Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası

Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası

Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
Kabahatler Kanunu idari para cezası tahsilatı hakkında tebliğ yayınlandı.
7417 sayılı Kanunun 46.maddesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununa bir aylık genel ödeme süresi getirilmiştir. İdari para cezalarının düzenlendiği kanunlarda ödeme süresine yer verilmemiş olması halinde, idari para cezalarının bir ay içinde ödenmesine,
  • İdari para cezalarında indirim uygulamasının, dava açma süresi içinde yapılan ödemeler yerine, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edileceğine
  • Ödeme yapılmasının kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceğine” ilişkin düzenleme yapılmıştı.
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO:14) ile bu değişikliklere ilişkin açıklama yapılmıştır.
1) Ödeme süresi içinde ödenen idari para cezalarından %25 oranında indirim yapılacaktır.
2) Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacaktır.
3) İndirimli tahsil edilen idari para cezalarına yönelik düzenlenecek makbuzlarda; idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.
4) 5/7/2022 tarihinden önce verilen ancak kanun yoluna başvuru süresi bu tarih itibarıyla
geçmemiş olan idari para cezalarında;
  • Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha uzun olması halinde, kanun yoluna başvuru süresi içinde,
  • Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha kısa olması halinde ise ödeme süresi içinde, yapılan ödemelere indirim uygulanacaktır.

 

 

2022’de Uygulanacak Cezalar (Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası)

SIRA NO KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHATİN 2022 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*)
ADI İŞLENME ŞEKLİ
1 Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ Genel 581,00 TL
2 Madde 33 DİLENCİLİK Genel 277,00 TL
3 Madde 34 KUMAR Genel 581,00 TL
4 Madde 35 SARHOŞLUK Genel 277,00 TL
5 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 277,00 TL
6 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 5.995,00 – 30.072,00 TL
7 Madde 37 RAHATSIZ ETME Genel 277,00 TL
8 Madde 38 İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 277,00 TL
9 Madde 38 İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere
581,00 – 2.977,00 TL
10 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarında 277,00 TL
11 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 277,00 TL
12 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında 277,00 TL
13 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında 277,00 TL
14 Madde 41 / 1 ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 89,00 TL
Madde 41 / 2 ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 2.977,00 – 30.072,00 TL
15
16 Madde 41 / 3 ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara 277,00 TL
17 Madde 41 / 4 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 581,00 – 18.028,00 TL
18 Madde 41 / 5 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde 581,00 – 30.072,00 TL
19 Madde 41 / 6 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 277,00 TL
20 Madde 41 / 7 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 1.481,00
21 Tüzel Kişi 581,00 – 18.028,00 TL
Madde 42 AFİŞ ASMA
22 Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 581,00 – 18.028,00 TL
Madde 42
AFİŞ ASMA
Faydalı Bağlantılar
Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör