarihten önceki 120 gün prim ödemesi olanlar;

3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödendiyse 6 ay

900 gün sigorta primi ödendiyse 8 ay

1.080 gün sigorta primi ödendiyse 10 ay

işsizlik maaşından yararlanabilir. Alınacak ücret ise son 120 günün brüt ücretinin %40’ıdır.

Hesaplanan aylık işsizlik maaşı 16 yaşından büyüklere uygulanan brüt asgari ücret tutarının % 80’ i geçemez.

 • Sigortalı işsizler işsizlik maaşı alırken sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.
 • İşyerinden ”askere gideceğim” diye ayrılan kişiler işsizlik maaşı alabilir.. Fakat bu kişiler, askerde geçen süreleri işsizlik maaşı olarak alamazlar.

 

Son 120 Gün Şartının Kapsamı ve Kısa Çalışma Ödeneği ile Bağlantısı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50.maddesinin ikinci paragrafında “hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlara” işsizlik ödeneği verileceği hükmü yer almaktadır.

Bu noktada bazı istisnalar vardır;

30.01.2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3 numaralı Tebliğde şöyle bir açıklama vardır;

“Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınır ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz.”

Görüldüğü gibi son 120 gün şartında aranan şart; 120 gün prim ödenmesi değil, hizmet akdinin devam ediyor olmasıdır. Bu noktada önemli sorunlardan birisi; kısa çalışma ödeneği alan bir sigortalının 120 gün şartına uyup uymadığıdır. Yukarıdaki yapılan açıklamaya göre; kısa çalışma ödeneğinde hizmet akdi devam ettiğinden dolayı son 120 gün şartı sağlanmış olur. Kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik ödeneğinden tam olarak yararlanabilecektir. Önemli olan mevzu, kısa çalışma ödeneği almaya başladığı tarihten önceki son 3 yıl içinde ödediği prim gün sayısına göre hesaplanır. En az 600 gün ödenen prim varsa aşağıda sayılan durumlarda son 120 gün kuralı bozulmaz ve işsiz kalan sigortalı işsizlik maaşı alabilir.

Prim yatırılmayan günlerde eksik gün sebebi şöyle olmalıdır;

 • İstirahat (1)
 • Disiplin cezası (3)
 • Gözaltına alınma (4)
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali (5)
 • Kısmi istihdam (6)
 • Puantaj kayıtları (7)
 • Grev (8)
 • Lokavt (9)
 • Genel hayatı etkileyen olaylar (10)
 • Doğal afet (11)
 • Fesih tarihinde çalışmamış (16)
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma (17)
 • Kısa çalışma ödeneği (18)
 • Ücretsiz izin (21)

Son 120 gün kuralından aynı işyerinde çalışmak zorunlu mudur sorusuna bakalım;

Sigortalı işsiz son 120 günde farklı işyerlerinde çalışmış olabilir. Son 120 gün kuralında aynı işyerinde çalışmalı kuralı söz konusu değildir.

Örnek 1:

Bir sigortalı 4 yıldır çalıştığı ve primlerinin eksiksiz ödendiği bir işyerinde 14 Ocak’a kadar çalışmış ve işten ayrılmıştır. 19 Ocak’ta yeni bir işyerinde işe başlamıştır.  Ocak ayı içinde 27 gün prim ödendiğinden (İlk iş yerinde 14, ikinci işyerinde 13) dolayı 120 değil 117 gün prim ödenmiştir. Bu sigortalı işsizlik maaşı şartlarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamaz.

 

Örnek 2:

Bir sigortalı 4 yıldır çalıştığı ve primlerinin eksiksiz ödendiği bir işyerinde 15 Mart’a kadar çalışmış ve işten ayrılmıştır.  16 Mart’ta yeni bir işyerinde işe başlamıştır. İlk iş yerinde 15 gün, ikinci işyerinde ise 16 gün prim ödenmiştir. Toplamda 31 gün prim olur fakat sigortalı adına 30 gün prim yatırılır ve son 120 gün şartı sağlanır. İşsizlik maaşı almaya hak kazanır.

 

 

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır ve Alt/Üst Sınırları Ne Kadardır?

Son 4 aylık ortalama brüt gelirinizin %40’ını alarak bunun üzerinden binde damga vergisi düşülür.

Ör: 2021 yılının Mayıs ayında olduğumuzu düşünelim. Son 4 ay asgari ücret alan bir kişinin ortalama maaşı 3.577,50 TL’dir. Bunun %40’ı; 1.431 TL’ye denk gelir. Binde 7,59 damga vergisi kesildiğinde (1.431*0,00759); alınacak net maaşın 1.420,14 TL olduğunu görürüz. 1.420,14 TL 2021 yılının taban ücretidir. Tavan ücret ise 2.840,28 TL olarak belirlenmiştir. 3 yıl geriye dönük ödenen prim gün sayıları ise işsizlik maaşı alacak kişinin bu maaşı kaç ay alacağını ortaya koyar.

Sağlıktan Yararlanma Nasıl Gerçekleşir

İşsizlik ödeneği alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlıktan yararlanırlar.

 

Bir Sigortalı İşsizlik Maaşı Alırken Yeni Bir İşe Girerse Ne Olur

Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bir işçi işsiz kalmış ve şartlara göre 10 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanmıştır. Bu işçi 4 ay işsizlik almıştır ve 4.ayın sonunda yeni bir işe girmiştir, böylece işsizlik maaşı kesilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiştir ve işçi yine işsiz kalmıştır. Bu durumda ne olur?

 • Yeniden işsiz kalan sigortalı son 120 gün prim ödenme ve son 3 yılda 600/800 yada 1.080 gün prim ödenme şartlarını sağlıyorsa işsizlik maaşı alma şartlarına sahiptir. İşçiye son 4 aylık brütüne göre hesaplanan işsizlik maaşı bağlanır
 • Eğer bu işçi 3 yıl içinde son 120 gün prim ödenme ve son 3 yılda 600/800 yada 1.080 gün prim ödenme şartlarını sağlamıyorsa, daha önce kullandığı işsizlik maaşından geriye kalan 6 aylık işsizlik maaşı talep edebilir ve işsizlik maaşı ona bağlanır fakat bu işsizlik eski maaşı üzerinden ödenir.

Aynı Anda Birden Fazla İşyerinde Çalışanlar İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Bazen bir işyerinde çalışırken ikinci bir işyerinde sigortalı olarak işe başlayanlar olabilir. Bu konuda hukuken bir yasak yoktur. Bu konuda YouTube videomuza bakabilirsiniz. ( YouTube Videosu )

İşçinin birden fazla işyerinde çalışması, onun işsizlik maaşı almasına engel teşkil etmez. Bu durumda, son 3 yılda 600 gün şartının ve son 120 gün şartının sağlanmış olması yeterlidir. İşsizlik maaşı almak isteyen işçi, özellikle son 120 günde eksik bildirim olmamasına dikkat etmelidir.

Youtube Kanalımıza Gelen Örnek Bir Soruyu Buraya Taşıyalım;

Şu an bir A firmasında çalışıyorum ve işten ay sonunda ayrılacağım . İkinci bulduğum iş ise ilk işimden çıkmadan 1-2 hafta önce SGK girişimi yapacak yanı iki işte çalışıyor olacağım. 1-2 hafta boyunca hikayem budur.  Sorum ise ikinci gireceğim firmam beni 15-20 gün sonra ya ben seni beğenmedim deyip işten çıkarırsa benim işsizlik maaşı vs gibi haklarım olacak mı ?

Bir sigortalı yukarıda bahsettiğimiz şartları sağladığında işsizlik maaşı alabilir.

 

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Birden Fazla İşyerinde Çalışma

Örnek:

Hizmet Akdinin Sona Erdiği Tarih:                                                    04.06.2019

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmaya Hak Kazanıldığı Tarih:        05.06.2019

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanılacak Süre:                                        300 gün olduğu varsayılsın

olan bir işçi, 05.08.2019 tarihinde X işletmesinde, 14.10.2019 tarihinde Y işletmesinde çalışmaya başlamıştır. Bahse konu sigorta prim teşvikinden X işletmesine ait işyerindeki çalışmalarından dolayı yararlanabilir.

 

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Çalışmaya Başladığı İşyerinden, İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi Sona Ermeden Ayrılarak, Yine Kalan İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi İçinde Yeniden Çalışmaya Başlaması

4447 sayılı kanunun 50.maddesinde hüküm şöyle geçmektedir.

Ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır. Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.”

Kanuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Örnek:

Hizmet Akdinin Sona Erdiği Tarih:                                                    04.09.2019

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmaya Hak Kazanıldığı Tarih:        05.09.2019

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanılacak Süre:                                        240 gün olduğu varsayılsın

İşe Başlama Tarihi:                                                                                 20.12.2019

Bu sigortalının iş akdinin 02.05.2020 tarihinde sona erdiği varsayıldığında yeni bir işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan işen ayrıldığından 447 sayılı kanunun 50.maddesinin 4.fıkrasına göre işe başlamadan önce kalan işsizlik ödeneği devreye girecek söz konusu işsizlik ödeneğinin 100 gününü kullanmış olduğundan kalan işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi 140 gün olacaktır. İşsizlik ödeneğinden yararlanma süresi, işen ayrıldığı 02.05.2020 tarihini takip eden 03.05.2020 tarihinden itibaren başlayacağı için, sigortalının kalan işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi olan 140 gün içinde maddede sayılan hükümler çerçevesinde işen ayrıldığı ve başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde yeniden işe gireceği tarih itibariyle kalan işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir.

“Bunun yanında işsizlik ödeneğinden yararlanmakta iken işe alınan ve bu iş yerinden ayrılan sigortalıların, bu işyerinden ayrılması ile yeni bir işsizlik ödeneği hak kazanmamış olmaları kaydıyla, işsizlik ödeneği yarım kalan yararlanma süresi içinde aynı iş yerinde tekrardan işe başlamaları halinde, sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkündür.”

Sigortalının, İşsizlik Ödeneği Alma Süresi İçinde Bazı İş Günlerinde Çalışmamış Olması ve Çalışmadığı Günler İçinde Ücret Almamış Olması

Maddeye göre; eksik çalışılmış süreler dikkate alınmayacaktır.

 

Hizmet Akdinin Sona Erdiği Tarih:                                                    04.06.2019

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmaya Hak Kazanıldığı Tarih:        05.06.2019

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanılacak Süre:                                        300 gün olduğu varsayılsın

Sigortalının 05.08.2020 tarihinde X İşletmesi’nde işe başladığını ve işverenle ayda 10 gün çalışmak üzere sözleşme yaptıklarını varsayalım. 05.08.2020 tarihine kadar işsizlik sigortasından 61 gün yararlanmıştır. İşsizlik ödeneğinden yararlanma süresi 300-61= 239 gündür. Bu şartlarda aylık prim ve hizmet belgesinin 23 ay boyunca 10 gün üzerinden ve son ay 9 gün üzerinden 15921 sayılı kanun numarası seçilerek Kuruma gönderilmesi halinde, bahse konu teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.

 

İşsizlik Maaşı Alırken İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödenebilir mi?

İşsizlik parası alırken isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeniz mümkün.

 

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMASI İÇİN AŞAĞIDAKİ RESME TIKLAYIP EXCEL DOSYASINI İNDİREBİLİRSİNİZ.

Ok

İşsizlik Maaşı

 

İşten Çıkış Kodları ve İşten Çıkış Kodlarına Göre İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Durumu

İşsizlik Maaşı Alabilir İşsizlik Maaşı Alamaz
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
12- Askerlik 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
15- Toplu işçi çıkarma 8- Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
18- İşin sona ermesi 11- İş kazası sonucu ölüm
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 13- Kadın işçinin evlenmesi .
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranma nedeni ile fesih 16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli  kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih  

21- Statü değişikliği

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi 22- Diğer nedenler
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
37- KHK ile kamu görevinden çıkarma
38- Doğum nedeniyle işten ayrılma
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

 

Ayrıca 08.04.2021’de yeni eklenen aşağıdaki kodlardan yapılan çıkışlarda da işçi, işsizlik maaşı alamaz;

42- 4857/25-II-A (“İş  sözleşmesi  yapıldığı  sırada  bu  sözleşmenin  esaslı  noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

43- 4857/25-II-B (İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve  namusuna  dokunacak  sözler sarf etmesi  veya  davranışlarda  bulunması  yahut  işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.)

44- 4857/25-II-C (İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması)

45- 4857/25-II-D (İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması)

46- 4857/25-II-E 8 (İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.)

47- 4857/25-II-F (İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi)

48- 4857/25-II-G  (İşçinin  işverenden  izin  almaksızın  veya  haklı  bir  sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi)

 49- 4857/25-II-H (İşçinin  yapmakla  ödevli  bulunduğu  görevleri  kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.)

 50- 4857/25-II-I (İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,  tesisatı  veya  başka  eşya  ve  maddeleri  otuz  günlük  ücretinin  tutarıyla  ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması)


Konunun YouTube anlatımı için aşağıdaki resme tıklayabilirsiniz.

 

 

 

(Yardımcı Kaynak: Sosyal Güvenlik El Kitabı, İsa Karataş)

Kaynak: Tiryaki Danışmanlık

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör